0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-28 - Rozliczenie podatkowe ryczałtu do 2 maja 2023

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, którzy dokonują rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tak jak podatnicy opodatkowani inną formą podatku dochodowego mają obowiązek sporządzenia zeznania rocznego. Sprawdź, jaki jest termin sporządzenia PIT-28 dotyczącego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych!

Kto ma obowiązek złożenia PIT-28?

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia zeznania rocznego PIT-28 są:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem, oraz
  • osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, przy czym umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Termin złożenia PIT-28

Powyżej wymienione podmioty są zobligowane do złożenia formularza PIT-28, w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia następującego po roku, którego zeznanie roczne dotyczy (w 2023 roku termin ten jest przesunięty na 2 maja ponieważ 30 kwietnia przypada w niedzielę, a 1 maja jest dniem świątecznym). Przedsiębiorca opłaca natomiast zaliczkę za grudzień lub IV kwartał 2022 roku do końca lutego następnego roku. W 2023 roku termin przypada na 28 lutego 2023 roku. 

Utrata prawa do ryczałtu w trakcie roku a zeznanie roczne PIT-28

Osoby, które w trakcie trwania roku podatkowego utraciły prawo do ryczałtu są zobowiązane do opodatkowania osiąganych dochodów na zasadach ogólnych. Wówczas podatnik zobligowany jest do złożenia dwóch zeznań rocznych:

  • PIT-28 od 15 lutego do 30 kwietnia za rok poprzedni,
  • PIT-36 od 15 lutego do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Warto mieć na uwadze, że począwszy od rozliczenia za rok 2022 uległ wydłużeniu termin na złożenie zeznania rocznego dla podatników opodatkowanych ryczałtem - przedsiębiorcy mogą złożyć zeznanie do 30 kwietnia roku następującego po roku, za który składane jest zeznanie roczne. W przypadku PIT-28 a 2021 rok termin ten był znacznie krótszy ponieważ obejmował okres od 15 lutego do końca lutego.

PIT-28 a ulgi podatkowe

Podatnicy rozliczający się na druku PIT-28 nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ryczałtowcy nie mogą skorzystać również z ulgi prorodzinnej. Co ważne, mają jednak prawo do skorzystania z ulgi internetowej bądź ulgi na kształcenie zawodowe, którą należy wykazać w załączniku PIT/O.

Wybierając tę formę opodatkowania należy pamiętać, że wspólne rozliczenie nie będzie możliwe także w przypadku przychodów opodatkowanych inną formą opodatkowania, np. według zasad ogólnych. Wyjątkiem są tutaj przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze. W tym przypadku uzyskiwanie przychodów z takich źródeł daje możliwość do łączenia przychodów małżonków bądź rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Co ważne, przychody z najmu prywatnego mogły być rozliczane wg skali podatkowej do końca 2022 roku. Od 2023 roku przychody te można rozliczać tylko na zasadach ryczałtu.

Szczegółowe omówienie kwestii opodatkowania najmu prywatnego znajduje się w artykule: Opodatkowanie najmu prywatnego

Zeznanie roczne PIT-28 w systemie wFirma.pl

Użytkownicy systemu wFirma.pl mają możliwość generowania zeznań rocznych w systemie. Również podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wygeneruje roczną deklarację PIT-28 w systemie i dokona jej wysyłki bezpośrednio do urzędu skarbowego. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO (PIT 28). 

pit-28

Po wygenerowaniu zeznania rocznego, należy zaznaczyć je na liście i skorzystać z opcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO US.

Szczegółowe informacje dotyczące generowania zeznania rocznego można znaleźć w artykule: Zeznania roczne przedsiębiorcy - jak sporządzić?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów