Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Plan marketingowy firmy - jak powinien wyglądać?

Polskie firmy są elastyczne - łatwo adaptują się do nowych warunków - i kreatywne - potrafią wychodzić obronną ręką z kryzysów czy rozwijać się w krótkim czasie. Często brakuje im jednak długoterminowych strategii. Budowanie stabilnej firmy, która utrzyma się na konkurencyjnym rynku, wymaga wyznaczenia konkretnych celów i ich konsekwentne realizowanie. Do tego niezbędny jest plan marketingowy.

Plan marketingowy a wyznaczanie celów firmy?

Każdy przedsiębiorca marzy o tym, by jego firma zwiększała zyski i udział na rynku, zdobyła pozycję lidera w swojej branży, a przy okazji wprowadziła innowacyjne produkty, notowała coraz wyższe zadowolenie zarówno pracowników, jak i konsumentów oraz zwiększała wartość akcji. Oczywiście warto stawiać sobie ambitne cele i dążyć do ich realizacji, jednak, aby je osiągnąć, należy stworzyć plan marketingowy, a co za tym idzie wymaga to czasu oraz określenia priorytetów. Jeśli chcesz, by twoje cele nie utknęły na zawsze w sferze marzeń, wyznaczając je, musisz kierować się kilkoma zasadami:

  • stawiaj firmie realne cele

Wyznaczenie celów zbyt ambitnych i nierealnych do spełnienia grozi osłabieniem motywacji pracowników, podejmowaniem błędnych decyzji inwestycyjnych, a nawet upadkiem firmy. Określanie celów swojej firmy zawsze poprzedzaj rzetelną i racjonalną analizą rynku oraz bierz pod uwagę możliwości i kompetencje własnej firmy.

  • wyznaczaj maksymalnie dwa cele

Nawet największe światowe marki skupiają się tylko na jednym celu, a jeśli wybierają dwa, jasno określają, który z nich jest priorytetem. Pozwala to efektywnie realizować strategię firmy i unikać ewentualnego konfliktu interesów, polegającego na wyborze, który z nich realizować w danym momencie.

  • jasno określaj swoje cele i terminy ich realizacji

Nie wybieraj ogólnych kierunków i przypuszczalnych terminów realizacji. Dokładne cele, możliwe do zmierzenia i osadzone w konkretnych ramach czasowych, działają motywująco na zespół, nie znikną też z oczu w obliczu bieżących spraw firmy.

Przy wyznaczaniu celów marketingowych warto kierować się zasadą S.M.A.R.T. Zakłada ona, że wyznaczony cel powinien być:

  • Specific, czyli skonkretyzowany;
  • Measurable, czyli mierzalny;
  • Achievable, czyli osiągalny;
  • Realistic, czyli realny;
  • Time-bound, czyli terminowy.

Pierwsze litery zasady tworzą wyraz smart, czyli bystry.

W rozszerzonej wersji reguła S.M.A.R.T. zakłada dwie dodatkowe zasady:

  • Exciting, czyli ekscytujący;
  • Recorded, czyli zapisany.

Rozbudowana reguła tworzy wyraz smarter, czyli bystrzejszy.

Czasem mali i średni przedsiębiorcy uważają, że tylko duże firmy o rozbudowanej strukturze muszą opracowywać cele firmy i plan marketingowy. To błąd – wyznaczanie celów daje szanse na rozwój firmy, pozwala na osiągnięcie stabilności na rynku, a także ułatwia efektywne inwestowanie. Firma bez określonego celu, rozwijana bez pomysłu i żadnego kierunku właściwie nie ma szans na długoterminowe utrzymanie się na rynku.

Czym jest i do czego służy plan marketingowy?

Niektórzy przedsiębiorcy sprowadzają marketing do reklamy. W rzeczywistości reklama to tylko narzędzie marketingowe. Skuteczne działania poprzedza opracowany plan marketingowy, który wyznacza cele marketingowe, a także sposoby ich osiągania. Innymi słowy, pozwala on na zaplanowanie działań podnoszących sprzedaż.