Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Sposoby dokumentowania przychodu

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Oczywiście dany przedsiębiorca, który spełnia określone w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kasy warunki, ma prawo korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Wówczas sprzedaż na rzecz osób prywatnych należy ewidencjonować na podstawie dziennej ewidencji sprzedaży (sprzedaż stacjonarna) lub na podstawie wyciągu bankowego (sprzedaż wysyłkowa).

Dzienna ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna być zbroszurowana i zawierać następujące elementy:

  • numerację stron,

 

  • datę uzyskania przychodu,

  • wartość przychodu brutto,

  • liczbę porządkową kolejnych wpisów,

  • podsumowanie wartości przychodu z danego dnia.

Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż wysyłkową, otrzymując przychody na konto bankowe, to podstawowym dokumentem ewidencji sprzedaży może być wyciąg bankowy. Jednak jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy z otrzymanych przelewów wynika, jakiej transakcji dotyczy dany przelew. W przypadku niemożności zidentyfikowania, której sprzedaży dotyczy przelew, powstaje obowiązek prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży, podobnie jak w przypadku sprzedaży stacjonarnej.

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ma prawo jednak zażądać wystawienia faktury - wówczas sprzedawca musi taki dokument sprzedaży wystawić. Jak to zrobić? Jakie dane ująć na fakturze dla osoby fizycznej?

Dane na fakturze dla osoby fizycznej

Informacje, jakie powinny znaleźć się na fakturze, określa art. 106b ust. 1 ustawy o VAT. Wśród nich wymienia się m.in. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług zidentyfikowany jest dla podatku lub podatku od wartości dodanej. Ten element stanowi największy problem przy wystawianiu faktur dla osób prywatnych, gdyż nie muszą one posiadać NIP-u.

Czy na fakturze powinien więc znaleźć się numer PESEL? Nie. Jeżeli sprzedaż następuje na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie ma obowiązku zamieszczania na fakturze NIP-u, ponieważ taki nabywca w ogóle tego numeru nie musi posiadać. Nie ma również obowiązku zamieszczania na fakturze numeru PESEL, choć ma go każdy. Przepisy ustawy o VAT tego nie wymagają.