0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PESEL dla uchodźcy – jak załatwić formalności?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Uchwalona kilka dni temu specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną wprowadziła kilka ułatwień dla tych osób. Dotyczą one nie tylko zatrudnienia, ale i upraszczają uzyskanie numeru PESEL dla uchodźcy. Poniżej przedstawiamy, jak wygląda procedura wydawania takiego identyfikatora oraz jakie są korzyści z jego posiadania.

PESEL dla uchodźcy – kto może go uzyskać?

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatele Ukrainy będą mogli przebywać legalnie na terenie Polski przez 18 miesięcy liczonych od 24 lutego 2022 roku pod warunkiem, że:

  • osoby te wjechały na terytorium naszego kraju (nie wcześniej niż 24 lutego) w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy,
  • deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

Osoby takie mogą złożyć wniosek o wydanie numeru PESEL – wystarczy, że udadzą się do dowolnego urzędu gminy.

PESEL dla uchodźcy – niezbędne formalności

We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać podstawowe informacje. Sam jego wzór jest dostępny w wersjach dwujęzycznych i można go znaleźć bezpośrednio na stronie rządowej. Dane, jakie należy w nim podać, to:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński ‒ jeżeli wnioskodawca go posiada.

Przy staraniu się o numer PESEL dla dziecka należy podać dane rodziców lub osoby sprawującej nad nim opiekę.

Wnioski można składać w dowolnym urzędzie gminy i trzeba to zrobić osobiście, bowiem w tym przypadku występuje obowiązek pobrania odcisków palców u osób powyżej 12. roku życia, a także potwierdzenie tożsamości na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia – również dokumentu potwierdzającego urodzenie. Co ważne, potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. Jeżeli uchodźca nie ma takich dokumentów, potwierdzenia tożsamości dokonuje się na podstawie oświadczenia. Składając dokumenty, nie można zapomnieć o dołączeniu aktualnego zdjęcia.

Wnioski o PESEL dla uchodźcy są przyjmowane w gminach od 16 marca. Osoby, którym nadano identyfikator przed tym dniem, muszą udać się ponownie do urzędu celem dostarczenia fotografii oraz pobrania odcisków palców.

Uzyskanie numeru PESEL znacznie ułatwi cudzoziemcom funkcjonowanie w naszym kraju. Dzięki temu identyfikatorowi będą mogli starać się również o świadczenia i wsparcie socjalne wynikające z przepisów ustawy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów