Poradnik Przedsiębiorcy

Co warto wiedzieć o kredycie odnawialnym?

Co powinien zrobić przedsiębiorca, który pilnie potrzebuje sporej sumy gotówki? Gdy zdarzają się miesiące, w których bieżące wydatki pochłonęły cały dochód i znacznie przewyższają możliwości debetu? Rozwiązaniem jest kredyt odnawialny. Na czym polega i jak go uzyskać? Wyjaśniamy poniżej.

Co to jest kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny jest formą pożyczki ściśle powiązaną z rachunkiem osobistym, co nierzadko prowadzi do mylnych wniosków, że stanowi formę debetu. Nic bardziej mylnego. Są to dwa odmienne narzędzia finansowe.Kredyt jest traktowany przez banki jako usługa dodatkowa wchodząca w skład standardowego pakietu, w związku z tym jest znacznie tańszy.

Kredyt odnawialny przede wszystkim pozwala na bieżące finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Takie czynniki jak: staż przedsiębiorstwa, średnie dochody czy zabezpieczenia mają decydujący wpływ na warunki udzielonego kredytu. Kredyt odnawialny stanowi swego rodzaju poduszkę finansową - warto z niego skorzystać, gdy sytuacja ekonomiczna firmy jest względnie stabilna, gdyż przez to warunki udzielenia kredytu będą dużo korzystniejsze.

Kredyt odnawialny - dla kogo?

Poszczególne instytucje finansowe samodzielnie określają regulaminy udzielania kredytu odnawialnego, jednak ogólne zasady pozostają bez zmian. Podmioty, które mogą zabiegać o tę formę pożyczki, to przede wszystkim:

  • polscy obywatele mający stałe miejsce zamieszkania na terenie kraju,

  • obywatele państw obcych, zatrudnieni przez podmiot mający siedzibę w kraju lub otrzymujący rentę, emeryturę czy stypendium

Dodatkowo o kredyt mogą się starać osoby, które:

  • systematycznie zasilają rachunek osobisty środkami z tytułu wynagrodzenia, emerytury bądź renty,

  • posiadają rachunek przez określony czas - przeważnie przez co najmniej 3 miesiące,

  • posiadają zdolność kredytową ,

  • które nie spowodowały niedopuszczalnego salda debetowego.

Kredyt odnawialny - jak go uzyskać?

Kredyt odnawialny z reguły przyznawany jest na rok. W ten sposób można pożyczyć sumę, która jest nawet 8-krotnością miesięcznych wpływów na konto (górny limit zależy od polityki poszczególnych banków). Podpisując umowę z bankiem o udzielenie kredytu odnawialnego, należy przedstawić zaświadczenie o osiąganych dochodach. Większość banków po upływie roku automatycznie przedłuża pożyczkę na kolejny okres (jeżeli kredytobiorca korzystał z niego w sposób regulaminowy).

Kredyt odnawialny - zalety

Bezsprzeczną zaletą kredytu odnawialnego jest jego wygoda. Po podpisaniu z bankiem umowy kredytowej można wykorzystywać limit wielokrotnie oraz w dowolnym czasie (dogodnym dla przedsiębiorcy).

Dodatkowo istotną korzyścią jest koszt kredytu odnawialnego - w przypadku nie wykorzystania w całości przyznanych środków odsetki nie są naliczane. Naliczane są jedynie od rzeczywistego zadłużenia.

Poza tym w trakcie korzystania z kredytu odnawialnego banki nie wymagają od klientów każdorazowego udowadniania zdolności kredytowej przy wypłacie gotówki.

Kredyt odnawialny - wady

Przy podejmowaniu decyzji o ubieganiu się o kredyt odnawialny warto zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia. Przede wszystkim przy korzystaniu z niego należy być czujnym oraz rzetelnym - w przypadku upływu terminu spłaty kredytu banki naliczają odsetki, które mogą wynieść nawet do 30 % kwoty kredytu.

Kolejna pułapką, w którą można wpaść, jest traktowanie limitu kredytu odnawialnego jako realnego pieniądza do wydania. W ten sposób potrzeby konsumenckie rosną wraz faktycznymi wydatkami. Zaczyna się wtedy pojawiać sytuacja, gdy kredytobiorca wydaje więcej niż pierwotnie planował, przez co okres spłaty wydłuża się.