Poradnik Przedsiębiorcy

Korekta JPK, czyli kiedy i jak skorygować Jednolity Plik Kontrolny?

Od stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy zobligowani są do sporządzania i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych - JPK_VAT - do Ministerstwa Finansów. Generowanie pliku JPK_VAT polega na przetworzeniu informacji z Rejestrów sprzedaży i zakupów VAT do określonego urzędowo formatu elektronicznego. Plik powinien zawierać dane spójne z przesłaną do urzędu skarbowego deklaracją VAT. Jeżeli w deklaracji VAT pojawi się błąd, można ją skorygować, a czy gdy nastąpi pomyłka w Jednolitym Pliku Kontrolnym, korekta JPK będzie również możliwa? Sprawdź, kiedy i jak sporządzać korektę JPK_ VAT!

Składanie JPK_VAT w urzędzie

Od stycznia 2018 r. rejestr zakupu i sprzedaży VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego tzw. JPK_VAT musi być przesyłany co miesiąc do urzędu. Warunek miesięczny jest obligatoryjny - a więc nawet jeżeli podatnik składa deklarację VAT-7K kwartalnie, rozliczając się z tego podatku, to i tak JPK_VAT składane będzie miesięcznie.

Obecnie wysyłka JPK_VAT do urzędu musi być potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dla mikro firm przygotowano również możliwość wysyłki autoryzowanej kwotą przychodu - tzw. JPK_VAT bez podpisu

Jak wygląda korekta JPK?

W przypadku JPK_VAT korektą pliku jest złożenie w całości nowego pliku z poprawionymi danymi. O tym, że jest to korekta, świadczyć będzie późniejsza data wygenerowania pliku oraz oznaczenie w polu “cel złożenia” wariantu 1, informujące o tym, że nie jest to pierwotny plik (pierwotny w tym miejscu ma oznaczenie 0), a jego korekta.

JPK_VAT pierwotne 

korekta jpk

JPK_VAT korekta

korekta jpk

Czy korekta deklaracji VAT powoduje konieczność korekty JPK?

Wysyłany do urzędu, a właściwie do Ministerstwa Finansów, a dopiero następnie udostępniany urzędom, plik JPK_VAT musi odzwierciedlać wartości wykazane na deklaracji VAT. Ponieważ obecnie podstawą do sporządzenia deklaracji VAT jest rejestr zakupów i rejestr sprzedaży VAT oraz przede wszystkim na ich podstawie tworzony jest plik JPK_VAT, to zapisy z rejestrów VAT muszą odzwierciedlać dane, jakie podatnik wykazuje w deklaracji VAT.

Zatem każda korekta deklaracji VAT-7/VAT-7K będzie powodowała konieczność korekty JPK_VAT.

Czy wystawienie faktury korygującej powoduje konieczność korekty JPK?

To czy wystawienie faktury korygującej spowoduje konieczność korekty JPK_VAT, zależało będzie od daty księgowania korekty. Nie wszystkie faktury korygujące będą bowiem powodowały konieczność cofnięcia się do poprzednich okresów. Na przykład:

  • faktura korygująca sprzedaż zmniejszająca podstawę opodatkowania VAT - księgowania dokonuje się na bieżąco w dacie otrzymania potwierdzenia, że kontrahent zaakceptował korektę - korekta JPK_VAT nie jest konieczna;

  • faktura korygująca sprzedaż zwiększająca podstawę opodatkowania VAT - zwykle wymaga cofnięcia się do okresu pierwotnego, a więc wymaga korekty JPK_VAT;

  • faktura korygująca zakup zmniejszająca podstawę opodatkowania VAT - księgowania dokonuje się na bieżąco w dacie otrzymania faktury korygującej - nie wymaga korekty JPK_VAT;

  • faktura korygująca zakup zwiększająca podstawę opodatkowania VAT -  księgowania dokonuje się na bieżąco w dacie otrzymania faktury korygującej - korekta JPK_VAT nie jest konieczna;

  • faktura korygująca dane formalne - mimo że nie powoduje korekty deklaracji VAT, korekta JPK_VAT byłaby wymagana.

Korekta JPK_VAT w systemie wFirma.pl

Korekta JPK_VAT w systemie wFirma.pl jest w łatwy sposób możliwa do wygenerowania. Po wprowadzeniu zmian dotyczących konkretnego zapisu, w którym pojawił się błąd, wystarczy przejść do zakładki BIURO >> DEKLARACJE >> JEDNOLITY PLIK KONTROLNY >> DODAJ JPK VAT, a następnie wskazać okres, za jaki generowana jest korekta i zaznaczyć Cel złożenia: KOREKTA DEKLARACJI.  

 korekta jpk