Poradnik Przedsiębiorcy

Treści wizualne niezbędnym elementem strategii Content Marketingu

Treści wizualne stają się coraz bardziej istotnym elementem skutecznej strategii marketingowej. Jest to związane głównie z tym, że odpowiednie wyeksponowanie treści komunikatu jest niezwykle skuteczne, chociażby biorąc pod uwagę specyfikę ludzkiego mózgu.

Według najnowszych badań w trakcie przeglądania informacji ludzie skupiają uwagę na obrazach, które przekazane są w przystępny sposób. Czas koncentracji na przekazie jest znacznie krótszy niż się dotychczas wydawało. Odbiorcy przeglądają teksty w internecie pobieżnie albo ignorują je, skupiając się na grafice, filmach video, zdjęciach czy memach. Z tego powodu treści wizualne stają się jednym z ważniejszych elementów przekazu.

Visual content marketing a treści wizualne

Visual content marketing jest takim odmianą content marketingu, skupiającą się na treści wizualnej zamiast tekstowej. Zakłada on wykorzystanie innych narzędzi do przekazywania komunikatu - opiera się na obrazach, które stają się podstawowymi elementami przekazywania informacji obiorcom. Obrazy można podzielić na zdjęcia, ikonografiki, logo, slajdy, screen shoty, komiksy, grafiki, memy czy diagramy. Wśród wykorzystywanych przez visual content marketing narzędzi znajdują się również filmy i prezentacje multimedialne.

Treści wizualne a słowo

To, że treści wizualne zdają się mieć przewagę nad komunikatem słownym, wynika ze specyfiki działania ludzkiego mózgu - umysł w lepszym stopniu przyswaja komunikat przedstawiony w formie ikonografiki, niż tekst pisany. Jak wynika z badań na temat uczenia się, większość populacji przyswaja wiedzę poprzez zapamiętywanie obrazów (od 45 do 55%), podczas gdy jedynie 30% ludzi robi to poprzez słuch. Z tego powodu dobrze opracowany wizualnie obraz może powiedzieć więcej na temat produktu lub firmy, niż kilkadziesiąt zapisanych stron.

Grafiki zazwyczaj mają także większe działanie perswazyjne. Odbiorca łatwiej i szybciej ma okazję je zrozumieć i przyjąć do wiadomości. Oznacza to miedzy innymi, że osoba, która dotrze do zamieszczonego w kampanii obrazka, bardziej zainteresuje się ikonografiką niż artykułem.

Treści wizualne w kampaniach content marketingowych - zalety

Każdy użytkownik mediów informacyjnych codziennie otrzymuje ilości informacji, będących odpowiednikiem 174 gazet, a więc  35 gigabajtów komunikatów (dane obejmują informacje otrzymane poza miejscem pracy). Użytkownicy musieli zacząć radzić sobie z przeładowaniem -  poprzez selekcję tego, czego chcieliby się dowiedzieć.

Wraz z ogromną liczbą komunikatów, zmniejszył się też czas, który można przeznaczyć na dotarcie do zainteresowanych. Według badań firmy Microsoft, przeciętny przedsiębiorca ma jedynie 10 sekund na zaprezentowanie swojej oferty w Internecie potencjalnemu nabywcy, który ma skłonności do opuszczania strony internetowej już  po 30 sekundach.

Zrozumienie przekazu w formie grafiki zajmuje mózgowi znacznie mniej czasu. Na przetworzenie treści wizualnej umysł potrzebuje zazwyczaj 1/10 sekundy, podczas gdy przeczytanie tekstu o długości 200-250 słów zajmuje 60 sekund.

Ponadto wiele osób utożsamia treści wizualne z szybkim sposobem rozwiązania problemów. Przykładem mogą być są znaki drogowe, które zostały zaprojektowane właśnie po to, aby móc natychmiast przekazać właściwy komunikat.W tym miejscu ukazuje się kolejna zaleta prezentowania informacji w formie obrazów -  treści przekazane poprzez obraz są o wiele bardziej zrozumiale przez odbiorcę od konwencjonalnego tekstu. Wykazały to badania, przeprowadzone na użytkownikach leków, które wskazały, że osoby, przyjmujące lekarstwo, w 95 procentach zrozumiało sposób zażywania dzięki ikonografice, podczas gdy z teksu przyswojono tylko 70 procent.

Równie ważne jest kolejne zagadnienie. Zgodnie z wynikami badań, przeprowadzonych w 2012 roku przez amerykańskich naukowców, to, co zostaje przedstawione na zdjęciach wydaje się odbiorcom bardziej prawdziwe, nawet jeśli nie jest poparte badaniami naukowymi. Jak się okazało w trakcie testu, użytkownicy byli bardziej skłonni do uznania za prawdziwy komunikatu, któremu towarzyszyło zdjęcie nawet, gdy nie potwierdzało ono jego prawdziwości.

Treści wizualne a internet - stosowanie

Okazuje się, że umiejętne zastosZalety stosowaniaowanie komunikatów obrazkowych na stronach internetowych również ma duże zalety. Według badań przeprowadzonych jakiś czas temu przez firmę Curata, w momencie gdy na stronie internetowej umieszcza się obraz w formie obrazkowej, o 47 procent zwiększa się współczynnik klikalności w porównaniu do komunikatów, które zawierają jedynie tekst.

Za umieszczaniem obrazków  przekonują również dane zgromadzone przez Twittera. W opublikowanym przez siebie badaniu, opartym na 2 milionach wpisów, okazało się, że zamieszczenie treści, na której większą część przypadała treść wizualna, znacznie zwiększało ilość osób, które zdecydowało się na użycie opcji „przekaż dalej” - najbardziej efektywnym elementem prezentacji wizualnej okazały się zdjęcia.

Podobne zachowanie zaobserwowano zresztą także na Facebooku.  

Jak dostosować treści wizualne w kampanii content marketingowej

Podstawą przy zastosowaniu tego rodzaju treści w kampanii jest upewnienie się, że wszelkie materiały są dobrej jakości i w całości współgrają z przygotowaną strategią content marketingu. Mogą być one wykorzystane na profilach firmy w mediach społecznościowych lub blogach. W przypadku filmów video warto teżupewnić się, że są one dostępne w trybie 360, co sprawi, że będą zrozumiałe również dla osób bez wyobraźni przestrzennej.

Elementy wizualne umożliwiają firmom zaistnienie na portralach internetowych, które zakładają publikowanie grafik, takich jak Pinterest, Vimeo czy Instagram i popularny ostatnio Snapchat.

Warto pamiętać, by treści tworzone i udostępniane przez firmę były odpowiednio oznaczone. Pozwala to na uzyskanie dodatkowych korzyści brandingowych, kiedy użytkownicy dzielą się obrazkami z innymi. Ze względu na to, w jaki sposób działa ludzki mózg, zawartość kampanii content marktingowej powinna składać się w większej części z treści wizualnych. Pozwoli to nie tylko podnieść wskaźnik konwersji, ale również wpłynie na większą znajomość firmy w internecie.