0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

29 wyników dla tematu: odsetki

Artykuły:

Odsetki z tytułu opóźnionej opłaty - kiedy stanowią koszt?

Przedsiębiorco, spóźniłeś się z zapłatą zobowiązań? W takiej sytuacji kontrahent ma prawo do naliczenia odsetek karnych. Sprawdź, czy odsetki z tytułu opóźnionej opłaty mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Odpowiedź znajdziesz w artykule!

13 lipca 2022

Odsetki umowne i ustawowe – poznaj różnice

Zapewne każdy wie czym są odsetki, pojawiają się jednak wątpliwości, kiedy można je wprowadzić do powstałego zobowiązania pomiędzy stronami. W artykule omawiamy różnice pomiędzy odsetkami ustawowymi a umownymi wraz ze wskazaniem kiedy można ich żądać!

25 czerwca 2021

Odsetki od kredytu zwiększą wartość początkową środka trwałego

Odsetki od kredytu, z którego sfinansowany został w firmie zakup środka trwałego, w większości przypadków ujmowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na dwa sposoby.

8 lipca 2019

Odsetki od odsetek, czyli czy można stosować anatocyzm?

Co do zasady w polskim systemie prawnym funkcjonuje zakaz anatocyzmu. Oznacza to, że nie mogą być naliczane odsetki od odsetek. Czy w jakichś sytuacjach tak naliczone odsetki będą legalne? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się na ten temat więcej!

10 stycznia 2018

Odsetki podatkowe - jak można uniknąć zaległości wobec fiskusa?

Konsekwencją nieterminowego regulowania podatków są odsetki. Dowiedz się, kiedy powstaje obowiązek zapłaty odsetek, jak wyliczyć odsetki podatkowe oraz kiedy można płacić obniżone odsetki od zaległości podatkowych ? Przeczytaj nasz artykuł!

5 czerwca 2017

Odsetki maksymalne - 2016

Odsetki maksymalne stanowią ustawowe ograniczenie odsetek umownych. Odsetek maksymalnych za zwłokę można domagać się w przypadku realizacji świadczeń finansowych wynikających z czynności cywilnoprawnych. Czyli wszelkiego rodzaju umów kredytów i pożyczek.

1 stycznia 2016

Odsetki ustawowe - 2016

Odsetki ustawowe przysługują od kwoty wymagalnego zobowiązania po ustalonym terminie zapłaty. Odsetki ustawowe są jedną z najpowszechniejszych form odszkodowania za zwłokę w świadczeniach pieniężnych.

1 stycznia 2016

Odsetki od lokat firmowych w ujęciu ustawy o PIT i CIT (cz. 9)

Nowelizacja ustaw o PIT i CIT mająca wejść w życie od początku 2015 roku ujednolica przepisy wpływające na odsetki od lokat firmowych oraz sposoby ich rozliczania. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

1 marca 2015

Odsetki maksymalne - 2015

Odsetki maksymalne stanowią ustawowe ograniczenie odsetek umownych. Odsetek maksymalnych za zwłokę można domagać się w przypadku realizacji świadczeń finansowych wynikających z czynności cywilnoprawnych. Czyli wszelkiego rodzaju umów kredytów i pożyczek.

1 stycznia 2015

Odsetki ustawowe - 2015

Odsetki ustawowe przysługują od kwoty wymagalnego zobowiązania po ustalonym terminie zapłaty. Odsetki ustawowe są jedną z najpowszechniejszych form odszkodowania za zwłokę w świadczeniach pieniężnych.

1 stycznia 2015

Odsetki od kredytu na osobę fizyczną w kosztach uzyskania przychodów

W jakiej sytuacji można zaliczyć odsetki od kredytu gotówkowego do kosztów uzyskania przychodu?

4 września 2014

Umorzenie składek za przedsiębiorców opłacających składki tylko na własne ubezpieczenia

Nieściągalne zaległości mogą w określonych przypadkach podlegać umorzeniu. Umorzyć można także składki ZUS przedsiębiorcy - sprawdź, jak to zrobić!

19 sierpnia 2014

Odsetek od zaległości podatkowych nie ujmiesz w KPiR

Sprawdź, dlaczego odsetki podatkowe nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu.

18 sierpnia 2014

Koszty windykacji pokryte przez dłużnika?

Chyba każdy wierzyciel chciałby przenieść koszty windykacji na dłużnika w sytuacji, kiedy samodzielne próby odzyskania długu nie pomagają i wierzyciel decyduje się skorzystać z profesjonalnej pomocy windykacyjnej. Czy jest to możliwe?

23 lipca 2014

Zaliczka na podatek dochodowy - błędna forma rozliczenia

W jaki sposób należy skorygować opłaconą zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną w oparciu o błędną formę rozliczenia?

2 lipca 2014

Odsetki maksymalne - 2014

Odsetki maksymalne stanowią ustawowe ograniczenie odsetek umownych. Odsetek maksymalnych za zwłokę można domagać się w przypadku realizacji świadczeń finansowych wynikających z czynności cywilnoprawnych. Czyli wszelkiego rodzaju umów kredytów i pożyczek.

1 stycznia 2014

Odsetki ustawowe - 2014

Odsetki ustawowe przysługują od kwoty wymagalnego zobowiązania po ustalonym terminie zapłaty. Odsetki ustawowe są jedną z najpowszechniejszych form odszkodowania za zwłokę w świadczeniach pieniężnych.

1 stycznia 2014

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych można umorzyć. Sprawdź, w jaki sposób.

26 września 2013

Odsetki maksymalne - 2013

Odsetki maksymalne stanowią ustawowe ograniczenie odsetek umownych. Odsetek maksymalnych za zwłokę można domagać się w przypadku realizacji świadczeń finansowych wynikających z czynności cywilnoprawnych. Czyli wszelkiego rodzaju umów kredytów i pożyczek.

1 stycznia 2013

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów