0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w Kodeksie pracy – nowa definicja pracownika!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy Polski Ład całkowicie zburzył spokój polskich przedsiębiorców, pracodawców i pracowników. Ogrom tego projektu przyćmił inne pozornie mniejsze propozycje, które również mogą sporo namieszać w prawie pracy. O czym mowa? Jakie zmiany w Kodeksie pracy nas czekają? Wyjaśniamy w artykule!

Nowa definicja pracownika

Zmiany w Kodeksie pracy przewidują rozszerzenie definicji pracownika. Nowy artykuł w KP zyskałby brzmienie: „Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także, w zakresie regulowanym niniejszą ustawą, osoba świadcząca pracę na podstawie innej umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług, o ile wykonuje pracę osobiście, na stałe, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, w wymiarze dobowym czasu odpowiadającym wymiarowi nie mniejszemu niż 1/2 etatu umowy o pracę”. Oznacza to, że za pracownika byłaby uznana osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług, osoba samozatrudniona oraz współpracująca w ramach umowy B2B – oczywiście przy spełnieniu odpowiednich warunków. Konsekwencją uznania danej osoby za pracownika byłoby uzyskanie uprawnień pracowniczych takich jak urlop wypoczynkowy oraz uzyskanie ochrony stosunku pracy.

Zrównanie umów

Już sama zmiana definicji pracownika stanowi punkt wyjścia do dalszych proponowanych reform. Widać tu tendencję do chęci zrównania umów cywilnoprawnych z umowami o pracę. Ustawodawcy proponują także urlopy dla osów fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, ale niezatrudniających pracowników.

Zmiany w Kodeksie pracy – jaki jest cel ustaw?

Głównym celem proponowanych zmian jest uregulowanie sytuacji osób fizycznych prowadzących działalność oraz innych osób niewykonujących umowy o pracę, a inne umowy o świadczenie usług. Obecnie osoby te w praktyce nie mają możliwości pójścia na urlop. Projektowana ustawa przyczyni się z pewnością do ustabilizowania rynku pracy i wyeliminowania z nich nieprawidłowości, a w konsekwencji upowszechni zatrudnianie w ramach stosunku pracy i uniemożliwi obejście przepisów prawa pracy.

Z pewnością umowa o pracę jest bardzo korzystną formą zatrudnienia, bowiem pracownik zyskuje liczne prawa i przywileje. Nie mają ich osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą czy osoby świadczące usługi. Nowe projekty mają na celu zrównanie cywilnoprawnych form zatrudnienia z umowami o pracę. Choć z pozoru modyfikacja wydaje się niewielka, może spowodować niemałą rewolucję w prawie pracy. Zmiany miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. To, czy projekt w ogóle zostanie zaakceptowany w obecnym kształcie, stoi pod wielkim znakiem zapytania.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów