0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa zlecenie z małżonkiem a składki ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałbym zatrudnić moją żonę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Obecnie zgłoszona jest jako osoba współpracująca, świadcząca pomoc bez zawarcia umowy. Jak wygląda kwestia składek kiedy zawierana jest umowa zlecenie z małżonkiem?

Mieczysław, Koło

 

Nie ma przeszkód, aby osoba prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę ze swoim współmałżonkiem. W przypadku, gdy jest to umowa o pracę, nic nie ulega zmianie, czyli jeśli współmałżonek dotychczas był zgłoszony jako osoba współpracująca, wówczas taki status pozostaje również w ZUS.

Wynagrodzenie wypłacone małżonkowi od 2019  r. może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy.

Całkiem inna sytuacja ma miejsce, gdy zawierana jest umowa zlecenie z małżonkiem. Wtedy małżonek traktowany jest jak każdy inny zleceniobiorca - nie ma znaczenia pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym. Przedsiębiorca musi wówczas sporządzić wyrejestrowanie z kodem 05 11 na druku ZUS ZWUA, po czym zgłosić małżonka jako zleceniobiorcę z kodem 04 11 na druku ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) lub na druku ZUS ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego). Skoro małżonek nie jest osobą współpracującą, to osoba prowadząca działalność nie musi opłacać za nią składek ZUS naliczonych od podstawy wymiaru obowiązującej przedsiębiorców. Podstawą wymiaru składek dla zleceniobiorcy jest wynagrodzenie ustalone w umowie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów