0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawarcie ugody z dłużnikiem - jakie płyną z tego korzyści?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Poprzez zawarcie ugody z dłużnikiem, obie strony wzajemnie godzą się na pewne ustępstwa względem siebie. Najpowszechniejszymi rozwiązaniami zawartymi w ugodzie między stronami są albo rozłożenie spłaty długu na określone raty, albo zwolnienie dłużnika ze spłaty długu po uprzednio dokonanej przez niego wpłaty, której wartość odpowiada wierzycielowi. 

Polubowne załatwienie sprawy w trybie zawarcia ugody wbrew pozorom może okazać się korzystnym wyjściem dla wierzyciela. Co prawda nigdzie nie znajdziemy szczegółowo zagwarantowanych przywilejów wynikających z tytułu ugody, gdyż wszystkie okoliczności i warunki uzależnione są każdorazowo od indywidualnego przypadku. Poniżej postaramy się wymienić i scharakteryzować najistotniejsze zalety tego typu rozwiązywania sporu.

Co daje zawarcie ugody z dłużnikiem?

Przede wszystkim zawarcie ugody z dłużnikiem w znacznym stopniu oszczędza czas wierzyciela, gdyż cały proces przebiega dużo szybciej niż w przypadku starania się o uzyskanie korzystnego dla nas prawomocnego orzeczenia sądu. Niewątpliwie skróceniu w takim przypadku ulega czas w którym wierzyciel otrzyma pieniądze a w dodatku dłużnik godząc się na polubowne rozwiązanie sporu zmniejsza wysokości naliczanych wobec niego odsetek. Cały proces zawarcia ugody zazwyczaj kończy się na 3-4 spotkania stron na posiedzeniu sądu. Ponadto dużym komfortem jest, że spotkania takie odbywają się w niewielkim odstępie czasowym (zazwyczaj kilkudniowym) a także terminy oraz godziny spotkań są tak ustalane aby obie strony bez problemu mogły w nich uczestniczyć. 

Zawarcie ugody z dłużnikiem - koszty z nim związane

Następną niemniej istotną z punktu widzenia wierzyciela zaletą zawarcia ugody z dłużnikiem stanowią koszty. W takiej sytuacji należy pokryć jedynie koszty wynagrodzenia mediatora. Koszty takie ustalane są razem przez wierzyciela i dłużnika, którzy mogą w tym zakresie dokonywać negocjacji. Niewątpliwie porównując koszty tradycyjnego postępowania sądowego, w którym należy uiścić opłatę sądową, wynagrodzenie biegłego itp. koszty zawarcia ugody są dużo mniejsze.

Kiedy następuje przerwanie biegu przedawnienia? 

Istotną korzyścią dla wierzyciela płynącą z zawarcia ugody z dłużnikiem jest każdorazowe przerwanie biegu przedawnienia roszczeń. Bieg przedawnienia zostaje przerwany z momentem rozpoczęcia mediacji. Jeżeli uda się zawrzeć ugodę a następnie zostanie ona zatwierdzona przez sąd, zyskuje już moc ugody sądowej i może być tytułem wykonawczym uprawniającym do prowadzenia egzekucji.

Nie bez znaczenia pozostaje kwestia poufności toczącego się postępowania ugodowego. Oczywistym jest, że często strony nie chcą rozgłosu ani ujawniania informacji osobom postronnym chociażby ze względu na obawę utraty reputacji i szacunku, która jest bardzo istotna w obrocie gospodarczym. Dobre imię firmy oraz utrzymanie pozycji na rynku, a czasami nawet samo przetrwanie firmy czy pozyskanie partnerów biznesowych można zawdzięczać skutecznie przeprowadzonej mediacji. W postępowaniu przed mediatorem żadne informacje nie ujrzą światła dziennego i tym samym nie wydostaną się poza krąg osób uczestniczących w mediacji.

 

Vindicat.pl Zawarcie ugody z dłużnikiem - czy zawsze jest korzystne?

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów