0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekazanie środka trwałego między firmami małżonków

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Małżonkowie, którzy prowadzą odrębne działalności gospodarcze, mają możliwość przekazywania środków trwałych z firmy jednego małżonka do drugiego. Jak wówczas rozliczyć przekazanie środka trwałego? Procedura nie jest skomplikowana - należy usunąć dany środek trwały z ewidencji środków trwałych w firmie małżonka przekazującego oraz wprowadzić do ewidencji w firmie małżonka przejmującego. Co jednak z wartością początkową takich środków trwałych? Jak należy postąpić, gdy środek trwały nie został w pełni zamortyzowany? A jeżeli został całkiem zamortyzowany? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak, zgodnie z przepisami, powinno wyglądać przekazanie środka trwałego pomiędzy firmami małżonków!

Przekazanie środka trwałego między małżonkami - częściowo zamortyzowany środek

W sytuacji, gdy między firmami małżonków następuje przekazanie środka trwałego, który nie jest do końca zamortyzowany, prawo nie mówi wprost, jak powinno się postąpić w takiej sytuacji. Mianowicie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa zasad przenoszenia prawa do własności środków trwałych między małżonkami, ani zasad kontynuowania amortyzacji w sytuacji, gdy przejmowany środek trwały był użytkowany oraz amortyzowany w firmie małżonka przekazującego.

O ile przepisy nic na ten temat nie mówią, inaczej jest z organami podatkowymi. Według ich stanowiska, jeżeli małżonek przejmie środek trwały od współmałżonka, który przed jego przekazaniem wykorzystywał go i amortyzował w swojej działalności gospodarczej, to wartość początkową tego środka trwałego należy ustalić na podstawie wartości początkowej ujętej w ewidencji środków trwałych małżonka przekazującego.

Jeżeli wartość środka trwałego nie została całkowicie zamortyzowana w firmie małżonka przekazującego, należy w firmie małżonka przyjmującego środek trwały kontynuować amortyzowanie, czyli uwzględnić dotychczasowe odpisy i metodę amortyzacji.

Takie stanowisko przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPB1/415-284/11/RR z dnia 13.06.2011 r.:

W przypadku, gdy jeden z małżonków przejmie do swojej działalności składnik majątkowy wykorzystywany wcześniej (amortyzowany) w działalności współmałżonka, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) współmałżonka wykorzystującego dotychczas ten składnik w swojej działalności gospodarczej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków. Małżonek przejmujący składnik majątkowy wykorzystywany dotychczas w działalności gospodarczej współmałżonka powinien - jeśli wartość początkowa środka trwałego nie została jeszcze w pełni zamortyzowana - dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez współmałżonka wykorzystującego dotychczas tenże składnik.”

Przekazanie środka trwałego między małżonkami - całkowicie zamortyzowany środek

Co w takim razie w sytuacji, gdy środek trwały przekazywany z firmy małżonka do firmy współmałżonka został całkowicie zamortyzowany? Oczywiście należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych, ale nie amortyzować i nie księgować odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodów można będzie zaliczać jedynie wydatki związane z eksploatacją danego środka trwałego.

Przekazanie środka trwałego między małżonkami w systemie wfirma.pl

W celu wprowadzenia w systemie wfirma.pl, środka trwałego przeniesionego z firmy małżonka, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH » DODAJ WPIS i wprowadzić wymagane dane. 

 

przekazanie środka trwałego

Następnie należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE oraz zaznaczyć okienko ŚRODEK TRWAŁY PRZENIESIONY Z INNEJ FIRMY. Wówczas zostanie wygenerowane dodatkowe okienko, w którym należy wprowadzić wartość dotychczasowego umorzenia.

 

przekazanie środka trwałego

 

Po zapisaniu amortyzacja będzie kontynuowana w systemie z uwzględnieniem wartości umorzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów