0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna - ewidencja zwrotów towarów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co do zasady, przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do jej ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Kasa fiskalna jest obowiązkowa na mocy art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Nie wolno jednak zapomnieć o zwolnieniach w tym zakresie, jakie przewidział ustawodawca.

Kasa fiskalna - zwroty towarów i uznane reklamacje

Dokonując sprzedaży towarów niejednokrotnie sprzedawcy otrzymują ich zwroty i reklamacje. Ponadto dochodzi również do oczywistych pomyłek związanych z nabiciem sprzedaży na kasie. Jak wówczas dokonać prawidłowej ewidencji takich zdarzeń gospodarczych? § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących jasno wskazuje, że na kasie nie ujmuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Jednak kolejne paragrafy jasno prezentują sposób ich ewidencji.

Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

  • datę sprzedaży;
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
  • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Co ważne, brak dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży czy też brak podpisów na protokole zwrotu jest równoznaczny z nienależytym prowadzeniem ewidencji. W związku z czym urząd skarbowy, w razie kontroli, może zakwestionować pomniejszenie podatku do zapłaty.

Do pobrania:

Ewidencja zwrotów dla kasy fiskalnej.pdf
Ewidencja zwrotów dla kasy fiskalnej.docx

Kasa fiskalna - ewidencja oczywistych pomyłek

Dla oczywistych pomyłek przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia oddzielnej ewidencji, w której natychmiast po zaistnieniu pomyłki dokonuje odpowiednich zapisów, obejmujących:

  • błędnie zaewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
  • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

W tym przypadku podatnik na kasie rejestruje sprzedaż w prawidłowej wysokości. Nie ma w tej sytuacji przeciwwskazań, tak jak ma to miejsce w przypadku zwrotów towarów czy reklamacji.

Na potrzeby nowej struktury JPK_V7 która obowiązuje od 1 października 2020 r. wszystkich czynnych podatników VAT, przychód z kasy fiskalnej ujmowany jest na podstawie ŁRO z oznaczeniem RO w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Analogicznie wpis pomniejszający ujmowany na podstawie ewidencji zwrotów również oznaczać należy symbolem RO. Szczegółowe informacje na temat oznaczeń dokumentów zostaływskazane w artykule: Oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK V7M i JPK V7K.

Księgowanie ewidencji zwrotów i oczywistych pomyłek

W celu zaksięgowania w systemie wFirma.pl ewidencji oczywistych pomyłek lub zwrotów na kasie fiskalnej należy na koniec dnia podsumować zapisy ewidencji i wprowadzić je poprzez zakładkę: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. Wartość zwróconego towaru należy wprowadzić poprzedzając kwotę znakiem minus a w danych kontrahenta zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA

Aby ewidencja zwrotów została wykazana w JPK V7 wraz z oznaczeniem RO, w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać oznaczenie RO. 

kasa fiskalna

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów