0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urlop rodzinny w Kodeksie pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W poprzednim tygodniu w sejmie pojawił się projekt posłów PSL dotyczący wprowadzenia nowego rodzaju urlopu w Kodeksie pracy. Urlop rodzinny, bo tak miałby się nazywać nowy przywilej, mógłby zostać wykorzystany w celu opieki nad chorym członkiem rodziny. Więcej szczegółów poniżej.

Kto mógłby starać się o urlop rodzinny?

Jak już wspomniano, urlop rodzinny mógłby zostać udzielony osobie, która chce sprawować opiekę nad najbliższym członkiem rodziny. Będzie przysługiwał w sytuacji, gdy członek rodziny ze względu na swój stan zdrowia wymaga opieki. Przez najbliższego członka rodziny należy rozumieć wstępnych, ojczyma, macochę, teściów, zstępnych, rodzeństwo, męża, żonę lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Urlop rodzinny może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Dodatkowo może z niego korzystać więcej niż jeden pracownik, ale łączny urlop nie powinien przy tym przekraczać limitu rocznego. Zgodnie z założeniami będzie można podzielić go również na części, ale nie więcej niż cztery.

Pracownik będzie miał możliwość skorzystania z takiego przywileju, pod warunkiem że legitymuje się co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy (w co wliczają się poprzednie okresy zatrudnienia).

Urlop rodzinny ma wiele cech podobnych do urlopu wychowawczego. Zasadniczą różnicę pomiędzy nimi stanowi fakt, że za czas urlopu rodzinnego będzie przysługiwał zasiłek w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jaki jest cel wprowadzenia zmiany?

Wprowadzenie nowego rodzaju urlopu ma służyć osobom, które często muszą porzucić pracę, aby zająć się dzieckiem czy też osobą starszą, która ze względu na swój stan zdrowia wymaga opieki. Dzięki temu pracownicy nie musieliby całkowicie zrezygnować z aktywności zawodowej. W swojej wypowiedzi przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wspomniał również: „Polityka rodzinna nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do transferów socjalnych, do transferów pieniężnych, bo widać, że efekt prodemograficzny, zwiększenia liczby urodzeń, nie zadziałał nawet po wprowadzeniu ciekawego programu socjalnego, jakim jest program 500 plus – ale efektu demograficznego, większej liczby urodzeń niestety nie ma. Dlatego nie ustajemy w wysiłkach, żeby zaproponować nasz plan dla Polski. Jednym z najważniejszych jego elementów jest właśnie urlop rodzinny”.

Propozycja ta mogłaby znacznie odciążyć system świadczeń socjalnych. To, czy są szanse, aby urlop ten mógł wejść w życie, okaże się zapewne w najbliższym czasie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów