0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Fałszywe zwolnienie lekarskie - co za to grozi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Często stosowaną praktyką wśród pracowników jest korzystanie ze zwolnienia chorobowego w sytuacji, gdy pracodawca nie chce udzielić im urlopu w dogodnym terminie. Nie zdają sobie przy tym sprawy, że fałszywe zwolnienie lekarskie w razie wykrycia nieprawidłowości jego wystawienia wiąże się z poważnymi i przykrymi konsekwencjami.

Pracownik na zwolnieniu lekarskim a kontrola ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do skontrolowania pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym, za którego uiszczane są składki ZUS. Prawo to wynika z art. 68 ust. 1 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Kontrola ma na celu ustalenie, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Jeżeli osoba kontrolująca stwierdzi w tym zakresie uchybienia, pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego.

Fałszywe zwolnienie lekarskie - kontrola pracodawcy

Jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników, wówczas to na nim spoczywa obowiązek kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia chorobowego. Pracodawca nie musi dokonywać tego osobiście. Może w tym celu wyznaczyć odpowiednią osobę, którą upoważni do przeprowadzania tego typu działań. Kontrolę należy dokumentować protokołami.

Pracownik, który nieprawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie, nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Co ważne, jeżeli pracodawca stwierdzi, że pracownik w ten sposób naruszył obowiązki pracownicze, ma prawo do jego dyscyplinarnego zwolnienia.

Kontrola zwolnienia lekarskiego pracownika - czego może dotyczyć?

Kontroli może podlegać każde zwolnienie. Przy czym w szczególności sprawdzani powinni być pracownicy, którzy:

  • korzystają często z krótkotrwałych zwolnień lekarskich od pracy,
  • uzyskują kolejne zaświadczenia lekarskie od pracy od różnych lekarzy,
  • korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych,
  • byli już pozbawieni prawa do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich od pracy,
  • składali wcześniej zaświadczenia lekarskie po terminie, co skutkowało obniżeniem zasiłku o 25%.

Fałszywe zwolnienie lekarskie - miejsce kontroli

Kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadza się w ściśle określonych miejscach, wśród których wymienia się:

  • miejsce pracy lub w miejsce prowadzenia działalności pozarolniczej (w przypadku pracownika, który pracuje również u innego pracodawcy albo prowadzi działalność gospodarczą),
  • miejsce zamieszkania,
  • miejsce czasowego pobytu,
  • inne miejsce, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe.

Przed skorzystaniem z fałszywego zwolnienia lekarskiego warto więc zapoznać się z konsekwencjami, jakie mogą wystąpić przy dopuszczeniu się takiego oszustwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów