0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata środowiskowa - kiedy należy ją składać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy jako przedsiębiorca posiadający samochód osobowy w środkach trwałych, muszę składać deklarację opłatę za korzystanie ze środowiska (tzw. opłata środowiskowa) za wykorzystanie paliwa w swojej firmie?

Justyna, Lubań

 

Prawo ochrony środowiska przewiduje obowiązek ponoszenia tzw. opłaty środowiskowej. Jest to danina publiczna nałożona na podatników w związku z wprowadzaniem do powietrza gazów oraz pyłów, które powstają w wyniku spalania paliwa. Opłata środowiskowa dotyczy każdego przedsiębiorcy użytkującego w działalności gospodarczej pojazd samochodowy.

Wysokość opłaty przedsiębiorca ustala samodzielnie za pomocą prowadzonego wykazu zużycia paliwa poprzez pomnożenie ilości spalonego w ciągu roku paliwa przez jednostkową stawkę opłaty. Dane o ilości spalonego paliwa zwykle pobiera się z faktur zakupu paliwa.

Ważne!

Podstawowe opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska są często warunkiem prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej i dlatego podatnik, który je płaci, może zaliczyć takie opłaty do kosztów uzyskania przychodów.

Nie wnosi się natomiast opłat środowiskowych z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. Należy jednak pamiętać, że wystąpienie takich sytuacji nie zwalnia z obowiązku przedstawienia sprawozdania dotyczącego korzystania ze środowiska w danym komponencie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów