0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi fizjoterapii a VAT - kiedy możliwe zwolnienie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rosnąca aktywność sportowa w połączeniu z postępującym trendem starzenia się społeczeństwa powoduje stale rosnącą od 20 lat liczbę osób świadczących usługi fizjoterapii. Ich istotą jest zastosowanie naturalnych metod, stymulujących organizm na bodźce zewnętrzne. Niewątpliwie usługi te służą poprawie stanu zdrowotnego pacjenta. Jak jednak wygląda kwestia gdy zestawimy usługi fizjoterapii a VAT? Czy możliwe jest korzystanie ze zwolnienia z VAT przez świadczących tego typu usługi?

Usługi fizjoterapii w świetle ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o VAT

Do usług w zakresie opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia należą usługi świadczone w ramach wykonywania zawodów:

a) lekarza i lekarza dentysty,

b) pielęgniarki i położnej,

c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej,

d) psychologa.

W świetle polskiej wykładni przepisów prawa podatkowego usługi fizjoterapii kwalifikowane są jako zawód medyczny, który wykonywany jest przez osobę uprawnioną (dyplomowany fizjoterapeuta) na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Liczne orzecznictwo jest potwierdzeniem powyższego, m.in.:

  1. Indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 września 2014 roku o sygnaturze ITPP1/443-743b/ 14/AP.

  2. Indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 września 2014 roku o sygnaturze ILPP1/443-617/14-2/AS.

  3. Indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 sierpnia 2014 roku o sygnaturze ITPP1/443~557b/14/AP.

  4. Indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 sierpnia 2014 roku o sygnaturze IPTPP1/443-302/14-4/RG.

  5. Indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 lipca 2014 roku o sygnaturze ITPP1/443-399/14/AP.

Z kolei świadczenie zdrowotne, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, jest to działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania. Zatem usługi fizjoterapii powinny być świadczone przez osoby wykwalifikowane, a w swojej istocie winny służyć poprawie lub zachowaniu stanu zdrowotnego pacjentów.

Podatek VAT na usługi fizjoterapeutyczne

Usługi fizjoterapii korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT, jeżeli spełniają przesłanki zawarte w swojej istocie, czyli zadań przywracania, ratowania, poprawy i ochrony stanu zdrowia. Potwierdzają to liczne interpretacje izb skarbowych. Niezwykle ważnym aspektem, o którym należy pamiętać jest to, że zabiegi wpływające w korzystny sposób na organizm i poprawiające jego walory estetyczne nie będą uznawane jako usługi mogące korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2011 r. o sygn. ILPP2/443-274/11-4/AK.

Masaż leczniczy a masaż relaksacyjny

Świadczone przez podatnika usługi masażu leczniczego i klasycznego służące profilaktyce zachowania, ratowania, przywracania i poprawie zdrowia, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lipca 2012 r. o sygn. IPPP2/443-386/12-4/IG .

Natomiast usługa masażu relaksacyjnego nie ma na celu profilaktyki zachowania, ratowania bądź przywracania i poprawy stanu zdrowia, tak więc nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT, a będzie podlegała opodatkowaniu stawką 23%. Tego samego zdania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP3/443-168/14/KG z 8 kwietnia 2014 r.

Usługi fizjoterapii a VAT - zwolnienie z podatku VAT dla różnego rodzaju zabiegów

Podatnik, świadcząc różnorodne usługi fizjoterapeutyczne wymienione poniżej, wskazał, że są wykonywane przez uprawnionych fizjoterapeutów lub pod ich nadzorem oraz że każdy z tych zabiegów służy profilaktyce, ratowaniu i przywracaniu zdrowia. Podatnik, uzasadniając powyższe określił, że:

(…)Ćwiczenia pod instruktażem rehabilitanta w basenie solankowym – służą m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności.

Ćwiczenia pod instruktażem rehabilitanta na sali gimnastycznej – służą m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności.

Aplikacja hydromasażu rehabilitacyjnego podczas kąpieli – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, wykonywane są za pomocą specjalistycznej aparatury.

Aplikacja kąpieli perełkowej – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, wykonywane są za pomocą specjalistycznej aparatury.

Aplikacja kąpieli perełkowo-ozonowej – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, wykonywane są za pomocą specjalistycznej aparatury.

Masaż częściowy – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, poprzez specjalistyczną indywidualną terapię manualną.

Masaż limfatyczny-ręczny - służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, poprzez specjalistyczną indywidualną terapię manualną.

Masaż podciśnieniowy mechaniczny – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, poprzez specjalistyczną indywidualną terapię manualną.

Masaż podciśnieniowy punktowy mechaniczny – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, wykonywane są za pomocą specjalistycznej aparatury.

Masaż wibracyjny – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej-sprawności poprzez-specjalistyczną- indywidualną - terapię manualną.

Suchy hydromasaż mechaniczny – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, wykonywane są za pomocą specjalistycznej aparatury.

Wobec powyższego uzasadnienia podatnika Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP3/443-1376/14/AŚ z 27 lutego 2015 r. potwierdził możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla wyżej wymienionych usług fizjoterapii, służącym poprawie, przywracaniu, ratowaniu i zachowaniu stanu zdrowia pacjentów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów