Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Krzysztof Ulicki

2019-10-10

Podatek VAT

Zwrot podatku VAT podróżnym - zmiany w warunkach stosowania 0% VAT

Zwrot podatku VAT podróżnym w przepisach ustawy o VAT Sprzedajesz towary za granicę? Chciałbyś, aby Twoi kontrahenci mieli możliwość żądania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce? Przeczytaj artykuł i sprawdź, w jakich okolicznościach może być zastosowany zwrot podatku VAT podróżnym! czytaj dalej

Jeden podatkowy rachunek płatniczy dla każdego podatnika (cz. 2)

Jeden podatkowy rachunek płatniczy  - szybszy sposób na rozliczenie podatków W styczniu 2020 roku nastąpią zmiany w ordynacji podatkowej. Jeden podatkowy rachunek płatniczy ma znacznie usprawnić proces prawidłowego rozliczania podatków od strony urzędów skarbowych. Dowiedz się, jak będzie to wyglądać w praktyce gospodarczej! czytaj dalej

Jeden podatkowy rachunek płatniczy dla każdego podatnika (cz.1)

Jeden podatkowy rachunek płatniczy - dla kogo? Przedsiębiorco! Na początku 2020 r. nastąpi rewolucja w Ordynacji podatkowej! Każdemu podatnikowi oraz płatnikowi zostanie udostępniony jeden podatkowy rachunek płatniczy. Jakie skutki gospodarcze niosą za sobą te zmiany? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Funkcjonowanie magazynu call-of stock od stycznia 2020 roku

Funkcjonowanie magazynu call-of stock - jakie zmiany od 2020 roku? Zmiany ustawy o VAT obejmujące handel transgraniczny mają na celu wdrożenie ułatwień i zasad korzystania z magazynów konsygnacyjnych wyodrębnionych przez polskich podatników VAT UE. Poznaj funkcjonowanie magazynu call-of stock obowiązujące od 2020 roku! czytaj dalej
2019-10-01

Podatek VAT

Zastosowanie stawki 0% dla WDT - nowe warunki od 2020 r.

Zastosowanie stawki 0% dla WDT - jaki warunki należy spełnić? Podatnicy wykonujący dostawy wewnątrzwspólnotowe powinni zapoznać się z nadchodzącymi zmianami podatkowymi. Nowe zasady będą miały znaczący wpływ na zastosowanie stawki 0% dla WDT. Dowiedz się, jakie są nowe warunki zastosowania danej stawki! czytaj dalej

Usługi podwykonawców - prawidłowa klasyfikacja w PKPiR część 2

Usługi podwykonawców - jak dokonać prawidłowej ewidencji? Zakupując usługi podwykonawców, podatnicy często mają problem z prawidłowym ujęciem ich w ewidencji PKPiR. W zależności od rodzaju i przeznaczenia, usługi te mogą być ujęte jako materiały lub towary handlowe. Dowiedz się, jak zaksięgować taki wydatek! czytaj dalej

Usługi podwykonawców - jak ująć w KPiR? część 1

Usługi podwykonawców - jak prawidłowo ująć w ewidencji? Przedsiębiorcy bardzo często korzystają z usług podwykonawców. Mogą one dotyczyć kupowanych towarów handlowych, czy być związane z materiałami, jak również pośrednio z prowadzoną działalnością. Jak zatem usługi podwykonawców powinny zostać ujęte w KPiR? czytaj dalej

Nabycie gruntu jako towaru handlowego - skutki w PIT cz. 2

Nabycie gruntu jako towaru handlowego - konsekwencje w podatku dochodowym Nabycie gruntu jako towaru handlowego niesie ze sobą pewne konsekwencje podatkowe. Dowiedz się, jak prawidłowo ująć taki towar w KPiR oraz jak rozliczyć jego nabycie w przypadku gdy nie został sprzedany w roku, w którym doszło do jego zakupu! czytaj dalej

Nabycie gruntu jako towaru handlowego - konsekwencje podatkowe cz. 1

Nabycie gruntu jako towaru handlowego - konsekwencje na gruncie PIT Przedsiębiorca, który zakupił nieruchomość gruntową może wykorzystać ją jako towar w celu dalszej odsprzedaży. Dowiedz się, jak dokonać właściwej klasyfikacji oraz jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą nabycie gruntu jako towaru handlowego! czytaj dalej

Numer EORI - kto jest zobowiązany do jego posiadania? cz.2

Numer EORI - dla kogo? Przedsiębiorco dokonujesz importu lub eksportu towarów spoza Unii Europejskie i dokujesz odpraw celnych? Sprawdź, w jaki sposób krok po kroku dokonać rejestracji oraz utworzyć konto na platformie PUESC, a także jak uzyskać numer EORI. Przeczytaj artykuł! czytaj dalej