0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik może złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części do należności podatkowych, jeżeli nie istnieją następujące opłaty: zaległości podatkowe, spóźnione zaliczki na podatek, opłaty za upomnienie o bieżącym zadłużeniu podatkowym. W artykule omówiona została prośba o przeksięgowanie nadpłaty razem z bezpłatnym wzorem do pobrania.

Nadpłata podatku

Zgodnie z art. 76 Ordynacji podatkowej nadpłata związana z zapłatą podatku w większej wysokości niż wynikało to z obowiązku podatnika, w pierwszej kolejności zaliczana jest na poczet zaległości podatkowych. Zaliczenia tego urząd dokonuje automatycznie bez konieczności składania przez podatnika jakichkolwiek pism.

Jeśli jednak brak jest zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz zobowiązań bieżących urząd dokonuje zwrotu nadpłaty. W przypadku kiedy podatnik nie ma żadnych zaległości podatkowych, ale posiada inne zobowiązania podatkowe bieżące, nadpłatę z podatku może przeznaczyć właśnie na ten cel wskazując konkretne zobowiązanie, na poczet którego ma być zaliczona nadpłata.

Art. 79 §  1. Ordynacji podatkowej:

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku

By wskazać zobowiązanie podatkowe, które podatnik chciałby uregulować wynikłą nadpłatą podatku, powinno się złożyć w urzędzie wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych. We wniosku należy zaznaczyć w jakim podatku i w jakiej kwocie powstała nadpłata oraz na poczet jakiego podatku chcemy tę nadpłatę przekazać.

Jeśli natomiast podatnik nie ma również żadnych zobowiązań bieżących może złożyć wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jakie informacje powinna zawierać prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku?

W obu sytuacjach podatnik składa wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty podatku, w którym muszą znaleźć się takie elementy jak:

  • miejscowość i data sporządzenia wniosku;
  • dane podatnika (imię, nazwisko, adres, NIP);
  • dane organu podatkowego;
  • wskazanie podstawy prawnej wraz z prośbą o przeksięgowanie, podając rodzaj podatku, w którym powstała nadpłata, kwotę tej nadpłaty oraz na poczet jakiego podatku ma być ona przekazana, np. przeksięgowanie nadpłaty w podatku dochodowym wykazanej w zeznaniu rocznym PIT-36 za rok 2021 w kwocie 356 zł na poczet podatku wynikającego z plik JPK_V7 za miesiąc kwiecień 2021, bądź na poczet przyszłych zobowiązań;
  • uzasadnienie - potwierdzenie kwot wynikających z poszczególnych rozliczeń: ile podatnik winien wpłacić, a ile faktycznie wpłacił, kwoty nadpłaty, wartość bieżących zobowiązań w poszczególnych podatkach, na poczet których zaliczona ma być nadpłata, załączonych dokumentów itp.;
  • podpis podatnika;
  • opcjonalnie wykaz załączników, o ile takowe podatnik przedstawia, np. plik JPK_V7 i zeznanie PIT-36.

Do pobrania:

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - wzór.pdf
Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - wzór.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów