Poradnik Przedsiębiorcy

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - wzór z omówieniem

Nadpłata podatku

Zgodnie z art. 76 Ordynacji podatkowej nadpłata związana z zapłatą podatku w większej wysokości niż wynikało to z obowiązku podatnika, w pierwszej kolejności zaliczana jest na poczet zaległości podatkowych. Zaliczenia tego urząd dokonuje automatycznie bez konieczności składania przez podatnika jakichkolwiek pism.

Jeśli jednak brak jest zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz zobowiązań bieżących urząd dokonuje zwrotu nadpłaty. W przypadku kiedy podatnik nie ma żadnych zaległości podatkowych, ale posiada inne zobowiązania podatkowe bieżące, nadpłatę z podatku może przeznaczyć właśnie na ten cel wskazując konkretne zobowiązanie, na poczet którego ma być zaliczona nadpłata.

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku

By wskazać zobowiązanie podatkowe, które podatnik chciałby uregulować wynikłą nadpłatą podatku, powinno się złożyć w urzędzie wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych. We wniosku należy zaznaczyć w jakim podatku i w jakiej kwocie powstała nadpłata oraz na poczet jakiego podatku chcemy tę nadpłatę przekazać.

Jeśli natomiast podatnik nie ma również żadnych zobowiązań bieżących może złożyć wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jakie informacje powinna zawierać prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku?

W obu sytuacjach podatnik składa wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty podatku, w którym muszą znaleźć się takie elementy jak:

  • miejscowość i data sporządzenia wniosku;
  • dane podatnika (imię, nazwisko, adres, NIP);
  • dane organu podatkowego;
  • wskazanie podstawy prawnej wraz z prośbą o przeksięgowanie, podając rodzaj podatku, w którym powstała nadpłata, kwotę tej nadpłaty oraz na poczet jakiego podatku ma być ona przekazana, np. przeksięgowanie nadpłaty w podatku dochodowym wykazanej w zeznaniu rocznym PIT-36 za rok 2018 w kwocie 356 zł na poczet podatku wynikającego z deklaracji VAT - 7 za miesiąc kwiecień 2019, bądź na poczet przyszłych zobowiązań;
  • uzasadnienie - potwierdzenie kwot wynikających z poszczególnych rozliczeń: ile podatnik winien wpłacić, a ile faktycznie wpłacił, kwoty nadpłaty, wartość bieżących zobowiązań w poszczególnych podatkach, na poczet których zaliczona ma być nadpłata, załączonych dokumentów itp.;
  • podpis podatnika;
  • opcjonalnie wykaz załączników, o ile takowe podatnik przedstawia, np. deklaracja VAT-7 i zeznanie PIT-36.

Do pobrania:

pdf
Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - wzór.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie