0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty lokalne 2011

Wielkość tekstu:

Opłaty lokalne, podobnie jak podatki, są świadczeniami pieniężnymi, przymusowymi i bezzwrotnymi. Zaliczane są do dochodów gmin, które są organami właściwymi do ustalania ich wysokości oraz poboru.

Opłaty lokalne nie mogą być jednak wyższe od stawek maksymalnych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Poniższa tabela prezentuje maksymalne stawki opłat lokalnych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r.:

Lp.

Nazwa opłaty

Wartość

1.

opłata targowa

699,27 zł/dzień

2.

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

1,99 zł/dzień

3.

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

2,84 zł/dzień

4.

opłata uzdrowiskowa

3,92 zł/dzień

5.

opłata od posiadania psów

110,66 zł rocznie

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów