0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty uzyskania przychodu: obiad z kontrahentem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy wydatek poniesiony na obiad z kontrahentem może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu? Ta kwestia budzi wiele kontrowersji wśród podatników. Właśnie dlatego omówimy ten problem poniżej.

Obiad z kontrahentem a koszt uzyskania przychodu

Pojęcie kosztów uzyskania przychodu zostało zdefiniowane w art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za koszt uzyskania przychodu należy uznać taki wydatek, który został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodu, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 wspomnianej ustawy. W treści art. 23 znajduje się zapis, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodu kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Zatem, czy obiad z kontrahentem jest usługą gastronomiczną i czy może stanowić koszt firmy?

Obiad z kontrahentem - przepisy a interpretacja MF

Do niedawna wszelkie wydatki gastronomiczne były uznawane przez organy podatkowe za koszty przeznaczone na cele reprezentacyjne firmy, czyli te wymienione w art. 23 u.p.d.o.f. W związku z tym przedsiębiorcy nie mogli odliczyć ich od przychodów. Z upływem czasu utarte schematy uległy zmianie, a spotkania biznesowe na gruncie neutralnym, np. w restauracji, uznano za swego rodzaju normę.

Spotkania z kontrahentami są częścią składową prowadzonej działalności i coraz częściej odbywają się poza siedzibą firmy, dlatego Ministerstwo Finansów zajęło korzystne stanowisko w powyższej sprawie, uznając wydatek na obiad z kontrahentem za koszt uzyskania przychodu. Organy swoją postawę uzasadniają tym, że nie każde spotkanie musi rzutować wyłącznie na budowanie wizerunku firmy, lecz może odbyć się w celu omówienia szczegółów współpracy. Ta przesłanka wyklucza działania wyłącznie reprezentacyjne i pozwala zaliczyć wydatek za obiad z kontrahentem do kosztów uzyskania przychodu.

MF nie zajęło stanowiska w kwestii alkoholu. W związku z tym dotychczasowe stanowisko, które nie pozwala na ujęcie alkoholu w kosztach, należy uznać za aktualne.  

W Polsce brak jasnego przepisu, który regulowałby tę kwestię na gruncie prawnym, dlatego też odliczenie wydatków na obiad z kontrahentem od podatku może być rozpatrywane przez skarbówkę jako odrębny przypadek. Bezpiecznym posunięciem w tej sprawie może okazać wystąpienie do izb skarbowych o indywidualną interpretację.

Reasumując, wydatki poniesione na obiad z kontrahentem mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że nie będą miały charakteru reprezentacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów