0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Outplacement – definicja oraz płynące korzyści

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dzisiejszych czasach pracownicy bardzo cenią sobie atmosferę miejsca pracy. Często jest ona znacznie ważniejsza niż względy materialne. Dlatego też firmy, które mają dobrą opinię, dbają o to, by zespół był zadowolony ze współpracy, zmotywowany do swoich działań i żeby każdy czuł, że jest potrzebny, a jego zdanie się liczy. Mówimy też coraz częściej w niektórych branżach o rynku pracownika, w związku z tym pracodawcy dbają o to, by zatrzymać u siebie specjalistów, a jeśli któregoś z nich muszą zwolnić, starają się zrobić to jak najmniej boleśnie. Zwolnienia są niełatwe nie tylko dla pracowników. Zdarza się, że w ogóle ich nie planujemy, jednak sytuacja tego wymaga. Jeśli jednak chcemy zachować swoją renomę, warto zastanowić się nad zwolnieniami monitorowanymi, aby wspierać swój zespół w tym trudnym czasie. Outplacement: definicja, korzyści, rodzaje – przeczytaj w naszym artykule, na czym polega i dlaczego warto wziąć go pod uwagę!

Outplacement – definicja

Nasze rozważania na temat jak najbardziej bezbolesnego zwalniania pracowników rozpoczniemy od definicji outplacementu. Co to jest i na czym polega? Outplacement to system łagodnych zwolnień czy też zwolnienia monitorowane. Program ten dotyczy pracowników, którzy są na wypowiedzeniu lub jeszcze w ciągu kolejnych 6 miesięcy po zwolnieniu, a także osób, których zwolnienie jest już pewne. Pracodawcy wprowadzający outplacement do firmy chcą pomóc zwalnianym pracownikom w szybszym znalezieniu nowego zatrudnienia. W związku z tym przygotowują dla nich szkolenia, które mają pomóc im lepiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości, wyznaczyć nową ścieżkę kariery, rozwinąć się. Choć najczęściej zwolnienia monitorowane wykorzystywane są w przypadku zwolnień grupowych, nie ma przeszkód, by pomagać pracownikom także indywidualnie. Coraz częściej z takiego rozwiązania korzystają mali przedsiębiorcy, a do niedawna odbywało się to jedynie w dużych firmach.

Warto podkreślić, że organizowane w ramach łagodnych zwolnień szkolenia nie powinny jedynie przekazywać teorii i uczyć tego, jak szukać pracy. W całym programie chodzi o to, by zwalniana osoba otrzymała nową pracę, a nie tylko napisała dobre CV. Owszem, z całą pewnością jest ono potrzebne w poszukiwaniach, jednak cel outplacementu to znalezienie nowego stanowiska przez zwalnianego pracownika.

Rodzaje outplacementu

Outplacement ma trzy rodzaje:

  • indywidualny

  • grupowy

  • mieszany.

Pierwszy z nich obejmuje konkretnych pracowników. Zdarza się, że jesteśmy zmuszeni do zwolnienia pracownika, na którym szczególnie nam zależało, często też ten rodzaj zwolnienia monitorowanego wykorzystywany jest, gdy zwalniany jest ktoś z kadry zarządzającej. 

Polega on na tym, by indywidualnie ze zwalnianym pracownikiem określić jego cele zawodowe, mocne i słabe strony oraz dalszą ścieżkę kariery. Przygotowywane są profesjonalne dokumenty aplikacyjne. Poza tym przeprowadza się próbne rekrutacje, nie tylko rozmowy kwalifikacyjne, lecz także na przykład Assessment Center. Pracowników uczy się również negocjacji warunków czy płac. Zdarza się nawet, że w tym zakresie przeprowadzane są także szkolenia, które pomagają w przebranżowieniu się.  

Outplacement indywidualny nie jest często stosowany, ponieważ przygotowanie go jest drogie, więc nie zawsze jest to możliwe pod względem finansowym. 

Outplacement grupowy jest przeprowadzany w przypadku zwolnień grupowych. Tutaj tego typu działania nie zawsze są dobrą wolą pracodawcy. Warto bowiem wspomnieć o art. 70 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym czytamy, że w niektórych przypadkach zwolnienia monitorowane są obligatoryjne. 

 Art. 70 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
„1. Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, dotyczące w szczególności:
1. pośrednictwa pracy;
2. poradnictwa zawodowego;
3. szkoleń.
4. (uchylony)
2. W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu.
3. Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową.
4. Program może być finansowany:
1.przez pracodawcę;
2.przez pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej;
3.na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy.
5.Pracodawcy, w ramach programu, o którym mowa w ust. 2, mogą na wniosek pracownika finansować świadczenie szkoleniowe.
6.Świadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy”.

W przypadku outplacementu grupowego nie podchodzi się do pracowników indywidualnie. Cały proces polega przede wszystkim na określeniu przez nich swojego celu zawodowego, zaplanowaniu ścieżki kariery, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz dostarczeniu referencji. 

Outplacement mieszany łączy w sobie cechy obu poprzednich. Zazwyczaj jest przeprowadzany na małej grupie osób (na przykład na tym samym stanowisku), a każda z nich jest traktowana w sposób indywidualny.

Korzyści z outplacementu

Jakie korzyści może nam przynieść outplacement? Przede wszystkim warto podkreślić, jak ważny dla firm jest dobry wizerunek. Tak jak już wspominaliśmy wcześniej, szczególnie dzisiaj, kiedy często mówimy o rynku pracownika. Jednak nie chodzi tutaj tylko o potencjalnych przyszłych specjalistów, którzy będą chcieli dla nas pracować. Pozytywny wizerunek wpływa na całą pracę przedsiębiorstwa – chętniej współpracują z nami wówczas nie tylko nasi pracownicy, lecz także klienci.

Dzięki wykorzystaniu zwolnień monitorowanych i udzielaniu wsparcia osobom zwalnianym pracodawcom udaje się utrzymać swój pozytywny wizerunek nawet w przypadku zwolnień grupowych. Pomaga to też uspokoić się pozostałym osobom pracującym w firmie – gdyby outplacement nie był stosowany w przypadku zwolnień, mogliby oni poczuć się niepewnie i niestabilnie, co wpływa na motywację i zaangażowanie. Kiedy widzą, że nawet gdyby i ich dosięgło zwolnienie, nie zostaną z tym sami, mają poczucie bezpieczeństwa. To bardzo ważne, by nie zmniejszyć ich efektywności. 

Firma dbająca o zwalnianych pracowników może mieć także znacznie lepsze relacje ze związkami zawodowymi przy niej działającymi.

Poza tym warto też wspomnieć, że dobrze przeprowadzony outplacement może być dla nas niejako darmową reklamą, takie wieści bowiem szybko rozchodzą się w branży.

Jednak korzyści z outplacementu nie dotyczą tylko pracodawców, lecz także zwalnianych pracowników. Dzięki temu, że otrzymują taką pomoc, szybciej mogą znaleźć pracę, mają większe możliwości przebranżowienia się, są spokojniejsi, ponieważ nie obwiniają się za zwolnienia, wiedzą, że byli potrzebnym pracownikiem, czują, że są docenieni. Dzięki temu poszukiwania pracy nie są dla nich aż tak stresujące, a jak wiadomo stres z całą pewnością nie pomaga w efektywnych poszukiwaniach nowego stanowiska. Ostatecznie może się okazać, że dzięki szkoleniom udostępnionym przez byłego pracodawcę, mogą oni dostać znacznie lepszą posadę niż ta, którą zajmowali dotychczas. 

Jak więc wynika z powyższego, outplacement to świetne rozwiązanie nie tylko dla przedsiębiorców, lecz także dla pracowników. Dla każdego może być to korzystne. Warto więc rozważyć tę opcję w przypadku zwolnień.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów