0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty lokalne 2012

Wielkość tekstu:

Opłaty lokalne, podobnie jak podatki, są świadczeniami pieniężnymi, przymusowymi i bezzwrotnymi. Zaliczane są do dochodów gmin, które są organami właściwymi do ustalania ich wysokości oraz poboru.

Opłaty lokalne nie mogą być jednak wyższe od stawek maksymalnych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Poniższa tabela prezentuje maksymalne stawki opłat lokalnych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r.:

Lp.

Nazwa opłaty

Wartość

1.

opłata targowa

728,64 zł/dzień

2.

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,08 zł/dzień

3.

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

2,96 zł/dzień

4.

opłata uzdrowiskowa

4,09 zł/dzień

5.

opłata od posiadania psów

115,31 zł rocznie

(od jednego psa)

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów