0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzrost wynagrodzeń w Polsce 2022–2023

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Narodowy Bank Polski opublikował najnowszy „Raport o inflacji – lipiec 2021”. Wynika z niego, że dynamika wynagrodzeń w latach 2022–2023 utrzyma się na podwyższonym poziomie. Z kolei planowana podwyżka wynagrodzenia minimalnego w 2022 roku będzie miała neutralny wpływ na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce.

Poziom zatrudnienia w latach 2022–2023

Według NBP na skalę redukcji zatrudnienia wpłynęły rządowe działania wspierające oraz dążenie firm do tzw. „chomikowania pracy” przez brak pracowników w czasie pandemii. Skutkiem tego było dostosowanie rynku pracy do realiów poprzez obniżenie średniej liczby przepracowanych godzin.

„Wzrost popytu na pracę wynikający ze znoszenia restrykcji oraz wyraźnej poprawy koniunktury będzie więc w znacznej mierze zaspokajany bardziej intensywnym wykorzystaniem już zatrudnionej siły roboczej, zwłaszcza że wzrost liczby pracujących będzie hamowany przez ograniczoną podaż pracy” – można przeczytać w raporcie NBP.

Przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń

Narodowy Bank Polski w przygotowanym przez siebie raporcie wskazuje, że w 2021 roku można spodziewać się wzrostu dynamiki wynagrodzeń:

„W 2021 r. tempo wzrostu płac będzie podwyższać odbudowa intensywności pracy spowodowana znoszeniem ograniczeń w funkcjonowaniu kolejnych sektorów gospodarki. Z drugiej strony, siłę negocjacyjną pracowników ogranicza utrzymująca się w części branż zmniejszona liczba ofert pracy oraz wysoka liczba imigrantów zarobkowych. Potwierdzają to wyniki badań przedsiębiorstw wskazujące na nadal niższy niż przed pandemią odsetek firm zgłaszających presję na wzrost płac ze strony pracowników i planujących podwyżki”.

NBP wskazał, że za obniżenie wzrostu wynagrodzeń w 2021 roku w gospodarce narodowej odpowiada również zamrożenie płac i duża redukcja wypłat nagród i premii w niektórych sektorach finansów publicznych.

„W latach 2022–2023 dynamika wynagrodzeń utrzyma się na podwyższonym poziomie ze względu na rosnący popyt na pracę przy niskim zasobie osób, które mogłyby podjąć zatrudnienie. Planowana przez rząd podwyżka płacy minimalnej w 2022 r. będzie miała neutralny wpływ na tempo wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce, ponieważ nie zmienia relacji najniższego i przeciętnego wynagrodzenia” – przekazał NBP.

Wzrost wynagrodzeń i rynku pracy

Narodowy Bank Centralny przewiduje następujące wzrosty:

Wzrost wynagrodzeń 

w 2021 r. – o 8,1% r/r

w 2022 r. – o 7,8 % r/r

liczba pracujących

w 2021 r. – o 0,6% r/r

w 2022 r. – o 0,3% r/r

stopa bezrobocia

w 2021 r. – o 3,2% r/r

w 2022 r. – o 2,9% r/r

Podsumowując, według przewidywań NBP w kolejnych latach dynamika wzrostu wynagrodzeń zostanie zachowana. Jednocześnie stopa bezrobocia będzie spadała. Warto jest mieć na uwadze, że sytuacja może się zmienić w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów