Poradnik Przedsiębiorcy

Awaria kasy fiskalnej - co należy zrobić?

Awaria kasy fiskalnej oraz obowiązki z tym związane uregulowane są przez art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest zobowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek ewidencji za pomocą kasy, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. Jednak grozi im kara do 240 stawek dziennych grzywny. Biorąc pod uwagę, że jedna stawka dzienna może wynieść nawet czterystu-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia to maksymalna kara może być liczona w milionach złotych.