0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy firma małżonka może zostać potraktowana jako zwykły kontrahent?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz częściej zdarzają się sytuację, w których wpis do CEIDG mają oddzielnie zarówno żona, jak i mąż. Innymi słowy, w obrocie gospodarczym funkcjonują jako dwa odrębne podmioty. Czy w takim razie  firma małżonka może być potraktowana jako obcymi kontrahent?

Kim jest osoba współpracująca?

Przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości, czy zawierając transakcję z firmą małżonka, nie należałoby potraktować jej jako osoby współpracującej. W myśl przepisów ZUS za osobę współpracującą uważa się:

  • małżonka,
  • dzieci,
  • rodziców czy
  • macochę i ojczyma,

którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracują przy wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zasady zatrudniania członków najbliższej rodziny są podobne jak w przypadku zwykłych pracowników. Podstawą zatrudnienia może być umowa o pracę, jak również inny stosunek - umowy cywilnoprawne. Oprócz tego możliwe jest bezumowne świadczenie pracy czy założenie własnej firmy przez członka rodziny oraz współpraca na bazie kontraktu między firmami.

Firma małżonka jako kontrahent

Zdarzają się sytuacje, w których oboje małżonków prowadzi odrębne działalności. Należałoby się przy tym zastanowić, czy zawierając ze sobą transakcję oraz otrzymując zapłatę za usługę, należy potraktować ją jako przychód.

Ważne!

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników sprzedających towary i usługi opodatkowane VAT, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek.

Stanowisko w tej sprawie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w wydanej w dniu 19 grudnia 2014 r. interpretacji (sygn. ILPB1/415-1039/14-6/AG) stwierdził:

“Skoro zatem Wnioskodawca wykonał usługę na rzecz innego podmiotu i wystawił na tę okoliczność fakturę VAT, to wówczas kwota ta – jako kwota należna w rozumieniu ww. przepisu (art. 14 ust. 1 ustawy o PIT) – stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód”.

Kolejny pogląd w sprawie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2012 r. (sygn. IPTPB1/415-18/12-2/AG), stwierdzając, że “w sytuacji gdy Wnioskodawczyni oraz Jej mąż prowadzą odrębnie działalność gospodarczą, a mąż w ramach prowadzonej działalności świadczył będzie na rzecz prowadzonego przez Wnioskodawczynię przedszkola usługi, to tego typu usług nie należy kwalifikować jako pracy własnej małżonka, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to bowiem usługa świadczona przez odrębny podmiot gospodarczy - odrębnego przedsiębiorcę. (...)”.

Współpraca między firmami małżonków może być niekorzystna

Zdarza się również, że współpraca między firmami małżonków będzie poddana dodatkowym rygorom. Dotyczy to sytuacji, gdy zawierane są transakcje między spółkami, w których jeden z małżonków posiada udziały w firmie współmałżonka na poziomie min. 5% (są traktowani jako podmioty powiązane). Należy przy tym pamiętać o dodatkowych obowiązkach jakie zostały nałożone przez ustawę o podatku dochodowym - jest to obowiązek prowadzenia dokumentacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów