0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mikrorachunek podatkowy a podatek z najmu prywatnego i działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2008 roku prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kosmetyków, rozliczam się na zasadach ogólnych w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Począwszy od 1 stycznia 2023 roku, zamierzam zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego, który będzie wynajmowany w ramach najmu prywatnego. Jak ustalić mikrorachunek podatkowy, aby opłacić podatek z tytułu najmu lokalu w ramach najmu prywatnego?

Jolanta, Gdynia

 

Prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, wpłaca Pani zaliczki na podatek dochodowy na mikrorachunek podatkowy. Numer tego mikrorachunku można sprawdzić w generatorze mikrorachunku podatkowego lub otrzymać w urzędzie skarbowym. W celu wygenerowania numeru mikrorachunku podatkowego przy użyciu generatora, na który podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, należy wpisać NIP. Ze względu na to, że poza najmem prywatnym prowadzi Pani także działalność gospodarczą, w ramach której posługuje się Pani NIP-em, wpłacając zaliczkę z tytułu świadczenia usług najmu w ramach najmu prywatnego, używa Pani tego samego numeru, na który wpłaca Pani zaliczki na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czyli mikrorachunku podatkowego, gdzie właściwym identyfikatorem jest NIP. W przypadku gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą i równolegle świadczy usługi najmu w ramach najmu prywatnego, wpłaca zaliczki na podatek dochodowy należne zarówno z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, jak i z tytułu najmu prywatnego na indywidualny numer podatkowy z NIP.

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek to potoczne określenie indywidualnego rachunku podatkowego dedykowanego konkretnym podatnikom i płatnikom, na który wpłaca się określone zobowiązania podatkowe, a także opłaty i niepodatkowe należności budżetowe. Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają regulować większość zobowiązań podatkowych poprzez wpłaty na mikrorachunek podatkowy. Numer indywidualnego rachunku podatkowego jest zatem przypisany do konkretnego podatnika lub płatnika.

Numer mikrorachunku podatkowego można sprawdzić w generatorze mikrorachunku podatkowego lub otrzymać w urzędzie skarbowym.

W celu wygenerowania numeru mikrorachunku podatkowego przy użyciu generatora wystarczające jest podanie:

  • PESEL – dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT,
  • NIP – dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub będących podatnikami VAT, lub dla płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Podając PESEL/NIP niezbędny do wygenerowania numeru indywidualnego rachunku podatkowego, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wprowadzone dane były poprawne, ponieważ to podatnik/płatnik jest odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku. Indywidualny rachunek podatkowy składa się z 26 znaków: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie:

  • LK oznacza liczbę kontrolną,
  • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego i wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
  • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego i wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
  • Y=1, gdy użyty zostanie PESEL,
  • Y=2, gdy użyty zostanie NIP,
  • po znaku Y jest podany PESEL lub NIP podatnika/płatnika,
  • kolejne pozycje to zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Podkreślamy, że pozyskany numer indywidualnego rachunku podatkowego pozostaje niezmienny, nawet w razie zmiany adresu zamieszkania czy siedziby działalności gospodarczej, skutkujących zmianą właściwego urzędu skarbowego. Przed dokonaniem wpłaty zobowiązań podatkowych, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych na indywidualny rachunek podatkowy należy sprawdzić, czy mikrorachunek zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz prawidłowy PESEL lub NIP.

Najem prywatny i działalność gospodarcza a mikrorachunek podatkowy

Wynajmując składnik majątku osobistego w ramach najmu prywatnego i prowadząc równocześnie działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, podatnik do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy zarówno z tytułu świadczenia usług najmu prywatnego, jak i prowadzonej działalności gospodarczej używa mikrorachunku podatkowego, gdzie właściwym identyfikatorem jest NIP. W sytuacji świadczenia usług najmu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą nawet w sytuacji, gdy jest to najem prywatny niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, do wygenerowania indywidualnego rachunku podatkowego, właściwym identyfikatorem jest NIP.

Ministerstwo Finansów zamieściło pytania i odpowiedzi odnośnie do mikrorachunku podatkowego. Jedno z nich dotyczyło wpłaty podatku dochodowego z tytułu najmu nieruchomości.

Pytanie:

„Czy zryczałtowany podatek dochodowy z najmu nieruchomości wpłacam na mikrorachunek podatkowy?”

Odpowiedź Ministerstwa Finansów:

„Podatek od przychodów z najmu prywatnego, opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym ze stawką 8,5 proc., wpłacaj na mikrorachunek podatkowy. W zleceniu przelewu wybierz formularz PPE, a w przypadku rozliczenia rocznego – PIT-28. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to nawet gdy najem nie jest związany z prowadzoną przez ciebie działalnością, podatek wpłacaj na mikrorachunek z NIP”.

Na jaki numer mikrorachunku wpłacić podatek z tytułu najmu prywatnego?

Zobowiązanie podatkowe z tytułu najmu prywatnego, w przypadku gdy podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, należy wpłacać na indywidualny rachunek podatkowy, gdzie właściwym identyfikatorem jest PESEL. Numer mikrorachunku można sprawdzić, korzystając z generatora mikrorachunku, podając numer PESEL. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej do wygenerowania mikrorachunku, na który wpłaca powstałe zobowiązania podatkowe, używa numeru PESEL.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów