1 wynik dla tematu: sprzedaz-srodka-trwalego-po-rozwodzie

Artykuły:

Sprzedaż środka trwałego po rozwodzie a podatek dochodowy

Środkiem trwałym jest składnik majątku wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności, dłużej niż rok, kompletny i zdatny do użytku oraz stanowiący własność lub współwłasność podatnika. Jakie skutki podatkowe ma sprzedaż środka trwałego po rozwodzie?

2 czerwca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów