0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienia i ulgi podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Polsce pojawia się coraz więcej Specjalnych Stref Ekonomicznych. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w ich pozytywnym wpływie na rozwój gospodarki danego regionu oraz w fakcie, iż stanowią one relewantne narzędzie walki ze słabościami polskiego przemysłu. Dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej i oferowane przez strefy zwolnienia i ulgi podatkowe przyciągają rzesze inwestorów.

Krótko o tym, czym jest Specjalna Strefa Ekonomiczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) stanowi wyizolowaną i niezamieszkałą część terytorium kraju. Na jej terenie różne podmioty gospodarcze mają prawo do prowadzenia na preferencyjnych warunkach własnej działalności gospodarczej. Ponadto SSE kładzie nacisk na współpracę między biznesem a nauką oraz zapewnia wiele miejsc pracy, ograniczając bezrobocie. Wspomaga także zagospodarowanie i intensyfikację istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej w danym regionie oraz zapobiega ich destrukcji, rozwija eksport i zachowuje równowagę ekologiczną. Rezultatem jej stworzenia staje się wzrost konkurencyjności wytwarzanych towarów i usług.

Ad rem - zwolnienia i ulgi podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Pomoc publiczna, udzielana inwestorom, sprecyzowana w przepisach polskiego prawa polega na zapewnieniu im odpowiednich warunków do prowadzenia działalności oraz, przede wszystkim, na zwolnieniu z podatku dochodowego (zwolnienie z podatku osób fizycznych i prawnych od dochodu osiągniętego na podstawie działalności w strefie). Celem takiego zabiegu jest przyciągniecie do strefy jak największej ilości firm.

Zwolnienia i ulgi podatkowe przeznaczone są dla przedsiębiorstw, które spełnią kilka wytycznych:

  1. Zatrudnienie pracowników w określonej liczbie i w ustalonym wcześniej terminie – w ten sposób zarządzający daną strefą wywiązuje się z obowiązku obsadzenia wystarczającej liczby miejsc pracy, ale ograniczając przy tym jednocześnie możliwości firm o mniejszym potencjale. Zarządca musi dokładnie przemyśleć wymaganą liczbę pracowników, gdyż zbyt duża, rozciągnięta na długi okres czasu może zniechęcić przedsiębiorstwa, a zbyt mała będzie przyciągać przede wszystkim młode firmy (należy pamiętać, że owszem nieduże przedsięwzięcia są bardziej rozwojowe, ale towarzyszy im większe ryzyko).

  2. Kryterium wartości inwestycji – podobnie jak wyżej – zbyt duże wymagania nastawiają przedsiębiorców pejoratywnie, natomiast inwestycje o niewielkiej wartości stają się nielukratywne dla regionu, a ich dochody są zawyżone z racji zaoszczędzonych środków z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego.

  3. Określony czas trwania inwestycji – w Specjalnych Strefach Ekonomicznych stawia się na kontrakty długoterminowe, dzięki temu inwestor zyskuje swego rodzaju stabilizację związaną z otoczeniem, a strefa względną niezmienność wpływów i relacji przedsiębiorstw w regionie.

  4. Zgodność inwestycji z planem rozwoju danej strefy.

Jednak należy pamiętać, że dana firma może uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego jedynie z części swego wypracowanego w strefie dochodu. Dzięki temu strefa zabezpiecza się przed tworzeniem w niej oddziałów przedsiębiorstw, które produkowałyby towary poza jej obszarem, a przy tym korzystały z jej pomocy i ulg.

Przy wszystkich intratnych zwolnieniach i ulgach podatkowych należy pamiętać, iż Specjalne Strefy Ekonomiczne spełniają różnorodne cele i nie powinny być postrzegane jedynie jako obszar nieobjęty obowiązkiem podatkowym. Są one przede wszystkim zintegrowanym instrumentem intensyfikacji przemysłu i walki z bezrobociem. Firmy biorące pod uwagę jedynie zwolnienie z podatku, po wygaśnięciu okresu jego obowiązywania rezygnują z działalności w strefie i strefa z tego tytułu ponosi kolejne koszty. Ponadto przedsiębiorstwa przy wyborze takiej, a nie innej strefy powinny kierować się istniejącą tam infrastrukturą, kadrą i rynkiem zbytu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów