Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Ulicki Krzysztof

Kontrole ZUS a doświadczenie zawodowe i wykształcenie pracownika

Kontrole ZUS a doświadczenie zawodowe i wykształcenie pracownika Jak wyglądają sprawy kwestionowania wykształcenia i doświadczenia zawodowego lub powoływania się na nie w celu zaniechania przyznania świadczeń przez ZUS? Jak wyglądają kontrole ZUS-u w praktyce? Przeczytaj nasz artykuł w tym temacie! czytaj dalej

Wypłata dywidendy dla zagranicznej spółki a certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji a wypłata dywidendy dla zagranicznej spółki Certyfikat rezydencji zagranicznych osób prawnych pozwała na prawidłowe rozliczenie dochodu osiąganego przez zagraniczną osobę prawną. Wypłata dywidendy dla zagranicznej spółki jako jeden z tego typu przychodów - ten temat omawiamy w artykule! czytaj dalej

Kontrola podatników w 2022 i 2023 roku na skutek Polskiego Ładu

Kontrola podatników Polski Ład wprowadził rewolucję podatkową dla przedsiębiorców. Skutkiem czego kontrola podatników może być nieunikniona. W jakich sposób urzędy będą kontrolować podatników? W artykule przedstawiamy, jakie narzędzia mogą wykorzystać organy podatkowe! czytaj dalej

Czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy przez prawników jest ich obowiązkiem?

przeciwdziałanie praniu pieniędzy przez prawników Od 31 października 2021 roku niektóre podmioty zobowiązane są do stosowania regulacji w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy przez prawników jest również ich nowym obowiązkiem? Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej
2022-01-04

Podatek VAT

Odpowiedzialność operatora interfejsu elektronicznego a SOTI

Odpowiedzialność operatora interfejsu elektronicznego a SOTI Operator interfejsu elektronicznego pełni rolę dostawcy towarów, który sam je nabył a następnie dostarczył klientowi, jednak w praktyce nie posiada on towarów a jedynie jest pośrednikiem. Jaka jest odpowiedzialność operatora interfejsu elektronicznego? czytaj dalej

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych - zasady funkcjonowania

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych przeznaczony jest dla osób, które prowadzą działalność w zakresie wyrobów akcyzowych lub są podmiotem, który nie posiada firmy lecz zużywa wyroby akcyzowe. Sprawdź, kiedy zatem następuje obowiązek rejestracji w CRPA? czytaj dalej

Błędna wartość towarów w VAT IOSS

Błędna wartość towarów w vat ioss Sprzedawcy dokonujący transakcji na terytorium Unii Europejskiej mogą rozliczać sprzedaż towarów za pomocą uproszczonej procedury rozliczenia podatku VAT w ramach VAT IOSS. Jakie konsekwencje ma podana błędna wartość towarów w VAT IOSS? Odpowiadamy! czytaj dalej

Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w praktyce – część I

Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w praktyce – część I Podatnik ma prawo do odliczenia ulg od dochodu albo od podatku. Warunkiem jest wcześniejsze nabycie prawa do tych ulg. Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej obejmuje wydatki na leki, jak i koszty dojazdów na leczenie. Przeczytaj i dowiedź się więcej! czytaj dalej

Spis z natury w szczególnych przypadkach - część 1

spis z natury w szczególnych przypadkach Spis z natury polega na zbadaniu faktycznej ilości towarów posiadanych przez przedsiębiorstwo. Jest to często spora ilość dodatkowej pracy występująca głównie na koniec roku. Z jakimi niestandardowymi sytuacjami mogą spotkać się przedsiębiorcy? Sprawdź! czytaj dalej

Spis z natury w szczególnych przypadkach - część 2

spis z natury W jakich przypadkach należy sporządzić spis z natury, czy zawsze jest to koniec i początek roku podatkowego? Co podlega spisowi z natury i jak się go wycenia. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź czym się charakteryzuje spis z natury! czytaj dalej