0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa zlecenie ze studentem będącym jednocześnie pracownikiem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie to powszechna forma zatrudniania pracowników. Przedsiębiorcy stosują ją głównie z uwagi na mniejsze niż w umowie o pracę koszty. Jednak jak to wygląda w sytuacji, gdy taka umowa zawierana jest z własnym pracownikiem? Czy umowa zlecenie ze studentem, który pracuje w tym samym zakładzie pracy na umowę o pracę, musi być oskładkowana? Odpowiadamy poniżej.

Umowa zlecenie a umowa o pracę

Jak powszechnie wiadomo, nie można zastąpić umowy o pracę umową zlecenie. Stosunek pracy daje osobie zatrudnionej o wiele więcej uprawnień niż zleceniobiorcy jak np. prawo do urlopu czy określony poziom wynagrodzenia. Regulowane są również przez odrębne przepisy:

  • umowa o pracę przez Kodeks pracy,

  • umowa zlecenie przez Kodeks cywilny.

Umowę zlecenie określa się mianem umowy starannego działania - nie ma znaczenia rezultat, ważne, by zleceniobiorca wykazał się sumiennością podczas wykonywania określonych w umowie czynności. Z kolei umowa o pracę stanowi zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. Pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy w sposób ciągły, w określonym miejscu i czasie, pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy. Z kolei pracodawca powinien wypłacić mu za to wynagrodzenie oraz zapewnić odpowiednie warunki pracy.

 

Ważne!

Umowa zlecenie posiadająca cechy stosunku pracy może zostać uznana za umową o pracę.

 

Umowa zlecenie zmiany w 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana w oskładkowaniu umów zlecenie. Jeżeli umowa taka stanowi jedyne źródło przychodu zatrudnionego oraz wynagrodzenie wynosi mniej niż obowiązujące w danym roku minimalne wynagrodzenie (w 2016 - 1850 zł), wówczas obligatoryjnie należy odprowadzić składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

W przypadku osób, które posiadają więcej niż jedną umowę zlecenie, ważny jest przychód, jaki z tego tytułu osiągają. Jeżeli przynajmniej jedna z nich nie gwarantuje pensji na poziomie 1850 zł, wtedy należy odprowadzać składki od tylu z nich, aż kwota wynagrodzenia osiągnie wartość co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Umowa zlecenie ze studentem

Umowa zlecenie ze studentem korzystna jest nie tylko dla zleceniodawcy, lecz także dla osoby zatrudnionej. Nie ma bowiem w takiej sytuacji konieczności odprowadzania od niej żadnych składek do ZUS-u. Bez znaczenia jest, czy osoba taka jest zatrudniona w innym zakładzie pracy, czy zawarta umowa cywilnoprawna jest jego jedynym źródłem przychodów. Nie mają tu również zastosowania przepisy, które weszły w życie z początkiem 2016 roku. Jeśli umowa zlecenie ze studentem zawarta jest na kwotę nieprzekraczającą 1850 zł, w dalszym ciągu nie ma konieczności odprowadzania od niej składek ZUS. Studenci mają bowiem możliwość korzystania z ubezpieczenia rodziców lub ubezpieczenia z tytułu nauki.

Umowa zlecenie ze studentem będącym własnym pracownikiem

Jeśli zleceniobiorca zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy i osiąga tam minimalne wynagrodzenie, wówczas z tytułu zlecenia odprowadza jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jednakże inaczej jest w przypadku zawierania umów zlecenie z własnym pracownikiem. W takiej sytuacji składki od umowy cywilnoprawnej muszą być opłacane obowiązkowo. Nie ma tu znaczenia wysokość pensji z umowy o pracę. Umowa zlecenie ze studentem, który jest własnym pracownikiem, również nie jest zwolniona z oskładkowania. Status studenta nie daje dodatkowych uprawnień w tym przypadku, dlatego nie stosuje się tutaj takich zasad jak przy zawieraniu wyłącznie umowy cywilnoprawnej.

 

Ważne!

Umowa zlecenie ze studentem, który jednocześnie jest pracownikiem, oskładkowana jest na takich samych zasadach jak umowa o pracę. Oznacza to, że składka na ubezpieczenie chorobowe pobierana jest obligatoryjnie, a nie dobrowolnie, jak to zwykle bywa przy umowach cywilnoprawnych.

 

Co więcej, pracodawca nie jest zobowiązany do ponownego zgłaszania pracownika jako osoby wykonującej umowę zlecenie. Na deklaracjach rozliczeniowych ZUS wykazuje się pracownika ze standardowym kodem tytułu ubezpieczenia 01 10. Podstawę, od której pobiera się składki stanowi łączne wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie i umowy o pracę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów