0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rewolucja stażowa - staż z nowymi zasadami odbywania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rok 2019 przyniósł zmiany w zakresie odbywania stażu i obowiązków pracodawcy w tym zakresie. Ministerstwo, jako argumenty popierające wprowadzone modyfikacje, wskazało niwelowanie zachowań pracodawców, którzy praktykowali przyjmowanie stażystów zamiast zatrudniania nowych pracowników. Ponadto celem wprowadzonych zmian jest udzielenie większego wsparcia osobom bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji poprzez aktywizację i zmianę wysokości przyznawanego stypendium za staż. Rewolucja stażowa w Kodeksie pracy, może również skłonić osoby przebywające za granicą do powrotu. Jakie dokładnie zmiany zostały wprowadzone? Sprawdzamy poniżej.

Staż - jaki jest czas jego odbywania?

Jedna z wprowadzonych zmian w zakresie odbywania stażu dotyczy skrócenia czasu jego trwania:

  1. Dla zarejestrowanego bezrobotnego jeden staż może trwać do 6 miesięcy.

  2. Maksymalny czas realizacji stażu u jednego pracodawcy to 12 miesięcy.

  3. Powtórne skierowanie na staż do tego samego pracodawcy może odbyć się dopiero po upływie co najmniej 24 miesięcy od zakończenia pierwszego stażu w tej firmie.

  4. Maksymalny okres staży, jakie odbywa bezrobotny, nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Ile wynosi stypendium i na kim spoczywa koszt badań lekarskich?

Wprowadzone zmiany dotyczą także wysokości stypendium, jakie otrzyma stażysta. Stypendium co prawda, w dalszym ciągu wypłacane będzie przez Urząd Pracy, jednak zmianie ulegnie jego wysokość. Do tej pory wynosiło ono 120% zasiłku dla bezrobotnych, jednak teraz nastąpił wzrost do 140% tej kwoty. Warto zaznaczyć, iż w przypadku udokumentowanej niezdolności do pracy osoba bezrobotna zachowuje prawo do stypendium w wysokości 50%. Należy również pamiętać, że tak jak zostało to zapisane w ustawie, koszt badań lekarskich spoczywa na pracodawcy.

Kary dla pracodawców – w jakich sytuacjach?

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie wykazuje się uczciwością wobec stażysty? W tym wypadku zostanie naniesiona na niego kara. Przykładowo, gdy z winy pracodawcy staż zostanie przerwany, będzie on musiał ponieść konsekwencje – przez okres 12 miesięcy nie będzie mógł korzystać z form wsparcia, jakie oferuje Urząd Pracy. Jakie zatem mogą być powody przerwania stażu? Pierwszy to niewywiązywanie się z realizowania programu stażowego, natomiast drugi to przerwanie stażu bez podania przyczyny. 

Zmiany, jakie przyniósł rok 2019 dla osób, które planują ubiegać się o możliwość odbywania stażu, są niewątpliwie bardzo korzystne. Wyższa kwota stypendium oraz świadomość tego, że pracodawca również nie może dopuszczać się bezkarnego niedotrzymania warunków współpracy, może sprzyjać bardziej przyszłościowemu myśleniu o nauce umiejętności zawodowych w trosce o przygotowanie wykwalifikowanego pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów