0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki z tytułu opóźnionej opłaty - kiedy stanowią koszt?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą musi liczyć się z możliwością opóźnień w płatnościach. Co więcej, niejednokrotnie zdarza się, że od nieuregulowanych w terminie płatności naliczane są karne odsetki. Niektóre z nich podatnik może - po spełnieniu określonych warunków - zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jednakże nie wszystkie. Dowiedz się więcej na ten temat czytając nasz artykuł!

Odsetki ustawowe jako koszt uzyskania przychodu

Odsetki ustawowe to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów rekompensaty za nieopłacone w terminie należności. Zgodnie z art. 359 §2 Kodeksu cywilnego stosowane są one zawsze wtedy, gdy wysokości odsetek nie określono w inny sposób.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodów uznaje się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub też zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Tak więc można uznać, że odsetki karne z tytułu niezapłaconych należności za np. zakup towarów czy materiałów są takimi kosztami - ich nieopłacenie mogłoby wiązać się z konsekwencjami karno - skarbowymi, które mogłyby spowodować likwidację działalności.

Jednakże należy pamiętać, że sam fakt nałożenia odsetek na przedsiębiorcę nie daje mu możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu. Tutaj bowiem zastosowanie ma art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy, zgodnie z którym odsetki naliczone, ale nieopłacone bądź umorzone, nie stanowią kosztu. Dlatego też, jeśli przedsiębiorca chce pomniejszyć podstawę opodatkowania o odsetki, może to zrobić dopiero w dacie ich opłacenia - harmonogram spłat nie ma w tym momencie znaczenia.

Odsetki podatkowe nie mogą być kosztem

Odsetki podatkowe są regulowane przez przepisy Ordynacji podatkowej i stanowią dla podatnika karę za nieopłacenie w terminie należności budżetowych. Są one stosowane, kiedy nieterminowe płatności dotyczą:

  • podatków,
  • składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • opłat za usługi w zakresie reklamy alkoholu i zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
  • opłaty za rekultywację gruntów,
  • opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • cła.

W przypadku odsetek podatkowych zastosowanie ma art. 23 ust. 1 pkt. 18 ustawy o PIT. Zgodnie z nim, tego typu rekompensaty nigdy nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu, niezależnie od tego, czy zostały one opłacone, czy też nie.

Odsetki w kosztach firmowych w systemie wFirma.pl

Jeśli odsetki spełniają warunki do zaliczenia ich do kosztów firmowych należy je wprowadzić do systemu na podstawie dowodu wewnętrznego. W celu dodania dowodu wewnętrznego w systemie wFirma.pl dokumentującego koszt należy przejść do zakładki WYDATKI » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.

odsetki

W wygenerowanym oknie należy wybrać odpowiedni schemat księgowy: KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI oraz uzupełnić wymagane dane. 

odsetki

Pod wygenerowane DW należy podpiąć potwierdzenie zapłaty odsetek

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów