Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-28 - Rozliczenie podatkowe ryczałtu tylko do końca stycznia

Podatnicy, którzy dokonują rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tak jak podatnicy opodatkowani inną formą podatku dochodowego mają obowiązek sporządzenia zeznania rocznego. Sprawdź, jaki jest termin sporządzenia PIT-28 dotyczącego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych!

Kto ma obowiązek złożenia PIT-28?

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia zeznania rocznego PIT-28 są:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem, oraz
  • osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, przy czym umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Termin złożenia PIT-28

Powyżej wymienione podmioty są zobligowane do złożenia formularza PIT-28, w terminie do 31 stycznia 2019 za rok poprzedni.

Utrata prawa do ryczałtu w trakcie roku a zeznanie roczne PIT-28

Osoby, które w trakcie trwania roku podatkowego utraciły prawo do ryczałtu są zobowiązane do opodatkowania osiąganych dochodów na zasadach ogólnych. Wówczas podatnik zobligowany jest do złożenia dwóch zeznań rocznych:

  • PIT-28 do 31 stycznia za rok poprzedni,
  • PIT-36 do 30 kwietnia za rok poprzedni.

PIT-28 a ulgi podatkowe

Podatnicy rozliczający się na druku PIT-28 nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ryczałtowcy nie mogą skorzystać również z ulgi prorodzinnej. Co ważne, mają jednak prawo do skorzystania z ulgi internetowej, którą należy wykazać w załączniku PIT/0.

Wybierając tę formę opodatkowania należy pamiętać, że wspólne rozliczenie nie będzie możliwe także w przypadku przychodów opodatkowanych inną formą, np. wg zasad ogólnych. Wyjątkiem są tutaj przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze. W tym przypadku uzyskiwanie przychodów z takich źródeł daje możliwość do łączenia przychodów małżonków bądź rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.