0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Awaria kasy fiskalnej - sprawdź co dalej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z kasą fiskalną podatnicy spotykają się na co dzień - w sklepach spożywczych, odzieżowych, miejscach usługowych. Kupując przez internet, po otrzymaniu paczki - oprócz produktu powinien też się tam znaleźć paragon. Wynika to z faktu, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą właśnie kas fiskalnych. Tym sposobem rozliczają się organami podatkowymi, a kopie paragonów są dowodami na prowadzenie działalności. Co więc ma zrobić przedsiębiorca, kiedy jego kasa fiskalna odmówi posłuszeństwa? Czy jest jakaś możliwość, w której nie musi przerywać sprzedaży? Sprawdź, jakie konsekwencji powoduje awaria kasy fiskalnej!

Awaria kasy fiskalnej a rezerwowa kasa 

W przypadku kiedy właściwa kasa ulegnie zepsuciu, podatnik może skorzystać z kasy rezerwowej, jeżeli taką posiada. Prawnie, przedsiębiorcy nie mają obowiązku posiadania zastępczej kasy fiskalnej. Jednak w wyjątkowych przypadkach (jakim jest zepsucie się kasy właściwej), chcąc kontynuować sprzedaż, jedynym wyjściem jest użycie rezerwowej. Można o tym przeczytać w art. 111 ust. 3 ustawy o VAT:

"Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży."
 

W momencie, kiedy podatnik przechodzi z ewidencjonowania sprzedaży kasą właściwą na rezerwową, powinien powiadomić o tym urząd skarbowy. Aby poprawnie złożyć takie powiadomienie, musi ono zawierać następujące dokumenty:

  • informację o awarii sprzętu,

  • informację o zastąpieniu zepsutego sprzętu rezerwowym,

  • po naprawie kasy złożyć druk „Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy fiskalnej”.

Rezerwowa kasa rejestrująca nie może znajdować się w innym miejscu niż tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż. Dopiero po sprowadzeniu jej na miejsce zepsutej/ uszkodzonej kasy, można kontynuować handel.

Brak rezerwowej kasy rejestrującej a awaria kasy fiskalnej

Jeżeli podatnik nie posiada zastępczej kasy lub znajduje się ona w innym miejscu, powinien natychmiastowo zaprzestać sprzedaży. Finalizacją transakcji jest wydanie kontrahentowi paragonu i zachowanie kopii dla siebie. W momencie, kiedy ta czynność nie może zostać wykonana, logicznie rzecz biorąc - do sprzedaży nie powinno dojść.

W tej sytuacji, podatnik musi powiadomić:

  • serwis naprawiający kasy fiskalne,

  • organy podatkowe o zaprzestaniu ewidencji aż do czasu naprawy kasy fiskalnej,

  • klientów o przerwie w sprzedaży.

Podatnicy, którzy nie zastosują się do powyższych zaleceń, powinni liczyć się z wysokimi karami pieniężnymi ze strony organów podatkowych. Może być to nawet dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które wyniesie do 240 stawek dziennych grzywny.

Awaria kasy fiskalnej a sprzedaż przez internet

W przypadku, kiedy awaria kasy fiskalnej zaskoczy przedsiębiorcę, który prowadzi handel przez internet i nie posiada kasy rezerwowej, nie musi zaprzestawać handlu. Jednak, aby podatnik mógł sprzedawać dalej:

  • z prowadzonej przez niego ewidencji powinno jasno wynikać, za jaki towar uiszczona była zapłata oraz komu zostały przekazane pieniądze,

  • zapłata powinna zostać dokonana drogami: elektroniczną (przelewem bankowym), pocztową lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Jeżeli powyższe zalecenia zostaną spełnione, podatnik, zamiast paragonu będzie mógł wystawić swojemu kontrahentowi fakturę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów