0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Udział w targach i konferencjach a koszt firmy

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca w celu poszerzania swojej wiedzy i kontaktów biznesowych w prowadzonej działalności może brać udział w targach i konferencjach. Jednak, czy wydatki poniesione z tego tytułu może zaliczyć do kosztów firmy? Odpowiadamy poniżej.

Koszt uzyskania przychodu - definicja

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, zabezpieczenia lub zachowania jego źródła. Przy czym wydatki te muszą być odpowiednio udokumentowane - fakturą bądź rachunkiem.

Należy mieć także na względzie, że wspomniana ustawa zawiera również katalog wydatków, które pod żadnym względem nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. Wykaz tych kosztów zawiera art. 23 ustawy o PIT.

Podatnik musi również zdawać sobie sprawę z tego, że w razie wątpliwości organów podatkowych co do zaliczenia danego wydatku, to na nim ciąży obowiązek udowodnienia związku pomiędzy poniesionym kosztem a prowadzoną działalnością.

Udział w targach i konferencjach w kosztach podatkowych

W sytuacji, gdy udział w targach i konferencjach spełnia przytoczone powyżej warunki to nie ma żadnych przeciwwskazań, by wydatek ten zaliczyć do kosztów podatkowych.

Przy czym nie ma żadnych ograniczeń co do odliczenia podatku VAT, w związku z czym przedsiębiorca ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z udziałem w targach i konferencjach, zakładając, że został poniesiony w związku z działalnością opodatkowaną. 

Jednak przed zaliczeniem wydatków do kosztów podatkowych, podatnik powinien zapoznać się ze wspomnianym art. 23 ustawy o PIT w celu ustalenia, czy poniesione wydatki nie zostały wymienione właśnie w tym artykule jako te, które nie stanowią kosztów podatkowych.

Udział w targach i konferencjach a ograniczenia w odliczeniu VAT

Przedsiębiorca biorąc udział w targach i konferencjach, często ponosi wydatki związane z usługami hotelowymi bądź gastronomicznymi.

Ważne!

Jak stanowi ustawa o VAT, podatnicy nie mają prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od faktur za hotel oraz za usługi gastronomiczne.

 

W sytuacji, gdy wydatki za hotel i usługi gastronomiczne będą mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych, należy je zaksięgować w kwocie brutto. Wówczas podatek VAT z tych faktur nie zostanie odliczony. Natomiast wydatek ten w całości zostanie ujęty w księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów