0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przeszłości procedury związane z legalizacją zatrudnienia w Polsce obywateli innych krajów, niebędących członkami Unii Europejskiej było pod względem formalnym niesamowicie skomplikowane. Na szczęście wraz z wprowadzeniem procedury oświadczeniowej kwestie formalnie znacznie się upraszczają. Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i w jakich sytuacjach jest ona aplikowalna?

Czym dokładnie jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym dokładnie jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. To dokument, który znacznie upraszcza i przyspiesza procedury legalizacyjne obcokrajowców, którzy chcą podjąć pracę na terenie Polski. Często procedura oświadczeniowa nazywana jest również procedurą uproszczoną, głównie ze względu na liberalne podejście do legalizacji pobytu cudzoziemców.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi umożliwia zatrudnienie cudzoziemca będącego obywatelem określonej grupy krajów na okres 6 miesięcy w ciągu następnych 12 miesięcy. Co ciekawe, cała procedura oświadczeniowa może wydarzyć się w zaledwie 7 dni. Oświadczenie to składa się z kilku istotnych informacji dotyczących warunków pracy, jakich doświadczy cudzoziemiec w Polskiej firmie. Są to między innymi informacje o miejscu wykonywania obowiązków służbowych, okresie, w jakim praca została powierzona cudzoziemcowi, stawkę wynagrodzenia, a także formę umowy.

Kogo dotyczy oświadczenie  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może zostać złożone jedynie w przypadku pracowników będących obywatelami określonych krajów. Mowa tutaj o obywatelach z krajów takich, jak:

  • Rosja,
  • Mołdawia,
  • Ukraina,
  • Białoruś,
  • Gruzja,
  • Armenia

W przypadku obywateli z innych krajów, niebędących członkami Unii Europejskiej procedura mająca na celu zatrudnienie ich na terenie Polski nie zmienia się. 

Kiedy oświadczenie powinno zostać złożone? 

Istnieją pewne konkretne warunki, które należy spełnić, by pracodawca mógł złożyć w urzędzie oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Przede wszystkim cudzoziemiec musi być obywatelem jednego z wcześniej wspomnianych krajów. Dodatkowo okres zatrudnienia cudzoziemca nie może przekroczyć 6 miesięcy na przestrzeni następnych 12 miesięcy. Dopuszcza to więc sytuację, w której cudzoziemiec rozpocznie stosunek pracy w okresie późniejszym, na przykład po 3 miesiącach od zaakceptowania przez urząd oświadczenia. 

Ostatnim, równie istotnym warunkiem, który może być powodem wielu nieporozumień, jest konieczność zatrudnienia pracownika spoza Unii Europejskiej do pracy, która nie jest pracą sezonową. W jaki sposób możemy zidentyfikować, czy dane zajęcie może być zdefiniowane jako praca sezonowa? Jeśli obowiązki są wykonywane nie dłużej niż 9 miesięcy w roku w ramach działalności, która zgodnie z ustawą jest uznana za sezonową, oświadczenie o powierzeniu obowiązków pracy cudzoziemcowi nie może być złożone. Przykładem prac sezonowych są usługi gastronomiczne i hotelarskie, a także uprawy rolne oraz hodowla zwierząt. 

Jak złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

W jaki sposób złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? Istnieje kilka możliwości, które będą dogodne zarówno dla osób działających online, jak i dla tych, którzy wolą kwestie formalne realizować w sposób tradycyjny. 

Bez względu na formę złożenia oświadczenia, pracodawca jest zobowiązany do złożenia kilku istotnych dokumentów do Urzędu Pracy zlokalizowanego najbliżej miejsca pracy. Jest to między innymi samo dokument taki jak odpis KRS czy CEIDG, który potwierdza dane pracodawcy, oświadczenie o niekaralności, dokładna kopie dokumentów podróżnych osoby, która ma być zatrudniona oraz dowód wpłaty za złożenie oświadczenia. 

Jak wcześniej wspomniano, dokumenty mogą być złożone drogą elektroniczną, przy użyciu portalu dla pracodawców, osobiście, składając wizytę w Urzędzie Pracy lub listownie. 

Koszty i czas oczekiwania na rozpatrzenie oświadczenia

Jeżeli oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wypełnione poprawnie, a wszystkie załączniki zostały dostarczone, w ciągu 7 dni roboczych urząd dokona niezbędnego wpisu do ewidencji oświadczeń, o czym powiadomi pracodawcę. Koszt złożenia oświadczenia to 30 złotych, a dowód wpłaty stanowi jeden z dokumentów niezbędnych do dalszego procesowania oświadczenia. 

Jeśli oświadczenie zostało zarejestrowane, pracodawca ma obowiązek przekazania dokumentu obcokrajowcowi, który dzięki niemu będzie mógł uzyskać wizę pracowniczą. Gdy pracownik-cudzoziemiec rozpocznie pracę na stanowisku pracy, pracodawca musi powiadomić o tym powiatowy urząd pracy. 

Co zrobić, gdy czas określony w oświadczeniu minął a pracodawca i pracownik chcą kontynuować stosunek pracy? W tej sytuacji niezbędne jest zawnioskowanie o zezwolenie na pracę, które można uzyskać w ramach standardowej bądź uproszczonej procedury. 

Dlaczego procedura oświadczeniowa to dobre rozwiązanie? 

Co w praktyce daje nam wdrożenie łatwej i szybkiej procedury oświadczeniowej dla pracowników z Armenii, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Ukrainy i Gruzji? Przede wszystkim jest to doskonały start dla obcokrajowców, którzy przed rozpoczęciem pracy zarobkowej w naszym kraju nie muszą przechodzić przez skomplikowaną procedurę uzyskiwania zezwolenia na pracę. 

W tradycyjnej ścieżce Urząd Pracy jest zobowiązany do wykonania testu rynku pracy, co znacznie wydłuża proces wydawania zezwoleń. Samo oświadczenie powierzenia wykonywania obowiązków cudzoziemcowi to z pewnością krok naprzód w obszarze formalności związanych z legalizacją stosunku pracy obywateli państw spoza Unii Europejskiej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów