Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża)

Polskie prawo dopuszcza prowadzenie oddzielnych firm przez obu małżonków - ale czy umożliwia sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża)? Czy jeżeli żona i mąż prowadzą odrębne działalności gospodarcze, to może dojść pomiędzy ich firmami do transakcji sprzedaży/zakupu na zasadach ogólnych? Sprawdźmy, co na to przepisy i organy podatkowe!

Prowadzenie odrębnych działalności przez małżonków

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej mogą uzyskać zarówno żona, jak i mąż oddzielnie - jako odrębne podmioty gospodarcze. Co ważne, nie ma tutaj znaczenia fakt, czy istnieje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa, czy też nie.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych małżonkowie są również odrębnymi podatnikami, a prawo jedynie umożliwia im (a nie nakazuje) wspólne rozliczenie.

Art. 6 ust. 1 updof

"Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów."

Prowadzenie odrębnych działalności przez małżonków jest więc możliwe.

Sprzedaż między małżonkami

W praktyce może dojść do zdarzenia, w którym firma żony będzie chciała dokonać zakupu usług/towarów od firmy męża - lub odwrotnie. Czy jeśli małżonkowie prowadzą odrębne działalności, to jest to możliwe? Tak. Nie ma przeszkód, aby dokonać transakcji sprzedaży między małżonkami, a dokładniej między ich firmami.

Jak podatkowo rozliczyć sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża)?

Rozliczenie sprzedaży/zakupu będzie odbywało się na zasadach ogólnych, tak jak z innymi firmami. W związku z tym sprzedający (np. firma prowadzona przez męża) wystawia fakturę i opodatkowuje świadczenie, a kupujący (np. firma prowadzona przez żonę) opłaca transakcję i ujmuje wydatek w kosztach działalności. Oczywiście warunkiem takiego rozliczenia jest konieczność dokonania zakupu faktycznie w celach firmowych (związek z prowadzoną działalnością).

Ważne!

Wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodu, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • istnieje związek przyczynowo-skutkowy z przychodem lub zachowaniem/zabezpieczeniem jego źródła;
  • jest prawidłowo udokumentowany;
  • nie znajduje się w katalogu kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 updof.

W związku z wyżej wymienionymi warunkami pojawiają się pewne wątpliwości. W katalogu kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 10 wskazano bowiem, że nie uznaje się za koszt uzyskania przychodu:

"wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki".

I tu powstały wątpliwości, czy np. usługa świadczona przez firmę męża na rzecz firmy żony może stanowić koszt podatkowy w firmie żony? Otóż aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przeanalizować orzecznictwo organów podatkowych, jakie powstało w tej tematyce.