0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a podstawa zasiłku chorobowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych, a tym samym podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. Konieczne jest jednak spełnienie pewnych warunków.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego a umowa zlecenie z własnym pracownikiem

Postawa wymiaru zasiłku chorobowego to przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła niezdolność do pracy. W przypadku krótszego okresu zatrudnienia brane jest pod uwagę wynagrodzenie z pełne przepracowane miesiące.

Ważne!

Pod pojęciem wynagrodzenie należy rozumieć przychód pracownika, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (13,71%).

Umowa o pracę jest podstawowym tytułem zatrudnienia oraz ubezpieczeń społecznych, natomiast umowa zlecenie jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Umowa zlecenie z własnym pracownikiem nie stanowi odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych, nie dokonuje się dodatkowego zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS. Wynagrodzenie wypłacane z tytułu umowy zlecenia jest sumowane z wynagrodzeniem ze stosunku pracy i stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

W związku z powyższym wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowi podstawę wymiary świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, czyli m.in. do:

  • wynagrodzenia chorobowego,

  • zasiłku chorobowego,

  • zasiłku macierzyńskiego,

  • zasiłku opiekuńczego,

  • świadczenia rehabilitacyjnego.

Ważne!
Jeśli chcesz wyliczyć kwotę wynagrodzenia na umowie zleceniu warto skorzystać z kalkulatora umów zleceń.

Niezdolność do pracy po zakończeniu umowy zlecenia

Jeżeli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z własnym pracownikiem zostało wypłacone w okresie, z którego wynagrodzenie z umowy o pracę przyjmowane jest do podstawy wymiaru zasiłku, powinno być wliczone w podstawę wymiaru zasiłku przysługującego z tytułu zatrudnienia tylko w okresie trwania takiej umowy, czyli niemożliwe jest zaliczenie do postawy wymiaru zasiłku przychodu z tytułu umowy zlecenie za okres po terminie, do którego umowa była zawarta.

Przykład 1

Firma X zawarła umowę zlecenia z własnym pracownikiem panem Maciejem na okres od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r., wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie zostało wypłacone na koniec stycznia oraz na koniec lutego.

Pan Maciej zachorował w maju 2018 r. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie można wliczyć wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, gdyż nie trwały one w czasie niezdolności do pracy pracownika. Należy uwzględnić jedynie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów