0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mikrorachunek podatkowy do rozliczeń VAT, PIT i CIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy zobligowani są do wpłacania zobowiązań podatkowych do urzędu skarbowego. Ustawodawca, wychodząc naprzeciw podatnikom, wprowadził w tym zakresie ułatwienie, tworząc mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek rozliczeniowy dla VAT, PIT i CIT. Od kiedy funkcjonuje mikrorachunek podatkowy, jak poznać swój numer mikrorachunku i jakie korzyści z racji wprowadzenia mikrorachunku odczuwają przedsiębiorcy? – wyjaśniamy poniżej!

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Od 1 stycznia 2020 roku na mikrorachunek podatkowy przedsiębiorcy uiszczają zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, PIT i CIT. Każdy podatnik posiada tylko jeden indywidualny rachunek rozliczeniowy. 

Co ważne, mimo zmiany miejsca zamieszkania, a tym samym zmiany właściwego urzędu skarbowego, numer mikrorachunku podatkowego nie ulegnie zmianie.

Zobowiązania podatkowe z tytułu innych podatków niż VAT, PIT i CIT przedsiębiorcy wpłacają do urzędu skarbowego na poprzednich zasadach, czyli na właściwy rachunek bankowy znajdujący się w obwieszczeniu ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Przy czym od 15 kwietnia 2021 r. podatnicy zobowiązani są wpłacać na mikrorachunek podatkowy również:

 • daninę solidarnościową,
 • podatek cukrowy,
 • podatek „od małpek”,
 • podatek od sprzedaży detalicznej oraz
 • opłaty wnoszone przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.

Przykład 1.

Pan Łukasz sporządził plik JPK_V7M za październik 2022, na podstawie której ustalił zobowiązanie podatkowe podlegające wpłacie w wysokości 1000 zł. Na jaki numer rachunku powinien on uregulować podatek VAT?

Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT za październik 2022 roku należy wpłacić do urzędu do 25 listopada 2022 roku na indywidualny numer rachunku podatkowego pana Łukasza.

Jak zweryfikować mikrorachunek podatkowy?

Podatnicy mogą samodzielnie wygenerować numer mikrorachunku podatkowego. Nadawany jest on automatycznie każdemu przedsiębiorcy i nie wymaga dodatkowych działań ze strony podatników. Oznacza to, że urzędy skarbowe nie wymagają składania dodatkowych wniosków.

Numer mikrorachunku podatkowego można sprawdzić poprzez generator na stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Informację o numerze indywidualnego rachunku można uzyskać również bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Generator mikrorachunku podatkowego dostępny jest 24/7, zarówno w telefonie, jak i tablecie. W związku z tym, podatnik może sprawdzić swój numer w każdym miejscu i o każdej porze, pod warunkiem posiadania dostępu do internetu. Weryfikacja możliwa jest przy użyciu:

 • PESEL - w przypadku osób fizycznych które nie prowadzą działalności lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT,
 • NIP - w przypadku gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT lub płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Podatnicy którzy czekają na decyzję w sprawie nadania numeru PESEL lub numeru NIP, mogą uregulować podatek PIT, CIT i VAT na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego. W takiej sytuacji robiąc przelew należy podać numer dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego lub paszportu. Dzięki temu płatność zostanie poprawnie zidentyfikowana i rozliczona przez urząd.
Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się również ostrzeżenie przed generowaniem mikrorachunku podatkowego przy wykorzystaniu innych niż udostępniony generator stron internetowych oraz przed korzystaniem z numerów rachunków wysyłanych w wiadomościach e-mail lub SMS, ponieważ mogą być one próbą wyłudzenia.

Jak wygląda mikrorachunek podatkowy?

Budowa mikrorachunku podatkowego nie różni się w wyglądzie od zwykłych rachunków bankowych. Rachunek składa się bowiem z 26 znaków w formacie LK10100071222YXXXXXXXXXXXX gdzie:

 • LK – liczba kontrolna,
 • 10100071 – stała kombinacja liczb dla każdego mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer rozliczeniowy NBP,
 • 222 – stała kombinacja dla każdego mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer uzupełniający NBP,
 • Y= 1 – w przypadku PESEL,
 • Y= 2 – w przypadku NIP,
 • XXX XXXX XXXX – to NIP lub PESEL uzupełniony na końcu o zera, aby numer mikrorachunku podatkowego miał 26 znaków.

Jakie korzyści niesie wprowadzony mikrorachunek podatkowy?

Po kolejnych zmianach przepisów, które nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie, jakim jest mikrorachunek podatkowy

Korzyści związane z indywidualnym rachunkiem dla przedsiębiorców to min.:

 • jeden, stały rachunek dla każdego podatnika, na który wpłacane będą zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, PIT i CIT,
 • numer mikrorachunku podatkowego nie zmienia się wraz ze zmianą właściwego urzędu skarbowego na skutek zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby firmy,
 • szybka możliwość sprawdzenia numeru mikrorachunku podatkowego na urządzeniach mobilnych w każdym miejscu i czasie,
 • ograniczenie ryzyka pomyłki wpłaty zobowiązania podatkowego na niewłaściwy rachunek,
 • skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie zaświadczeń np. o niezaleganiu w podatkach,
 • szybsza obsługa płatności VAT, PIT i CIT.

Mikrorachunek podatkowy w systemie wfirma.pl

Wygodne generowanie wypełnionych automatycznie druczków przelewów oraz opłacanie zobowiązań podatkowych bezpośrednio z systemu wfirma.pl możliwe jest po uzupełnieniu numeru mikrorachunku podatkowego w ustawieniach. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE. W polu INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE - MIKRORACHUNEK należy wprowadzić mikrorachunek podatkowy pobrany z generatora udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów (na podstawie NIP firmy). Po wpisaniu numeru należy go zaakceptować poprzez kliknięcie w opcję Potwierdź poprawność.

Mikrorachunek podatkowy - dodawanie w systemie

Dodany mikrorachunek podatkowy będzie podpowiadał się automatycznie podczas:

W przypadku wspólników spółki cywilnej należy wygenerować mikrorachunek podatkowy:

 • dla każdego wspólnika osobno - ze względu na płatność podatku PIT za wspólnika
 • dla spółki - ze względu na płatność podatku VAT oraz podatku za pracowników

Mikrorachunki należy uzupełnić bezpośrednio w szczegółach wspólnika w zakładce: USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE gdzie w oknie modyfikacji należy przejść do zakładki URZĄD SKARBOWY.

Mikrorachunek podatkowy w przypadku spółki

Natomiast mikrorachunek podatkowy spółki należy uzupełnić w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów