0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pełnomocnik ustanowiony przez internet - czy jest ważny?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Posiadanie pełnomocnika to prawo, które przysługuje każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i wpisanemu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby wskazać swojego pełnomocnika, należy stworzyć dokument pełnomocnictwa, w którym określi się obszar jego uprawnień. Czy sprawy podatnika może reprezentować pełnomocnik ustanowiony przez internet?

Wybór pełnomocnika a CEIDG

Po wyborze pełnomocnika, trzeba powiadomić o tym fakcie CEIDG, wypełniając rubrykę 30 formularza CEIDG-1.

Należy tam sprecyzować, czy wytypowany pełnomocnik jest osobą prawną, (opcjonalnie) podać nazwę jego firmy, a także określić: 

  • imię i nazwisko,
  • PESEL lub numer KRS,
  • datę urodzenia,
  • NIP,
  • obywatelstwo.

Bardzo istotnym elementem jest rubryka 30.4, w której należy podać zakres pełnomocnictwa. Przedsiębiorca może wpisać do CEIDG jedynie ważnie ustanowionych pełnomocników - na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jakie prawa ma pełnomocnik ustanowiony przez internet?

Od pewnego czasu (zmiana ta weszła w życie 1 lipca 2013 roku) pełnomocnicy mogą wykonywać określone czynności online, tj. zgłaszać:

Funkcja dostępna jest w sekcji „Moje konto” w zakładce „Moi mocodawcy”.

Co zrobić, by pełnomocnik mógł działać przez internet?

Po dopełnieniu formalności związanych z nadaniem pełnomocnictwa, aby wskazana w rubryce 30 formularza CEIDG-1 osoba mogła działać online w imieniu przedsiębiorcy musi stworzyć swoje konto w systemie CEIDG, korzystając z podpisu elektronicznego albo (jeśli go nie posiada) nieodpłatnego profilu zaufanego ePUAP. Następnie należy poczekać na aktywację konta. Po niej pełnomocnik może już realizować swoje czynności w sieci.

Takie rozwiązanie jest praktycznie i oszczędne. Zgłaszając pełnomocnika do CEIDG, nie trzeba posługiwać się dokumentem pełnomocnictwa, a zatem nie ma konieczności ponoszenia opłaty skarbowej za wykonywanie czynności na rzecz mocodawcy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów