0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt ewidencjonowany dla samozatrudnionych – branża IT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy, które wraz z 1 stycznia 2022 roku weszły w życie w ramach Polskiego Ładu, dla wielu Polaków są największą zmianą podatkową od lat. W związku z tym warto przyjrzeć się następującej kwestii: czy ryczałt ewidencjonowany dla samozatrudnionych jest korzystnym rozwiązaniem? W głównej mierze ustalenie odpowiedzi na to pytanie może być istotne dla programistów, którzy współpracują na zasadach B2B. W artykule porównamy ryczałt z innymi formami opodatkowania, uwzględniając zmiany wprowadzone przez Polski Ład, oraz dokonane zostanie porównanie B2B z umową o pracę.

Polski Ład – ważne zmiany dla form opodatkowania

Kilkaset stron ustawy Polskiego Ładu dotyka bardzo wielu obszarów gospodarki i społeczeństwa. Najważniejsze zmiany odnoszące się do form opodatkowania, które weszły w jego ramach, to między innymi:

 • podwyższona kwota wolna od podatku z 8000 do 30 000 zł (skala podatkowa);

 • składki zdrowotne od dochodu (skala podatkowa, podatek liniowy);

 • składki zdrowotne od przychodu (ryczałt);

 • brak możliwości odliczenia składek zdrowotnych (wszystkie formy);

 • wyższy drugi próg podatkowy z 85 528 do 120 000 zł (skala podatkowa);

 • możliwość połączenia ulgi IP BOX z Ulgą B+R (skala podatkowa, podatek liniowy);

 • możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, nawet jeśli zawarcie małżeństwa nastąpiło w trakcie roku (skala podatkowa);

 • nowe stawki ryczałtu oraz przemodelowanie czynności objętych danymi stawkami (ryczałt).

W przypadku zmiany stawek ryczałtu należy zwrócić uwagę, że na przykład dla specjalistów branży IT od 2022 roku stawka będzie wynosić 12% zamiast 15%. Jest to bardzo korzystna zmiana podatkowa.

Pierwszy wybór – samozatrudnienie czy umowa?

W związku ze zmianami podatkowymi, wiele osób zastanawia się, czy lepsze jest zatrudnienie na umowę o pracę, czy na samozatrudnieniu. Patrząc na to, jak zrewolucjonizowane zostały formy opodatkowania, może się okazać, że umowa o pracę jest mniej atrakcyjna i to samozatrudnienie pozwoli na zaoszczędzenie na podatkach czy składkach ZUS. Szczególnie informatycy i inni specjaliści branży IT, którzy obecnie pracują na umowę o pracę, powinni przeliczyć, czy aktualne warunki i zmiany związane z Polskim Ładem nie są dobrym momentem, by przejść na model B2B.

B2B to niezwykle powszechny w branży IT (ale nie tylko) model współpracy z pracodawcą, który pozwala na maksymalizację dochodów kosztem przywilejów, które tak dobrze znane są z zasad określonych przy umowie o pracę – płatne urlopy czy L4.

Jak kształtują się składki i podatki w przypadku umowy o pracę?

Kształtowanie się składek oraz podatków najlepiej przedstawić na przykładzie. Porównajmy więc wartości podatku i składek zdrowotnych, jakie przyjdzie zapłacić programiście osiągającemu prawie 8 tysięcy złotych wynagrodzenia. Pod lupę weźmiemy kształtowanie się wszelkich kosztów związanych z wynagrodzeniem informatyka, który nie zdecydował się na samozatrudnienie. Porównanie podzielimy na trzy obszary – umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. W każdym przypadku informatyk osiąga dochód netto w wysokości prawie 8 tysięcy złotych.

Taki specjalista IT zatrudniony na umowę o pracę uzyskuje wynagrodzenie brutto w wysokości 11 205,17 zł. W ramach tej pensji zaliczka na podatek PIT wyniesie 1176,00 zł, podczas gdy składki ZUS pracownika obejmą w sumie 1536,23 zł. Jest to suma kosztów z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia rentowego, ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo pracodawca ponosi koszt składek ZUS po swojej stronie w kwocie 2294,83 zł. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika klarował się więc w wysokości 13 500 zł, a sam pracownik finalnie otrzyma na rękę 7622,74 zł.

Kwotę 13 500 zł – zamiast ponosić na opłaty składkowe oraz podatek dochodowy – pracodawca w ramach B2B mógłby otrzymać na fakturze, a tym samym pracownik dzięki optymalizacji opodatkowania w rezultacie mógłby uzyskać więcej „na rękę”.

Jak kształtują się składki i podatki w przypadku samozatrudnienia?

Do pobrania:

Etat czy B2B dla programisty.pdf

W poniższych tabelach przedstawiamy najważniejsze różnice przy danej formie opodatkowania w kontekście składek ZUS oraz podatku dochodowego.

Składki zdrowotne

 

Skala podatkowa

Ryczałt*

Podatek liniowy

Podstawa wyliczenia składki

Dochód pomniejszony o zapłacone składki społeczne nieujęte w KUP

Przychód

Dochód pomniejszony o zapłacone składki społeczne nieujęte w KUP

Stawka składki

9%

wysokość zależna od pułapu przychodów

4,9%

Minimalna wartość składki zdrowotnej

270,90 zł

335,94 zł (wartość równa/mniejsza niż 60 000 zł)

559,89 zł (wartość pomiędzy 60 000 – 300 000 zł)

1007,81 zł (wartość powyżej 300 000 zł)

270,90 zł

*Podstawą składki zdrowotnej od stycznia 2022, jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 które wynosi 6221,04 zł.

Podatek dochodowy

 

Skala podatkowa

Ryczałt

Podatek liniowy

Podstawa wyliczenia 

Dochód narastający pomniejszony o narastające zapłacone składki społeczne nieujęte w KUP

Przychód pomniejszony o składki społeczne

Dochód narastający pomniejszony o narastające zapłacone składki społeczne nieujęte w KUP

Stawka 

17% do progu 120 000 zł, 32% nadwyżki ponad
120 000 zł

Zależna od formy działalności. Dostępne są stawki:

17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%

19%

Kwota wolna od podatku 

Tak – 5100 zł

Nie

Nie

Składki społeczne rozliczane są analogicznie jak w 2021 roku. Możliwe jest odliczenie składek ZUS, jeśli te nie były ujęte w KUP (opcja dla skali podatkowej i podatku liniowego) od dochodu do opodatkowania.

Ryczałt ewidencjonowany dla samozatrudnionych

Aby móc wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, należy spełnić warunki określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Są nimi m.in:

 1. nieuzyskanie przychodów z działalności w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro (w przypadku wspólników limit ten jest indywidualny), czyli w przeliczeniu na złotówki 9 030 600 zł w 2021 roku;

 2. niedokonywanie sprzedaży jako apteka, w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych czy w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Przed wyborem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych warto poznać dokładną charakterystykę tej formy opodatkowania. Ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania przychodu (nie dochodu, jak w przypadku innych form opodatkowania). W tej sytuacji nie jest możliwe odliczenie od przychodów kosztów ich uzyskania. Odliczeniu podlegają natomiast składki ZUS (społeczne), a w zeznaniu rocznym część dostępnych ulg, jak np.:

 • wpłaty na IKZE;

 • ulga rehabilitacyjna;

 • ulga na internet;

 • darowizny na określone cele.

W przypadku opodatkowania ryczałtem nie jest możliwe rozliczenie się jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub wspólnie z małżonkiem.

Ważnym warunkiem do skorzystania z ryczałtu jest nieświadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy – w zakresie takich samych czynności, jakie wykonywano w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne znajduje się wykaz dostępnych stawek ryczałtu. W przypadku gdy poszukiwany jest właściwy ryczałt dla programisty, wówczas jeśli osiągane przychody są związane z:

 • doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0);

 • doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02);

 • oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1);

 • nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60);

 • grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2);

 • zakresem instalowania oprogramowania (PKWiU 62.09.20.0);

 • zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

– właściwą stawką ryczałtu jest 12%.

Dokładny wykaz dostępnych składek można znaleźć w artykule: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – dostępne stawki ryczałtu.

Ze względu na niskie stawki ryczałtu oraz fakt, że podlega on pod uproszczenia, ryczałt ewidencjonowany dla samozatrudnionych może okazać się bardzo oszczędnym rozwiązaniem. Zwłaszcza dla branży IT.

Ryczałt ewidencjonowany dla samozatrudnionych z wFirma

Ryczałt to doskonały sposób na optymalizację procesów biznesowych działalności z jednego podstawowego powodu. Mowa tutaj o księgowości, która wielu podatnikom sprawia trudności, a w tej formie opodatkowania jest ona znacznie uproszczona. W przeszłości wszelkie kwestie rachunkowe przedsiębiorcy przekazywali specjalizującej się w tym obszarze firmie, czyli do biura rachunkowego, natomiast w dobie cyfryzacji możliwe jest samodzielne prowadzenie księgowości online. Księgowość online wFirma to wszystkie niezbędne funkcjonalności zebrane w jednym prostym narzędziu. W ramach serwisu przedsiębiorca jest w stanie zapanować nad takimi obszarami, jak:

W przypadku problemów dostępni są eksperci w zakresie pomocy technicznej, księgowej czy kadrowej.

System wFirma.pl na stałe automatyzuje wiele obszarów działalności, szczególną uwagę przykładając do ewidencji przychodów i KPiR. Platforma samoistnie tworzy całą ewidencję VAT, generuje niezbędne pliki JPK_V7, a także umożliwia wystawienie faktury w ośmiu szablonach, przetłumaczoną na jeden z dziewięciu języków z możliwością dołączenia własnego logo firmy. W celu wystawienia faktury sprzedaży na ryczałcie wystarczy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ i uzupełnić niezbędne dane takie jak informację nabywcy, terminie płatności, przedmiocie sprzedaży, ilości sprzedaży, cenie sprzedaży i stawce ryczałtu.

Ryczałt ewidencjonowany dla samozatrudnionych

Tak wystawiona faktura zostanie automatycznie ujęta w ewidencji przychodów na podstawie której generowana jest w systemie zaliczka na podatek.

System księgowy wFirma cieszy się szczególnie dużą popularnością wśród pracowników branży IT, którzy z własnej woli lub z przymusu przeszli na samozatrudnienie. Bez względu na formę opodatkowania kwestia fakturowania, rozliczania się z urzędem skarbowym lub odpowiednie wyliczenie składek ZUS przy prowadzeniu księgowości samodzielne nie będzie stanowić problemu dla programistów, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tego typu procesami. Sprawdź samodzielną księgowość dla branży IT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów