0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urlop okolicznościowy - zasady udzielania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niektóre wydarzenia w życiu każdego człowieka wymagają dnia wolnego od pracy. Te najważniejsze, jak narodziny dziecka, ślub czy śmierć bliskiej osoby uprawniają do otrzymania dodatkowego, płatnego dnia wolnego. Na jakich zasadach można udzielić urlop okolicznościowy?

Zasady udzielenia urlopu okolicznościowego

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, podwładnemu przysługuje płatny urlop ze względu na ważne wydarzenia w życiu. Jak sama nazwa wskazuje, może być wykorzystany jedynie w wyniku zaistnienia sytuacji, które do niego uprawniają.

Podwładny ma obowiązek poinformować pracodawcę z wyprzedzeniem o skorzystaniu z urlopu okolicznościowego, chyba że było to wydarzenie nagłe, jak śmierć bliskiego. W takim przypadku pracownik musi powiadomić przełożonego jak najszybciej, najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy.

Pracownik podczas składania wniosku o przyznanie urlopu okolicznościowego ma obowiązek przedstawić odpowiednią dokumentację - np. akt zgonu. Jeżeli nie jest to możliwe wcześniej, podwładny musi uzupełnić formalności wtedy, kiedy otrzyma wymagane dokumenty. W przypadku wzięcia opieki nie trzeba przedstawiać dodatkowej dokumentacji.

Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje?

Urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze:

  • 2 dni wolnego - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  • 1 dzień wolnego - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką;
  • 2 dni wolnego w ramach opieki nad dzieckiem, które nie przekroczyło 14. roku życia, rodzice mają obowiązek wcześniej zdeklarować ten fakt w zakładzie pracy.

Ponadto, jeśli pracownik jest rozwiedziony, może skorzystać z urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci teściowej lub teścia.

Urlop okolicznościowy

Wykorzystanie urlopu okolicznościowego w innym dniu niż ważne wydarzenie

Wykorzystanie urlopu nie musi odbyć się w dniu, kiedy wypada ważne zdarzenie (np. ślub dziecka). Można skorzystać z niego w inny dzień, o ile będzie bezpośrednio związany z wydarzeniem, który uprawnia do urlopu. I tak, pracownik może go wykorzystać na załatwienie spraw związanych z dekoracją sali ślubnej czy organizacją spraw związanych z pogrzebem.

Wykorzystanie urlopu okolicznościowego, gdy wydarzenie nie doszło do skutku

Natomiast, w przypadku gdy pracownik np. wykorzystał dwa dni urlopu na przygotowania związane ze ślubem, a sama uroczystość z jakiegoś powodu się nie odbyła, nie spełnia on tym samym uprawnień do skorzystania z urlopu okolicznościowego i w takiej sytuacji powinien złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy. Jeżeli tego nie zrobi, jego nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona, ale nie zachowa za ten czas prawa do wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy jest tak samo liczone, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. W stawce za dzień bierze się pod uwagę wartość zmiennych składników wynagrodzenia pracownika z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie.

Jeżeli zdarzenie uprawniające do przyznania urlopu okolicznościowego wystąpi w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym, pracownik wówczas nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia ani nie może wnioskować o przedłużenie urlopu wypoczynkowego. Warto pamiętać o tym, że niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przechodzi na kolejny rok.

Jak wprowadzić urlop okolicznościowy w systemie wFirma.pl?

Dzięki ułatwieniom w systemie wFirma.pl można szybko i sprawnie prowadzić ewidencję czasu pracy oraz rozliczać nieobecności pracowników. Wystarczy w zakładce KADRY » PRACOWNICY wybrać nazwisko pracownika, a następnie po pojawieniu się okna przejść do CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI i tam kliknąć na opcję DODAJ. W oknie dialogowym należy podać okres absencji a jako rodzaj nieobecności wybrać: urlop okolicznościowy.

Urlop okolicznościowy w systemie wFirma.pl

Po zapisaniu nieobecności, wprowadzona informacja zostanie automatycznie zapisana w ewidencji czasu pracy pracownika. Będzie również uwzględniona podczas tworzenia listy płac - obok wynagrodzenia zasadniczego pojawi się również wynagrodzenie urlopowe. Więcej szczegółowych informacji dotyczących wprowadzania różnych rodzajów urlopu w systemie wFirma.pl można przeczytać na stronie Pomocy: Wprowadzenie nieobecności pracownika.

Najczęściej zadawane pytania

  • Kiedy można skorzystać z urlopu okolicznościowego?

    Z urlopu okolicznościowego można skorzystać dzień bezpośrednio związany z wydarzeniem, który uprawnia do urlopu.
  • Za urlop okolicznościowy otrzymuje się wynagrodzenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów