Poradnik Przedsiębiorcy

VAT OSS – zasady rozliczania podatku VAT w ramach pakietu e-commerce

Chcąc dotrzeć do jak największego grona nabywców, polscy przedsiębiorcy korzystają z różnego rodzaju platform i sklepów internetowych, takich jak np. Allegro czy Amazon. Dzięki temu sprzedają swoje towary i usługi na zagranicznych rynkach. Sprzedaż towarów lub usług elektronicznych na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE wiąże się z szeregiem obowiązków podatkowych. Od 1 lipca 2021 roku wraz z tzw. pakietem VAT e-commerce wejdą w życie przepisy upraszczające te rozliczenia. Stanie się to m.in. za pomocą wdrożenia procedury VAT OSS. Sprawdźmy, czym jest ta procedura, kiedy warto z niej skorzystać, jakie uproszczenia są z nią związane i jak do niej przystąpić!

Czym jest VAT OSS?

VAT OSS (One Stop Shop) to procedura rozliczania podatku VAT, która zastąpi dotychczasową – VAT MOSS (Mini One Stop Shop). Od 1 lipca 2021 roku procedura VAT MOSS, która dotyczyła sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych, zostanie rozszerzona o sprzedaż wysyłkową towarów dla tych podmiotów, tworząc VAT OSS.

VAT OSS to elektroniczny punkt kompleksowej obsługi upraszczający rozliczenia podatku VAT, dzięki któremu sprzedawcy nie muszą dokonywać rejestracji do VAT w każdym kraju nabywcy z osobna nawet po przekroczeniu limitu sprzedaży zagranicznej. Wystarczy jedna rejestracja do VAT OSS!

Kiedy warto skorzystać z VAT OSS?

Rejestracja do VAT OSS jest całkowicie dobrowolna i zależy od decyzji sprzedawcy. Dokonując sprzedaży wysyłkowej towarów lub świadcząc usługi na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE, muszą oni pilnować limitu sprzedaży.

Limit sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE w ramach procedury VAT OSS wynosi 10 000 euro. W przypadku polskich sprzedawców, w przeliczeniu na złotówki, limit ten wynosi 42 000 zł.
Do momentu przekroczenia limitu sprzedaży polscy przedsiębiorcy opodatkowują zawierane transakcje tak jak sprzedaż krajową – stosując polską stawkę VAT. Po przekroczeniu limitu sprzedaży są oni zobowiązani do opodatkowania transakcji stawką VAT właściwą dla kraju nabywcy.

Do 1 lipca 2021 roku po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej w danym kraju UE polski podatnik nie miał wyjścia – musiał dokonać rejestracji do VAT w kraju przekroczenia limitu. Wiązało się to nie tylko z obowiązkiem rejestracyjnym, ale również ewidencyjno-sprawozdawczym, czyli rozliczaniem VAT w innym kraju UE. To z kolei powodowało konieczność korzystania z usług biur rachunkowych, które miały wiedzę o przepisach podatkowych w innych krajach.

Procedura VAT OSS upraszcza proces rozliczeniowy, ponieważ po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej w UE sprzedawca nadal może rozliczać podatek VAT w polskim urzędzie skarbowym.

W procedurze VAT OSS sprzedawca, przekraczając limit sprzedaży w danym kraju UE, nadal ma obowiązek wystawiania faktur z zagraniczną stawką VAT, jednak podatek ten oraz deklaracja rozliczeniowa składane są w polskim urzędzie skarbowym w języku polskim.
Powyższy sposób rozliczania zagranicznego podatku VAT stosowany był już dotychczas w ramach procedury VAT MOSS, która obejmowała jednak tylko sprzedaż usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE.
Do wartości limitu sprzedaży w danym kraju UE wlicza się zarówno sprzedaż wysyłkową, jak i świadczenie usług.
Przykład 1.

Pan Łukasz prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów na rzecz osób prywatnych z UE – głównie z Niemiec i Francji. Dotychczas pilnował limitu sprzedaży w każdym kraju, aby nie musiał rejestrować się do VAT za granicą. W 2021 roku planuje rozszerzyć swoją sprzedaż o usługi elektroniczne. Czy pan Łukasz nadal może uniknąć obowiązku rejestracji do VAT w innych krajach UE?

Przykładowo dla Niemiec pan Łukasz nie mógł przekroczyć limitu sprzedaży wysyłkowej w wysokości 100 000 euro. Rozszerzając działalność o świadczenie usług elektronicznych, musiałby pilnować kolejnego limitu dla tego rodzaju sprzedaży, który wynosi 42 000 zł. Od 1 lipca 2021 roku limity te zostaną ujednolicone. Pan Łukasz do momentu przekroczenia wartości sprzedaży 42 000 zł (obejmującej łącznie sprzedaż towarów i świadczenie usług) do danego kraju UE na rzecz osób prywatnych wystawiać będzie faktury z polskim podatkiem VAT. Po przekroczeniu limitu sprzedaży może zarejestrować się do VAT OSS, wystawiać faktury z niemieckimi stawkami VAT bez obowiązku rejestracji do VAT w Niemczech i odprowadzać zagraniczny podatek VAT w US w Polsce.

Jak zarejestrować się do VAT OSS?

Każde państwo członkowskie UE będzie posiadało własny internetowy portal OSS do rozliczeń zagranicznego podatku VAT, w którym przedsiębiorcy mogą dokonać rejestracji.

Zgłoszenia rejestracyjne do VAT OSS w Polsce można składać już od 1 kwietnia 2021 roku wyłącznie poprzez portal podatki.gov.pl.
Rejestracja do VAT OSS odbywa się za pośrednictwem formularza VIU-R przeznaczonego dla OSS. Formularz ten wysyłany jest poprzez platformę rządową państwa członkowskiego identyfikacji do urzędu skarbowego. W przypadku sprzedawców posiadających siedzibę działalności w Polsce państwem członkowskim identyfikacji jest Polska, a właściwym urzędem skarbowym rejestracji do VAT OSS i składania deklaracji oraz zapłaty podatku VAT jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
Zgodnie z art. 28k ust. 7 znowelizowanej ustawy o VAT przedsiębiorca może dokonać rejestracji do VAT OSS w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, w związku z którą przekroczono limit sprzedaży.
Przykład 2.

Pan Aleksander prowadzi sklep internetowy i sprzedaje towary na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE. 20 lipca 2021 roku dokonał transakcji, którą przekroczył limit sprzedaży 42 000 zł do Czech. Do kiedy pan Aleksander może zarejestrować się w procedurze VAT OSS, aby nie musiał rejestrować się do VAT w Czechach?

Jeżeli do 10 sierpnia 2021 roku pan Aleksander złoży formularz rejestracyjny VIU-R do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście poprzez portal podatki.gov.pl, nie będzie musiał dokonywać rejestracji do VAT w Czechach. Transakcja, którą przekroczono limit, powinna natomiast zostać opodatkowana już czeską stawką VAT.

Jak rozliczać podatek VAT w procedurze VAT OSS?

Korzystając z procedury VAT OSS, przedsiębiorcy zobowiązani są do opodatkowania sprzedaży stawką podatku VAT właściwą w kraju nabywcy. Transakcja taka nie zwiększa podstawy opodatkowania w pliku JPK_V7 wysyłanym do Ministerstwa Finansów celem rozliczenia z tytułu polskiego podatku VAT. Podatek VAT zagraniczny rozliczany jest w osobnej deklaracji VIU-D, którą składa się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Deklaracja VIU-D składana jest wyłącznie za okresy kwartalne do końca miesiąca następującego po danym kwartale. Składanie deklaracji VIU-D dla rozliczenia procedury VAT OSS nie zwalnia przedsiębiorców od wysyłki plików JPK_V7 do Ministerstwa Finansów.
Zgodnie z art. 130c ust. 2 znowelizowanej ustawy o VAT deklaracja VIU-D składana w związku z korzystaniem z procedury VAT OSS powinna zostać wysłana do końca miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Co więcej, termin ten upływa z końcem miesiąca również w sytuacji, gdy dzień ten przypada w sobotę, niedzielę lub święto. Natomiast walutą, w jakiej wykazywane są transakcje w deklaracji, jest euro.

Przykład 3.

Pani Danuta prowadzi sprzedaż towarów na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE. W czerwcu 2021 roku dokonała rejestracji do procedury VAT OSS. Do kiedy musi złożyć pierwszą deklarację VIU-D?

Deklaracja VIU-D składana jest za okresy kwartalne. Oznacza to, że pierwszą deklarację pani Danuta będzie składała za III kwartał (ponieważ procedura VAT OSS obowiązuje od 1 lipca pomimo wcześniejszej możliwości rejestracji) do 31 października. W 2021 roku termin ten przypada w niedzielę. Nie jest on przesuwany na pierwszy dzień roboczy, czyli 2 listopada. Złożenie deklaracji VIU-D musi nastąpić najpóźniej 31 października.

Jakie korzyści wprowadza VAT OSS?

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu do ustawy wprowadzającej pakiet VAT e-commerce: „Z założenia OSS (podobnie jak MOSS) ma na celu uproszczenie obowiązków w zakresie podatku VAT nałożonych na podatników dokonujących dostaw towarów i świadczących usługi osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) na terytorium UE (...)”. Uproszczenia te polegają m.in. na:

  • zniesieniu obowiązku rejestracji do VAT w innych krajach UE w momencie przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób prywatnych;

  • ujednoliceniu limitu sprzedaży dla sprzedaży towarów i usług elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych dla każdego kraju UE;

  • możliwości rozliczania zagranicznego podatku VAT w polskim urzędzie skarbowym;

  • możliwości składania jednej deklaracji VAT w formie elektronicznej, na której rozliczana jest sprzedaż zagraniczna prowadzona we wszystkich krajach UE;

  • rozliczaniu podatku VAT w procedurze VAT OSS za okresy kwartalne do końca miesiąca następującego po danym kwartale.

Podsumowując, wprowadzenie procedury VAT OSS stanowi rozszerzenie dotychczasowych zasad obowiązujących w ramach VAT MOSS. Dzięki temu przedsiębiorcy w prostszy sposób będą mogli dokonywać rozliczeń z tytułu podatku VAT w sytuacji prowadzenia sprzedaży zagranicznej. Procedura VAT OSS to jedno z nowych uproszczeń dla podatników, wprowadzonych w ramach tzw. pakietu e-commerce.

Jak wystawić fakturę sprzedaży w procedurze VAT OSS?

W systemie wfirma.pl możliwe jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do VAT OSS jak również wystawianie faktur w ramach tej procedury i prowadzenie rejestru VAT OSS, a po zakończonym kwartale wysyłka deklaracji VIU-D. Aby włączyć funkcję należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć opcję:

  • PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W OSS - gdy przedmiotem sprzedaży są wyłącznie usługi na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE,
  • PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W OSS i ZAGRANICZNA SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - jeżeli przedmiotem sprzedaży są towary w systemie wysyłkowym lub towary i usługi.

Funkcja rozliczania sprzedaży w procedurze VAT OSS

W celu wystawienia faktury w ramach procedury VAT OSS należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, wybrać nabywcę czyli osobę prywatną z innego kraju UE, a następnie zastosować zagraniczną stawkę VAT właściwą dla kraju nabywcy. Dzięki temu pojawi się dodatkowa podzakładka OSS w której należy wybrać rodzaj sprzedaży.

Wystawianie faktury VAT OSS

Jeżeli dokonywana jest sprzedaż towarów należy wybrać opcję WSTO - sprzedaż wysyłkowa towarów. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są usługi elektroniczne, nadawcze lub telekomunikacyjne należy wybrać z listy szczegółowy rodzaj świadczonej usługi.

Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w rejestrze VAT OSS w zakładce: EWIDENCJE » REJ. SPRZEDAŻY OSS. 

Rejestr sprzedaży VAT OSS

Na podstawie danych które znajdują się w rejestrze sprzedaży VAT OSS zostanie wygenerowana deklaracja VIU-D.