0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki od zaległości podatkowych a niższe oprocentowanie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy regulują swoje zobowiązania podatkowe, jednak nie zawsze w całości i nie zawsze w terminie. Zdarzają się sytuacje, gdzie nie zostaje ujawniona pełna sprzedaż na czas. W innym przypadku podatnik odlicza podatek VAT naliczony w nieprawidłowej wysokości. Skutkiem powyższych zdarzeń jest obowiązek dokonania korekty deklaracji VAT poprzez skorygowanie błędnej wysokości zadeklarowanego uprzednio podatku VAT. Niektóre korekty deklaracji VAT przedsiębiorca sporządzi z większym lub mniejszym opóźnieniem, co w pewnych przypadkach generuje odsetki od zaległości podatkowych. Jednak i w tym wypadku ustawodawca ustalił pewne preferencje.

Odsetki od zaległości podatkowych w obniżonych stawkach

Ustawodawca zastosował względem podatników niższe oprocentowanie odsetek od zaległości podatkowej:

  • dla zadłużenia podatkowego powstałego przed 1 stycznia 2016 r. w wysokości 6%,

  • dla zadłużenia podatkowego powstałego po 1 stycznia 2016 r. w wysokości 4%.

Odsetki od zaległości podatkowych warunki skorzystania z obniżonych stawek

W przypadku długów podatkowych powstałych po 1 stycznia 2016 r. można skorzystać z obniżonych odsetek 4% pod warunkiem:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

  • zapłaty całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami w ciągu 7 dni, począwszy od dnia złożenia korekty.

Z kolei w przypadku długów podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. można skorzystać z obniżonych odsetek 6% pod warunkiem:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji,

  • zapłaty całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami w ciągu 7 dni, począwszy od dnia złożenia korekty.

Wykluczona natomiast jest możliwość zastosowania obniżonych odsetek zarówno 4%, jak i 6%, jeżeli podatnik dokona korekty deklaracji po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli skarbowej albo w toku kontroli lub czynności sprawdzających czy też po zakończeniu kontroli podatkowej.

Stary dług a nowa obniżona stawka odsetek 4%

Przez moment, tj. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., była możliwość skorzystania z obniżonej 4% stawki na odsetki od zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. Należało spełnić warunki wyżej wymienione, czyli złożyć korektę deklaracji i zapłacić zaległość podatkową z odsetkami w ciągu 7 dni od daty złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Jeżeli ktoś nie skorzystał z tego przywileju i złożył lub złoży korektę deklaracji po 30 czerwca 2016 r., wówczas będzie mógł skorzystać z obniżonych odsetek, ale w wysokości obowiązującej dla zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. czyli 6%.

Stanowisko MF w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27.06.2016 r. o sygn. IPPP2/4518-1/16-2/AO.

Uwaga na przyczyny korekty

Dla zaległości powstałych przed i po 1 stycznia 2016 r. ustawodawca uznał, że podatnik, który sam dokona korekty deklaracji, nie będzie już zobowiązany do podawania przyczyn uzasadniających złożenie danej korekty.

Przykład 1.

Przedsiębiorca złożył 17.08.2017 r. miesięczną deklarację VAT-7 za okres 07/2017 r. Ostateczny termin jej złożenia i zapłaty podatku VAT to 25.08.2017 r. W deklaracji tej przedsiębiorca błędnie ujął wielkość sprzedaży opodatkowanej stawką VAT 23%. Jeżeli złoży on korektę tej deklaracji do 26.02.2018 r., wówczas będzie mógł skorzystać z obniżonych odsetek od zaległości podatkowej w wysokości 4%.

Przykład 2.

Przedsiębiorca posiada zaległość podatkową jeszcze z 2015 r. Nie zdążył dokonać korekty w okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r. Ostatecznie korekta deklaracji wraz z zapłatą została złożona 13.07.2017 r., w tej sytuacji w stosunku do swojej zaległości podatkowej przedsiębiorca będzie mógł zastosować obniżone odsetki w wysokości 6%.

Przykład 3.

Przedsiębiorca złożył 12.07.2017 r. kwartalną deklarację VAT-7K za II kwartał 2017 r. z jednoczesną zapłatą podatku VAT. Ostateczny termin jej złożenia i zapłaty podatku VAT to 25.07.2017 r. W deklaracji tej przedsiębiorca błędnie odliczył podatek VAT, w związku z czym wystąpiła zaległość podatkowa w kwocie 15 000 zł. Jeżeli przedsiębiorca dokona korekty deklaracji i zapłaci zaległość podatkową wraz z odsetkami w okresie:

  1. do 25.01.2018 r., wówczas będzie miał prawo do skorzystania z obniżonych odsetek wysokości 4%:

- przedsiębiorca zauważył błąd i złożył korektę deklaracji VAT-7K wraz z zapłatą podatku z odsetkami 31.10.2017 r.

Wyliczenie obniżonych odsetek -> (98 dni x 15 000 zł x 4%) / 365 dni = 161 zł

  1. po 25.01.2018 r., wówczas nie będzie miał prawa do skorzystania z obniżonych odsetek wysokości 4%, a jedynie ze standardowych odsetek w wysokości 8%:

- przedsiębiorca zauważył błąd i złożył korektę deklaracji VAT-7K wraz z zapłatą podatku z odsetkami 29.09.2017 r.

Wyliczenie standardowych odsetek -> (66 dni x 15 000zł x 8%) / 365 dni = 217 zł


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów