0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązki przedsiębiorcy - opłata środowiskowa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy może okazać się uiszczenie opłaty środowiskowej. Mimo tego, że o środowisko powinniśmy dbać wszyscy jednakowo, to płacić muszą tylko niektórzy. Kto i jakie kwoty powinien odprowadzać na rzecz skarbu państwa w zakresie ochrony środowiska? Na te pytania odpowiedź znajdziesz w artykule.

Czym jest opłata środowiskowa?

Opłatę środowiskową muszą uiszczać podmioty, w tym przedsiębiorcy, osoby fizyczne, osoby prawne, które korzystają ze środowiska i zanieczyszczają je w ramach prowadzonej działalności. Zakres ich działań obejmuje:

  • wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów,
  • odprowadzanie ścieków do wody lub ziemi,
  • pobór wód,  
  • składowanie odpadów.

Na podstawie powyższych kryteriów można zawęzić grono przedsiębiorców, którzy powinni być zobligowania do uiszczania opłaty środowiskowej. Do tej grupy najczęściej zaliczamy tych przedsiębiorców, którzy w prowadzonej działalności wykorzystują np. urządzenia, maszyny bądź pojazdy emitujące szkodliwe substancje do otoczenia.

Opłata środowiskowa - od czego zależy i jak ustalić jej wartość

Wszelkie informacje na temat składek dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Wiedzy w tym zakresie można również zaczerpnąć w urzędach marszałkowskich oraz w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska.

W związku z ochroną środowiska zobligowani przedsiębiorcy muszą prowadzić wykaz, na podstawie którego można będzie oszacować stopień zanieczyszczenia środowiska lub poboru jego źródeł naturalnych przez daną jednostkę. Takie sprawozdanie za rok ubiegły należy przekazać do urzędu marszałkowskiego najpóźniej do 31 marca danego roku.

 

Ważne!

Termin przekazania ewidencji i uiszczenia opłaty środowiskowej za rok 2014 upływa 31 marca 2015 r.

Wysokość aktualnych stawek znajdziesz w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014.

 

Opłata środowiskowa jest opłatą roczną, a jej wysokość należy naliczyć samodzielnie według stawek za dany rok określonych rozporządzeniem. Należność przekazuje się na właściwy rachunek urzędu marszałkowskiego określając okres, którego dotyczy wpłata.

Opłata środowiskowa - zwolnienie

Ustawodawca przewidział możliwość uniknięcia obowiązku finansowego z tytułu ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą ze świadczenia finansowego na rzecz ochrony środowiska zwalnia się jednostki, których roczna wartość zobowiązania nie przekracza 800 zł. Przepisy jednak nie zwalniają z obowiązku złożenia sprawozdania o zakresie korzystania z naturalnych źródeł oraz emisji gazów i pyłów.

 

Ważne!

Obowiązek uiszczenia opłaty środowiskowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia.

 

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Coraz głośniej mówi się o degradacji środowiska i wyczerpaniu złóż naturalnych. Zapobieganie tym skutkom wymaga ogromnego wkładu finansowego, czego skutkiem są między innym opłaty środowiskowe. Jednak nie tylko te źródła pomagają walczyć z problemem. Duża pomoc w zakresie działań poprawiającym stan ekosystemu oraz pozwalająca walczyć ze zniszczeniem przyrody idzie do Polski z Unii Europejskiej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów