Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-2 - czym jest i kto powinien go złożyć?

PIT-2, czyli oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Oświadczenie to należy złożyć, aby pracodawca mógł pomniejszać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Zaliczka na podatek dochodowy

Każdy pracodawca zobowiązany jest do pobierania z wynagrodzenia pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczka pobierana jest od osób, które uzyskują przychody:

 • ze stosunku pracy,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • ze stosunku służbowego,
 • z pracy nakładczej,
 • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

Zaliczka na podatek dochodowy wynosi:

 • 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - w przypadku dochodów, które od początku roku nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego (120 tys. zł);
 • 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód od początku roku przekroczył górną granicę pierwszego progu podatkowego  (art. 32 ust. 1 ustawy o PIT).

Ulga podatkowa była stosowana w stosunku do pracowników, których dochód znajdował się w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, od 2022 roku nawet po przekroczeniu progu podatkowego ulga może być stosowana.

PIT 2 - wzór do pobrania

Do pobrania:

pdf
PIT-2(7).pdf druk do ręcznego wypełnienia

Czym jest PIT 2?

Na podstawie złożonego przez pracownika PIT-2 pracodawca pomniejsza miesięczną zaliczkę o ulgę podatkową, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Do końca 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła 8000 zł. Od 2022 roku nastąpił  jednak znaczny jej wzrost z 8000 zł do 30 000 zł. Zmiana ta z kolei wpłynęła na kwotę zmniejszającą podatek. Jest to 425,00 zł (30 000 x 17% = 5100 zł / 12 = 425,00 zł). Co ciekawe, kwota zmniejszająca podatek ma również przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu podatkowym, którzy będą płacili podatek 32%.

Dzięki uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto.

Przykład 1.

 • osoba zatrudniona na umowę o pracę
 • powyżej 26. roku życia
 • brak PPK
 • pracuje w miejscu zamieszkania

Zarobek brutto: 12 000 zł brutto
Podstawa składki zdrowotnej: 12 000 zł – 13,71% = 10 354,80 zł
Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK
Składka zdrowotna: 10 354,80 zł x 9% = 931,93 zł
Ulga podatkowa dla klasy średniej – dochód powyżej limitu, więc 0 zł 
Podstawa do opodatkowania: 12 000 zł – 13,71% = 10 354,80 zł – 250 zł (KUP) – 0 zł (ulga podatkowa dla klasy średniej) = 10 104,80 zł, w zaokrągleniu 10 105 zł
Zaliczka na podatek: 10 105 zł x 17% – 425 zł (ulga podatkowa) = 1292,85, w zaokrągleniu 1293 zł
Wynagrodzenie netto: 12 000 zł – 1645,20 zł (składki społeczne) – 931,93 zł (zdrowotna 9%) – 1293 zł (zaliczka na podatek) = 8129,87 zł

Kto powinien złożyć PIT-2?

Nie każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę powinna złożyć PIT-2, bowiem w dokumencie tym pracownik oświadcza, że:

 • nie pobiera emerytury lub renty,
 • nie otrzymuje świadczeń z FP lub z FGŚP,
 • nie osiąga dochodów z:
  • działalności gospodarczej,
  • najmu lub dzierżawy.

Jeżeli pracownik złoży pracodawcy PIT-2, wówczas wyliczając wynagrodzenie pracownika, należy uwzględnić ulgę podatkową .

Złożenie oświadczenia PIT-2 to prawo, nie obowiązek pracowniczy.

PIT-2 - czym jest?

Kiedy należy złożyć PIT-2?

Aby pracodawca mógł pomniejszać zaliczkę na podatek o podaną wyżej kwotę, pracownik powinien złożyć PIT-2:

 • przed otrzymaniem pierwszej wypłaty - w przypadku nowo zatrudnionych pracowników,
 • przed pierwszym przelewem w nowym roku podatkowym - pozostali pracownicy (art. 32 ust. 3 ustawy o PIT).

Dotrzymanie terminu złożenia PIT-2 jest o tyle istotne, że wywołuje to skutki na cały rok. Jeżeli pracownik nie złoży tego dokumentu lub złoży go po czasie, pracodawca przez cały rok nie będzie mógł pomniejszać zaliczki na podatek pracownika o ulgę podatkową.

Co ważne, żadne przepisy nie wymagają składania PIT-2 co roku. Oświadczenie złożone raz w danym zakładzie pracy obowiązuje nie tylko w aktualnym rok podatkowym, lecz także w następnych latach.

Wystarczy w danej firmie raz złożyć PIT-2, aby obowiązywał on w danym roku podatkowym, a także w kolejnych.
W przypadku zmiany stanu faktycznego zawartego w PIT-2 pracownik ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę.

Zgodnie z najnowsza rekomendacją Ministerstwa Finansów PIT 2 można składa i wycofać w dowolnym momencie w ciągu roku.