0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urlop okolicznościowy oraz płatne zwolnienie z pracy - komu przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę różne rodzaje urlopów. Wiele z nich przysługuje pracownikom po spełnieniu pewnych warunków, lub są udzielna ze względu na zachodzące okoliczności uprawniające do skorzystania z dni wolnych. Komu i na jakich zasadach przysługuje urlop okolicznościowy? Odpowiedź znajduje się w poniższym artykule.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Prawo to wynika z § 15 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Wspomniany przepis wskazuje, że pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:

a) 2 dni w razie:

  • ślubu pracownika,
  • urodzenia się pracownikowi dziecka,
  • zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

b) 1 dzień w razie:

  • ślubu dziecka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu siostry pracownika, jego brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Urlop okolicznościowy udzielany jest zatem pracownikowi w związku z sytuacjami rodzinnymi. Zwykle w czasie takiej przerwy pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę. Jest ono obliczane na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego z tym, że jego składniki ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

Obowiązek udzielenia dni wolnych z prawem do zachowania wynagrodzenia

Ponadto pracodawca ma obowiązek udzielenia dni wolnych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia między innymi:

a) pracownikowi, któremu pracodawca wypowie umowę o pracę - na poszukiwanie nowej pracy w wymiarze:

  • 3 dni - jeśli okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące oraz gdy ulegnie on skróceniu na podst. art. 36(1) § 1,
  • 2 dni - w przypadku, gdy okres wypowiedzenia nie przekracza miesiąca.

Płatne zwolnienie będzie przysługiwało tylko w przypadku, gdy to pracodawca wypowie umowę i gdy okres tego wypowiedzenia wynosi co najmniej dwa tygodnie. Nie ma w tym wypadku znaczenia wymiar etatu na jaki zatrudniony był pracownik.

b) pracownikowi będącemu krwiodawcą - na czas oddawania krwi w stacji krwiodawstwa.

Wszystkie przewidziane zwolnienia od pracy wyszczególnione zostały w II rozdziale Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.

Co więcej, wymiar urlopu okolicznościowego czy też dni wolnych nie jest zależny od wymiaru etatu pracownika. Nie ma zatem znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest na cały etat, ½ czy też ¾ etatu, w każdym przypadku wymiar przysługujących dni wolnych będzie taki sam przy danej okoliczności.

Aby pracownik mógł skorzystać z urlopu okolicznościowego bądź innych dni wolnych musi dopełnić pewnych obowiązków. Jeśli zdarzenie uprawniające do skorzystania z urlopu jest przewidywalne np. ślub, pracownik powinien uprzedzić pracodawcę np. poprzez złożenie wniosku urlopowego z zaznaczeniem, iż chodzi o urlop okolicznościowy. Konieczne jest również odpowiednie udokumentowanie nieobecności np. poprzez dostarczenie aktu małżeństwa, zgonu czy urodzenia. W przypadku krwiodawcy dokumentem takim może być natomiast imienne oświadczenie ze stacji krwiodawstwa.

Jeśli natomiast zdarzenie jest nagłe - niedające się przewidzieć, pracownik zobowiązany jest zawiadomić pracodawcę o wystąpieniu okoliczności uprawniających go do skorzystania z urlopu okolicznościowego najpóźniej w drugim dniu nieobecności. Następnie zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z takiego urlopu.

Jak rozliczyć urlop okolicznościowy w systemie wFirma?

Oprogramowanie wFirma pozwala na rozliczanie urlopów okolicznościowych. Wprowadzenie nieobecności pracownika odbywa się w zakładce KADRY » PRACOWNICY, po kliknięciu na imię i nazwisko pracownika wystarczy przejść do zakładki CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI. Tam należy wybrać opcję DODAJ i po pojawieniu się okna w polu RODZAJ wybrać URLOP OKOLICZNOŚCIOWY.

Jak wprowadzić urlop okolicznościowy w systemie?

Po zapisaniu nieobecności zostanie ona uwzględniona podczas tworzenia listy płac. Urlop okolicznościowy udzielany jest pracownikowi w związku z sytuacjami rodzinnymi. W czasie takiej przerwy pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę. Ponadto pracodawca ma obowiązek udzielenia dni wolnych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z poszukiwaniem pracy czy oddaniem krwi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów