0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamknięcie i ponowne otwarcie działalności a kasa fiskalna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawodawca coraz bardziej zawęża grono przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej. Z obowiązku tego nie są również zwolnieni przedsiębiorcy, którzy najpierw prowadzili firmę i musieli posiadać kasę fiskalną, potem zlikwidowali tę działalność, a następnie ponownie otworzyli - osoby te nie mogą korzystać bowiem ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej ze względu na limit obrotów. Sprawdź, jak zamknięcie i ponowne otwarcie działalności wpływa na obowiązek posiadania kasy w firmie. 

Ogólna zasada stosowania kasy w firmie

Co do zasady przepisy o VAT nakładają na podatników obowiązek stosowania kas rejestrujących w sytuacji, gdy dokonują oni sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Katalog typów działalności objętych nakazem stosowania kas jest dość szeroki i obejmuje zarówno dostawy, jak i usługi. Ustawodawca przewidział jednak zwolnienia z tego obowiązku, np. ze względu na obrót czy charakter prowadzonej działalności.

Kto ma obowiązek posiadać kasę fiskalną

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określa, że kasę fiskalną bezwzględnie muszą posiadać podatnicy świadczący usługi:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,
 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 7. prawniczych,
 8. doradztwa podatkowego,
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  1. świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  2. usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 10. fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
 11. kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 12. związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

oraz dostawy:

 1. gazu płynnego,
 2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

 5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,
 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Kasa fiskalna - zwolnienie ze względu na obroty

Zwolnienie z kasy rejestrującej związane z limitem obrotów jest jedną z najpopularniejszych ulg jakie przewidział ustawodawca. Zwolnienie uzależnione od wielkości obrotu dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy nie zaliczają się do grupy opisanej w powyższym akapicie tego artykułu. Do limitu pod uwagę brana jest jedynie sprzedaż prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

O zwolnieniu ze względu na obrót mówi rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:

§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:

1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Tak więc podatnik, którego sprzedaż dla osób prywatnych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 20.000 zł lub rozpoczął działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego, a jego obrót w tym roku nie przekroczył wartości proporcjonalnej, przeliczając limit 20.000 zł na długość prowadzenia działalności w danym roku, nie musi nabywać kasy fiskalnej.

Powyższy limit dotyczy zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmiotów zwolnionych. Czynni podatnicy VAT ustalają limit obrotów w oparciu o wartość netto sprzedaży, natomiast podmioty zwolnione z VAT w kwotach brutto.

Zamknięcie i ponowne otwarcie działalności nie uchroni przed kasą fiskalną!

Co należy zrobić w sytuacji, gdy:

 • podatnik prowadził przez kilka lat jednoosobową działalność gospodarczą,

 • świadczył w niej usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,

 • był zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży dla osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych,

 • następnie zamknął działalność,

 • a po jakimś czasie ponownie otworzy działalność w o tym samym profilu i będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych?

Czy podatnik w takiej sytuacji będzie mógł skorzystać z limitu sprzedaży 20.000 zł na rzecz osób prywatnych, zanim zainstaluje kasę fiskalną?

Otóż nie. Zamknięcie i ponowne otwarcie działalności nie daje takiej możliwości. Jeżeli podatnik przekroczył limit w uprzednio prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, następnie ją zamknął i ponownie otworzył, świadcząc usługi na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych, to nie może on skorzystać z limitu 20.000 zł zwalniającego z obowiązku zakupu kasy fiskalnej. Musi on natomiast zainstalować kasę fiskalną przed dokonaniem pierwszej sprzedaży na rzecz wyżej wymienionych odbiorców.

Przepisy są skonstruowane w ten sposób, aby uniemożliwić podatnikom ucieczkę przed obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów