Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-28 - Rozliczenie podatkowe ryczałtu do 1 marca 2021

Podatnicy, którzy dokonują rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tak jak podatnicy opodatkowani inną formą podatku dochodowego mają obowiązek sporządzenia zeznania rocznego. Sprawdź, jaki jest termin sporządzenia PIT-28 dotyczącego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych!

Kto ma obowiązek złożenia PIT-28?

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia zeznania rocznego PIT-28 są:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem, oraz
  • osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, przy czym umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Termin złożenia PIT-28

Powyżej wymienione podmioty są zobligowane do złożenia formularza PIT-28, w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku, którego zeznanie roczne dotyczy. Przedsiębiorca nadal nie płaci ostatniej zaliczki na podatek dochodowy, zostanie ona uregulowana wraz ze złożonym zeznaniem rocznym. W związku ze zmianą terminu składania zeznań rocznych oraz tym, że ostatni dzień lutego wypada w dzień wolny, podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zeznanie PIT-28 mógł złożyć za 2019 r. w terminie do 2 marca 2020 roku. W 2021 r. termin przypada na 1 marca. 

Utrata prawa do ryczałtu w trakcie roku a zeznanie roczne PIT-28

Osoby, które w trakcie trwania roku podatkowego utraciły prawo do ryczałtu są zobowiązane do opodatkowania osiąganych dochodów na zasadach ogólnych. Wówczas podatnik zobligowany jest do złożenia dwóch zeznań rocznych:

  • PIT-28 od 15 lutego do końca lutego za rok poprzedni,
  • PIT-36 do 30 kwietnia za rok poprzedni.

PIT-28 a ulgi podatkowe

Podatnicy rozliczający się na druku PIT-28 nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ryczałtowcy nie mogą skorzystać również z ulgi prorodzinnej. Co ważne, mają jednak prawo do skorzystania z ulgi internetowej bądź ulga na kształcenie zawodowe, którą należy wykazać w załączniku PIT/0.

Wybierając tę formę opodatkowania należy pamiętać, że wspólne rozliczenie nie będzie możliwe także w przypadku przychodów opodatkowanych inną formą, np. wg zasad ogólnych. Wyjątkiem są tutaj przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze. W tym przypadku uzyskiwanie przychodów z takich źródeł daje możliwość do łączenia przychodów małżonków bądź rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Zeznanie roczne PIT-28 w systemie wFirma.pl

Użytkownicy systemu wFirma.pl mają możliwość generowania zeznań rocznych w systemie. Również podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wygeneruje roczną deklarację PIT-28 w systemie i dokona jej wysyłki bezpośrednio do urzędu skarbowego. 

W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA ZRYCZAŁTOWANEGO  PODATKU DOCHODOWEGO (PIT 28). 

PIT-28 w systemie

Po wygenerowaniu zeznania rocznego, należy zaznaczyć je na liście i skorzystać z opcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO US.

PIT-28 w systemie

Szczegółowe informacje dotyczące generowania zeznania rocznego można znaleźć w artykule: Zeznania roczne przedsiębiorcy - jak sporządzić?