0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ugoda z dłużnikiem – korzyści płynące z jej zawarcia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ugoda z dłużnikiem stanowi rozwiązanie polubowne, które pozwala uniknąć postępowania sądowego, a w efekcie zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Na czym więc dokładnie polega i co przynosi? Szczegóły w poniższym artykule.

Ugoda z dłużnikiem – co oznacza?

W tym przypadku ugoda to nic innego jak umowa, której stronami są wierzyciel i dłużnik. Określa ona ustępstwa, jakich dokonują oni wobec siebie. Najczęściej dotyczą ustalenia rat spłaty długu, umorzenia jego części po uprzednim dokonaniu spłaty określonej kwoty bądź anulowania naliczania odsetek.

Ugoda z dłużnikiem a postępowanie sądowe

Zawarcie ugody z dłużnikiem to w stosunku do wytoczenia procesu sądowego oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy. Spotkania dotyczące ugody odbywają się co kilka dni 3–4 razy w ramach posiedzenia sądu, a ich terminy są dopasowane do preferencji wierzyciela i dłużnika. Tymczasem jeżeli zdecydujemy się na drogę procesową, wyniku możemy spodziewać się nawet po dwóch latach, a terminów i godzin rozpraw nie dopasowuje się już do stron. Oznacza to, że ugoda z dłużnikiem zapewnia znacznie szybsze odzyskanie pieniędzy.

Koszty związane z odzyskiwaniem długu są także mniejsze w sytuacji zawierania ugody z dłużnikiem. Opłaty związane z opłaceniem usług mediatora są bowiem zdecydowanie niższe w porównaniu do kosztów, które należy pokryć w przypadku postępowania sądowego, gdzie trzeba opłacić na przykład wytoczenie powództwa czy wynagrodzenie biegłego. Koszty wzrastają jeszcze bardziej w przypadku skorzystania z usług pełnomocnika.

Zawarcie ugody z dłużnikiem ma jeszcze jedną przewagę nad wytoczeniem procesu sądowego w celu odzyskania należności w momencie, kiedy wierzyciel nie ma możliwości udowodnienia podstawy swoich roszczeń, która jest konieczna do wszczęcia postępowania na drodze sądowej. Taka sytuacja może nastąpić między innymi wtedy, kiedy po udzieleniu pożyczki wierzyciel nie zażądał od dłużnika pokwitowania jej odebrania. Ugoda z dłużnikiem stanowi tymczasem potwierdzenie tego, że uznaje on swój dług.

Proces mediacyjny a wizerunek firmy

Postępowanie mediacyjne, czyli ugodowe, stanowi alternatywę dla postępowania sądowego. Nie należy się przy tym obawiać, że mediator wykorzysta zdobyte w trakcie mediacji informacje – obowiązuje go bowiem tajemnica zawodowa i wszystko, czego się dowie podczas prowadzenia mediacji, ma charakter poufny. Nie można więc wykorzystać tego jako dowodów w ewentualnej sprawie sądowej. Wybór takiej drogi rozwiązania sporu niweluje zatem negatywne skutki dla wizerunku przedsiębiorcy płynące z potencjalnego postępowania sądowego.

Ugoda z dłużnikiem – podsumowanie

Jeżeli możliwy jest kompromis, warto rozważyć zawarcie ugody z dłużnikiem. Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron – wierzyciel otrzyma szybciej spłatę należności, a dłużnik może liczyć na anulowanie odsetek lub części długu. W takim postępowaniu nie ucierpi też dobre imię firmy wierzyciela, dłużnik natomiast może uniknąć wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów