Poradnik Przedsiębiorcy

Mikrorachunek podatkowy do rozliczeń VAT, PIT i CIT

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy zobligowani są do wpłacania zobowiązań podatkowych do urzędu skarbowego. Ustawodawca, wychodząc naprzeciw podatnikom, wprowadził w tym zakresie ułatwienie, tworząc mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek rozliczeniowy dla VAT, PIT i CIT. Od kiedy funkcjonuje mikrorachunek podatkowy, jak poznać swój numer mikrorachunku i jakie korzyści z racji wprowadzenia mikrorachunku odczuwają przedsiębiorcy? – wyjaśniamy poniżej!

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Od 1 stycznia 2020 roku na mikrorachunek podatkowy przedsiębiorcy uiszczają zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, PIT i CIT. Każdy podatnik posiada tylko jeden indywidualny rachunek rozliczeniowy. Wcześniejsze rachunki, na które przedsiębiorcy wpłacali zobowiązania podatkowe były aktywne do 31 grudnia 2019 roku. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 roku podatnicy obowiązkowo muszą korzystać z mikrorachunku podatkowego.

Co ważne, mimo zmiany miejsca zamieszkania, a tym samym zmiany właściwego urzędu skarbowego, numer mikrorachunku podatkowego nie ulegnie zmianie.Zobowiązania podatkowe z tytułu innych podatków niż VAT, PIT i CIT przedsiębiorcy wpłacają do urzędu skarbowego na poprzednich zasadach, czyli na właściwy rachunek bankowy znajdujący się w obwieszczeniu ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Przykład 1.

Pan Łukasz sporządził deklarację VAT-7 za grudzień, na podstawie której ustalił zobowiązanie podatkowe podlegające wpłacie w wysokości 1000 zł. Na jaki numer rachunku powinien on uregulować podatek VAT?

Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT za grudzień 2019 roku należy wpłacić do urzędu do 25 stycznia 2020 roku. W związku z tym, że od 1 stycznia 2020 roku zostały wprowadzone obowiązkowe mikrorachunki podatkowe, pan Łukasz zobligowany jest do zapłaty zobowiązania podatkowego na swój numer mikrorachunku, a nie na rachunek urzędu skarbowego, na który w 2019 roku wpłacał zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT.

Jak zweryfikować mikrorachunek podatkowy?

Podatnicy mogą samodzielnie wygenerować numer mikrorachunku podatkowego. Nadawany jest on automatycznie każdemu przedsiębiorcy i nie wymaga dodatkowych działań ze strony podatników. Oznacza to, że urzędy skarbowe nie wymagają składania dodatkowych wniosków.Numer mikrorachunku podatkowego można sprawdzić poprzez generator na stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Informację o numerze indywidualnego rachunku można uzyskać również bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Generator mikrorachunku podatkowego dostępny jest 24/7, zarówno w telefonie, jak i tablecie. W związku z tym, podatnik może sprawdzić swój numer w każdym miejscu i o każdej porze, pod warunkiem posiadania dostępu do internetu. Weryfikacja możliwa jest przy użyciu:

 • PESEL - w przypadku osób fizycznych które nie prowadzą działalności lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT,
 • NIP - w przypadku gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT lub płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Podatnicy którzy czekają na decyzję w sprawie nadania numeru PESEL lub numeru NIP, mogą uregulować podatek PIT, CIT i VAT na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego. W takiej sytuacji robiąc przelew należy podać numer dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego lub paszportu. Dzięki temu płatność zostanie poprawnie zidentyfikowana i rozliczona przez urząd.Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się również ostrzeżenie przed generowaniem mikrorachunku podatkowego przy wykorzystaniu innych niż udostępniony generator stron internetowych oraz przed korzystaniem z numerów rachunków wysyłanych w wiadomościach e-mail lub SMS, ponieważ mogą być one próbą wyłudzenia.Mikrorachunek podatkowy - więcej informacji na ten temat znajduje się w artykułach:
Indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020!
Mikrorachunek podatkowy – kompleksowe wyjaśnienie
Indywidualny rachunek podatkowy na VAT, PIT, CIT - jak sprawdzić?
Ważne terminy podatkowe - kiedy zapłacić VAT, dochodowy oraz ZUS

Jak wygląda mikrorachunek podatkowy?

Budowa mikrorachunku podatkowego nie różni się w wyglądzie od zwykłych rachunków bankowych. Rachunek składa się bowiem z 26 znaków w formacie LK10100071222YXXXXXXXXXXXX gdzie:

 • LK – liczba kontrolna,

 • 10100071 – stała kombinacja liczb dla każdego mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer rozliczeniowy NBP,

 • 222 – stała kombinacja dla każdego mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer uzupełniający NBP,

 • Y= 1 – w przypadku PESEL,

 • Y= 2 – w przypadku NIP,

 • XXX XXXX XXXX – to NIP lub PESEL uzupełniony na końcu o zera, aby numer mikrorachunku podatkowego miał 26 znaków.

Jakie korzyści niesie wprowadzony mikrorachunek podatkowy?

Po kolejnych zmianach przepisów, które nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie, jakim jest mikrorachunek podatkowy

Korzyści związane z indywidualnym rachunkiem dla przedsiębiorców to min.:

 • jeden, stały rachunek dla każdego podatnika, na który wpłacane będą zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, PIT i CIT,

 • numer mikrorachunku podatkowego nie zmienia się wraz ze zmianą właściwego urzędu skarbowego na skutek zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby firmy,

 • szybka możliwość sprawdzenia numeru mikrorachunku podatkowego na urządzeniach mobilnych w każdym miejscu i czasie,

 • ograniczenie ryzyka pomyłki wpłaty zobowiązania podatkowego na niewłaściwy rachunek,

 • skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie zaświadczeń np. o niezaleganiu w podatkach,

 • szybsza obsługa płatności VAT, PIT i CIT.

Mikrorachunek podatkowy w systemie wfirma.pl

Wygodne generowanie wypełnionych automatycznie druczków przelewów oraz opłacanie zobowiązań podatkowych bezpośrednio z systemu wfirma.pl możliwe jest po uzupełnieniu numeru mikrorachunku podatkowego w ustawieniach. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE. W polu INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE - MIKRORACHUNEK należy wprowadzić mikrorachunek podatkowy pobrany z generatora udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów (na podstawie NIP firmy). Po wpisaniu numeru należy go zaakceptować poprzez kliknięcie w opcję Potwierdź poprawność.

Mikrorachunek podatkowy - dodawanie w systemie

Dodany mikrorachunek podatkowy będzie podpowiadał się automatycznie podczas:

W przypadku wspólników spółki cywilnej należy wygenerować mikrorachunek podatkowy:

 • dla każdego wspólnika osobno - ze względu na płatność podatku PIT za wspólnika
 • dla spółki - ze względu na płatność podatku VAT oraz podatku za pracowników

Mikrorachunki należy uzupełnić bezpośrednio w szczegółach wspólnika w zakładce: USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE gdzie w oknie modyfikacji należy przejść do zakładki URZĄD SKARBOWY.

Mikrorachunek podatkowy w przypadku spółki

Natomiast mikrorachunek podatkowy spółki należy uzupełnić w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE.