0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi fizjoterapii a odliczenie podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Usługi fizjoterapii przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia pacjentów. Ze względu na zjawisko starzenia się społeczeństwa cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. Dlatego też wielu wykształconych fizjoterapeutów zakłada własne firmy świadczące usługi tego rodzaju. Jednak jak wygląda kwestia opodatkowania podatkiem VAT przy świadczeniu usług fizjoterapii? Odpowiadamy poniżej.

Usługi fizjoterapii a ustawa o działalności leczniczej i ustawa o VAT

Do usług świadczonych w ramach opieki medycznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia, zalicza się usługi wykonywane w ramach następujących zawodów:

  • lekarza, lekarza dentysty,

  • pielęgniarki i położnej,

  • medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej,

  • psychologa.

Zgodnie z przepisami usługi fizjoterapii zaliczane są do zawodów medycznych. Zawód ten wykonywany jest przez osobę do tego uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych, a także osobę legitymującą się nabyciem specjalistycznych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Usługi fizjoterapii a VAT

Jak stanowi interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2011 r. o sygn. ILPP2/443-274/11-4/AK, usługi fizjoterapii korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Jednak aby usługi fizjoterapii mogły korzystać ze zwolnienia z VAT, muszą służyć przywracaniu, ratowaniu, poprawie i ochronie stanu zdrowia.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zabiegi wpływające w korzystny sposób na organizm i poprawiające jego walory estetyczne nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku VAT.

Stawka podatku VAT przy masażu leczniczym i relaksacyjnym

Jeśli podatnik świadczy usługi masażu leczniczego oraz klasycznego, który służy profilaktyce zachowania, ratowania, przywracania i poprawie zdrowia, może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.

Z kolei usługa masażu relaksacyjnego nie ma na celu zachowania, ratowania, przywracania i poprawy stanu zdrowia. W związku z tym czynność ta nie podlega zwolnieniu z podatku VAT. Świadczenie usług masażu relaksacyjnego należy opodatkować stawką 23%.

Jakie usługi fizjoterapeutyczne mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT?

Jak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP3/443-1376/14/AŚ 27 lutego 2015 r., ze zwolnienia z podatku VAT wymienione i omówione poniżej usługi fizjoterapii mogą korzystać:

Ćwiczenia pod instruktażem rehabilitanta w basenie solankowym – służą m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności.

Ćwiczenia pod instruktażem rehabilitanta na sali gimnastycznej – służą m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności.

Aplikacja hydromasażu rehabilitacyjnego podczas kąpieli – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, wykonywane są za pomocą specjalistycznej aparatury.

Aplikacja kąpieli perełkowej – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, wykonywane są za pomocą specjalistycznej aparatury.

Aplikacja kąpieli perełkowo-ozonowej – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, wykonywane są za pomocą specjalistycznej aparatury.

Masaż częściowy – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, poprzez specjalistyczną indywidualną terapię manualną.

Masaż limfatyczny-ręczny - służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, poprzez specjalistyczną indywidualną terapię manualną.

Masaż podciśnieniowy mechaniczny – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, poprzez specjalistyczną indywidualną terapię manualną.

Masaż podciśnieniowy punktowy mechaniczny – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, wykonywane są za pomocą specjalistycznej aparatury.

Masaż wibracyjny – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej-sprawności poprzez-specjalistyczną- indywidualną - terapię manualną.

Suchy hydromasaż mechaniczny – służy m. in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności, wykonywane są za pomocą specjalistycznej aparatury.

Świadcząc więc usługi fizjoterapii, należy dokładnie przeanalizować wykonywane zabiegi pod kątem możliwości zwolnienia z VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów