0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulacja zawodu księgowego coraz bliżej – Ministerstwo Finansów finalizuje projekt zmian w tym zakresie!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów od dłuższego czasu zapowiadało ponowne prawne uregulowanie zawodu księgowego. Obecnie resort finansów jest na etapie finalizacji projektu wprowadzającego przepisy w tym zakresie. Czy regulacja zawodu księgowego stanowi szanse czy zagrożenia dla rynku usług księgowych?

Do kiedy obowiązywała regulacja zawodu księgowego?

W Polsce regulacja zawodu księgowego obowiązywała do 2014 roku. Wówczas w okresie, w którym zawód ten był regulowany, mogły go wykonać wyłącznie osoby spełniające wymogi formalne.

Zawód księgowego mogła wykonywać osoba, która:

  • posiadała pełną zdolność do czynności prawnych;

  • nie była karana za przestępstwa gospodarcze w zakresie księgowości bądź podatków;

  • uzyskała certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów.

O certyfikat Ministerstwa Finansów mogła ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jednej z poniższych wymogów:

  • posiadała udokumentowaną praktykę zawodową w księgowości, która trwała nie mniej niż 3 lata oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość bądź innej;

  • posiadała wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość lub kierunki ekonomiczne ze specjalizacją rachunkową;

  • posiadała wykształcenie co najmniej średnie i udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości, zdając z wynikiem pozytywnym egzamin uprawniający do otrzymania certyfikatu księgowego.

Osoba ze wspomnianym wykształceniem wyższym i udokumentowaną 3-letnią praktyką zawodową w księgowości zwolniona była z egzaminu kwalifikacyjnego z rachunkowości. Zwolnieni z egzaminu byli także doradcy podatkowy oraz biegli rewidenci.

Czy regulacja zawodu księgowego powróci?

Aktualnie Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem przepisów, które mają na celu ponowne uregulowanie zawodu księgowego.

Jeśli zawód księgowego stałby się ponownie zawodem regulowanym, osoby bez potwierdzonych kwalifikacji nie miałaby prawa do jego wykonania.

Powyższe oznacza, że zmiany w tym zakresie mogłyby rzutować na dalszej karierze zawodowej tysięcy księgowych. Należy mieć jednak na uwadze, że regulacja zawodu księgowego określiłaby jasno zakres kompetencji księgowego oraz samego biura rachunkowego, co obecnie budzi wątpliwości wielu księgowych szczególnie w sytuacjach, w których zakres pewnych czynności może być uznawany za doradztwo, którego księgowy nie ma prawa świadczyć.

Obawy mają także uprzednio certyfikowani księgowi: są one związane z tym, czy posiadane przez nich certyfikaty potwierdzające kwalifikację będą wiążące z chwilą przywrócenia regulacji zawodu księgowego. Szczegóły projektu nie są jednak znane, bowiem projekt nie został jeszcze przekazany do konsultacji publicznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów